Aanleveren kopij voor het Zeeheldennieuws

Planning

Heeft u een interessant nieuwtje of wilt u een andere bijdrage leveren aan de krant, laat het dan weten via info@zeeheldennieuws.nl.

De krant zal in 2021 op de volgende data verschijnen.

NrBezorgingDeadline voor kopij
113 – 17 februari22 januari
23 – 7 april12 maart
322 – 26 mei23 april
43 – 7 juli11 juni
52 – 6 oktober10 september
66 – 10 november14 oktober
711 – 15 december18 november

Foto’s

Zowel  de artikelen in de krant als op de website gaan altijd vergezeld van een foto. De foto’s dienen altijd in een apart bestand aangeleverd te worden. Plak de foto’s niet in het word-document!

De foto’s voor de krant kunnen variëren, maar voor de website geldt een vaste indeling van 1000 x 500 pixels. Grotere foto’s kunnen ook worden aangeleverd, maar zullen voor de website altijd worden bijgesneden en verkleind naar 1000 x 500 pixels.