Zeeheldennieuws

“In Het Zonnetje”

Dit is een rubriek waarin we in elke editie een vrijwilliger in het zonnetje zetten. Dit keer Vinnie. Vinnie is Vincent Mens. Vincent groeide op in het Haags Marionettentheater van zijn vader. Geboren en...

Creatief Kwartier
Kim Baptiste

De rubriek Creatief Kwartier portretteert bewoners van het Zeeheldenkwartier met creatieve beroepen. TEKST EN FOTO WYBE VAN DE KUINDER Kim Baptiste is een opvallende verschijning in het Zeeheldenkwartier. Ook haar bezigheden zijn opvallend. Die...

Vervanging gas- en waterleidingen – Een update

Stedin en Dunea zijn sinds oktober 2023 bezig met het vervangen van de gas- en waterleidingen in het gedeelte Zeeheldenkwartier tussen de Waldeck Pyrmontkade en de Zoutmanstraat. We willen u graag op de hoogte...

Fietsroute Vondelstraat/Elandstraat

TEKST EN FOTO ALEX KOVRYHIN, ELS KRUIK. PLATTEGROND GEORG HADELER De nieuwe fietsroute Vondelstraat/Elandstraat heeft nu brede fietspaden en veel ruimte voor voetgangers, maar zijn alle aspecten even goed? Zo is bijvoorbeeld de fietsoversteek...

Piet Hein krijgt een opknapbeurt

TEKST RENÉ MORS Piet Hein, naar wie een van de straten in onze wijk is vernoemd, was een belangrijke zeeheld. Dankzij zijn verovering van de Spaanse Zilvervloot was de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden...

Opening Piet Heinplein

Na twee jaar hard werken is het Piet Heinplein weer open. Bij de herinrichting verving de gemeente de kademuren en de twee bruggen rondom het Piet Heinplein. Ook verdween na 100 jaar de overkapping...

Parkeren: uitslag enquête

Parkeren: uitslag enquête

De Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier presenteert hier de resultaten van de enquête over buurtparkeren (zie Zeeheldennieuws 2023#4, blz. 16), afgesloten in november jl. 64% van de respondenten is bereid elders te parkeren, niet op straat maar...