Colofon

Zeeheldennieuws Zeeheldenkwartier Den Haag

Zeeheldennieuws is een uitgave van bewonersorganisatie De Groene Eland. De papieren editie verschijnt zeven keer per jaar in een oplage van 7.000 exemplaren en wordt gratis huis-aan-huis in de wijk verspreid.

Redactieadres Zeeheldennieuws

Elandstraat 88 A
2513 GV Den Haag
070-3560410
info@zeeheldennieuws.nl

Hoofdredacteur

Wybe van de Kuinder

Redactie

Kizzy Weber
Els Kruik
Esther te Lindert
Reinout Barth
Joachim Koot
Ludo Geukers
Lindy Blommestein
Marieke Op Het Strand
René Mors
Lulla Valletta

Engelse vertalingen

Tiny Mulder

Vormgeving

Martijn Broeders (4Elements)
Mandy Bronsgeest (OranjeBruin)

Drukwerk

Hemu Grafische Dienstverlening
Oplage 7.000 stuks

Bestuur bewonersorganisatie ‘de Groene Eland’

Jitske Steigenga (voorzitter)
Ludo Geukers (secretaris)
Guine Moerman (penningmeester)
Wybe van de Kuinder (lid)

e-mailadres bestuur: info@groene-eland.nl

Secretariaat

Trudy Hollander

Adverteren

Neem voor de actuele advertentietarieven contact op met de redactie via info@zeeheldennieuws.nl.

Aansprakelijkheid

De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij in te korten of niet te plaatsen.

Zelf een bijdrage leveren?

Heeft u een tip of een artikel voor de krant of de website? Kijkt u dan voor meer informatie op deze pagina.

De redactie is regelmatig op zoek naar nieuwe correspondenten. Wilt u regelmatig een bijdrage aan de krant of website leveren, mailt u dan naar info@zeeheldennieuws.nl.