Colofon

Zeeheldennieuws Zeeheldenkwartier Den Haag

Zeeheldennieuws is een uitgave van bewonersorganisatie De Groene Eland. De papieren editie verschijnt zeven keer per jaar in een oplage van 7.000 exemplaren en wordt gratis huis-aan-huis in de wijk verspreid.

Redactieadres Zeeheldennieuws

Elandstraat 88 A
2513 GV Den Haag
070-3560410
info@zeeheldennieuws.nl

Hoofdredacteur

Kizzy Weber

Redactie

Reinout Barth
Ludo Geukers
Els Kruik
Wybe van de Kuinder
Esther te Lindert
Hedi Louwersheimer
René Mors
Marieke Op Het Strand
Lulla Valletta

Engelse vertalingen

Tiny Mulder

Vormgeving

Mandy Bronsgeest (OranjeBruin)

Drukwerk

Hemu Grafische Dienstverlening
Oplage 7.000 stuks

Secretariaat

Trudy Hollander
info@zeeheldennieuws.nl.

Adverteren

Neem voor de actuele advertentietarieven contact op met de redactie via info@zeeheldennieuws.nl.

Aansprakelijkheid

De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij in te korten of niet te plaatsen.

Zelf een bijdrage leveren?

Heeft u een tip of een artikel voor de krant of de website? Kijkt u dan voor meer informatie op deze pagina.

De redactie is regelmatig op zoek naar nieuwe correspondenten. Wilt u regelmatig een bijdrage aan de krant of website leveren, mailt u dan naar info@zeeheldennieuws.nl.