Auteur: Meijer Advocaten

De bijdragen van Zicht op Recht worden aangeleverd door Meijer Advocaten en Belastingadviseurs B.V. en zij staan voor u klaar om uw belangen te behartigen op velerlei gebied. "Niet alleen houden wij ons bezig met echtscheidings- en familierecht in brede zin, erfrecht, arbeids- en ontslagrecht en contractenrecht, maar ook met fiscale vraagstukken en met fiscale problemen. Wij behandelen conflicten met de Belastingdienst en ook fiscale strafzaken, waarbij FIOD en ECD betrokken zijn. Wij zijn niet alleen binnen Nederland actief maar ook in internationaal verband en in het bijzonder in het Caribisch deel van het Koninkrijk en Colombia."
Zicht op Recht: Een erfenis

Zicht op Recht: Een erfenis

Is een van jouw dierbaren overleden, maar weet je niet of er schulden zijn? Dan moet je oppassen dat je bij het opruimen van de woning niet meteen spullen weggooit, verkoopt of meeneemt. Voordat je het weet gedraag je je als ‘erfgenaam’ en zit je aan de erfenis vast.

Dutch Laws

Know your rights: I want to renovate my house!

You have bought your dream house, and after a while you start to fantasise about a new bathroom with luxurious bathtub and a new kitchen! It will all take a lot of planning, of course, but where do you begin? If you’ve seen ‘DIY SOS’ on the BBC (or the Dutch programme Help, Mijn Man is Klusser), then you will probably prefer to call in a professional builder. But what risks will still be lurking, how do you cover them, and how do you keep control of the costs?

Zicht op Recht: Ik wil mijn huis verbouwen!

Zicht op Recht: Ik wil mijn huis verbouwen!

Je hebt een droomhuis gekocht en na een tijd fantaseer je over een nieuwe badkamer met ligbad en een nieuwe keuken! Heel veel plannen dus, maar waar begin je? Als je het programma ‘help mijn man is klusser’ kent, dan zal je vast liever op zoek gaan naar een aannemer. Welke risico’s liggen dan toch nog op de loer, hoe dek je die af én hoe blijf je de kosten de baas?

Dutch Laws

Know your rights: Automatic subscription renewal

The situation might sound familiar: full of good intentions, you sign up for a year’s membership at the gym. Then after a year and two days you realise that you’ve actually only been twice, so you write a polite letter to the gym, saying that you’d like to cancel your membership subscription.

Dutch Laws

Know your rights: Your home as Airbnb

In Berlin it has now been banned, in the Netherlands more and more city councils are imposing rules, and landlords are generally not happy about it. Airbnb is a phenomenon that is growing in popularity.

Zicht op Recht: Je huis als Airbnb

Zicht op Recht: Je huis als Airbnb

In Berlijn is het inmiddels verboden, in Nederland stellen steeds meer gemeentes regels op en verhuurders zijn er over het algemeen niet blij mee. Airbnb is een fenomeen dat steeds populairder wordt.

Dutch Laws

Know your rights: distance buying

Parcel delivery vans are a common sight these days, driving up and down the streets of The Hague, because more and more people are ordering goods via internet. You simply place an order from the comfort of your armchair and the product will often be delivered the next day, with no need for you to set foot outside the door. We call this ‘distance buying’.

Zicht op Recht: Koop op afstand

Zicht op Recht: Koop op afstand

De bezorgbusjes van leveranciers van pakketten rijden af en aan door de straten van Den Haag, want steeds meer mensen bestellen via internet. Gemakkelijk vanuit je luie stoel bestel je iets en vaak heb je het de volgende dag al in huis, zonder dat je daarvoor een stap buiten de deur moet zetten. Koop op afstand noemen we dat.