Grote ongerustheid over plan verminderen autoverkeer

Waldeck Pyrmontkade | Foto: Zeeheldennieuws
 1. Kees van Weeren schreef:

  Als bewoner van de Vondelstraat ben ik ook zeer verontrust over de extra km’s die ik door de stad zal moeten rijden met alle vervuiling van dien. Het weren van doorgaand verkeer snap ik. Zo ben ik het helemaal eens met het afsnijden van de sluiproute door de Prinsestraat.

 2. Eva schreef:

  Hoe komt het toch dat door heel Den Haag auto’s kei en keihard mogen racen terwijl onze kinderen gevaar lopen.
  Snap er echt helemaal niets van.

 3. ipo pipo schreef:

  Rekeningrijden invoeren.

 4. Edward van Os schreef:

  Als je kijkt naar de toegenomen verkeersdruk(te) en (inderdaad) hoe hard en roekeloos er dagelijks gereden wordt met (opgevoerde) auto’s en motoren (soms scooters) dan lijken drastische maatregelen al geruime tijd hoog nodig. De leefbaarheid van de wijk is ermee gemoeid. Op de hoofd- en uitvalswegen van de wijk, maar bijvoorbeeld ook in mijn straat, de Vondelstraat, die voor sommigen klaarblijkelijk als een soort racebaan wordt gezien met alle stank, herrie (brullende motoren, piepende banden, nodeloos getoeter, dreunende muziek etc.), vervuiling agressiviteit en onveiligheid die daarbij horen. Een van de problemen wordt gevormd door notoire “rondjesrijders”. Ik denk dat de 100 regelmatig wordt aantgetikt. Ook rechts inhalen (over de fietsstrook) of inhalen over de trambaan, vlak voor de bocht bij de Bilderdijkstraat, komt regelmatig voor. Daarnaast neemt het zware vrachtverkeer binnen de centrumring ook toe. Die “ring” rondom het centrum (in het kader van het VCP) is dan ook niet goed gesloten: de sluiproute Vondelstraat-Torenstraat- Boekhorststraat (een nauwe winkelstraat waar ook veel geklaagd wordt over roekeloos en asociaal rijgedrag, zie DHC)-Parallelweg wordt veelvuldig genomen en zorgt voor veel extra verkeer.

  Voordat we het hoeven te hebben over de bereikbaarheid van de wijk door eigen bewoners en ondernemingen zouden de volgende maatregelen m.i. al sowieso genomen moeten worden:
  1. Verkeersregels handhaven, handhaven en nog eens handhaven (pakkans bij overtredingen lijkt nu praktisch nul). Ook geluidshinder meenemen hierin!
  2. Zoveel mogelijk 30 km/u zones instellen. Misschien wel in de hele wijk.
  3. Ontmoedigende maatregelen nemen als plaatsing snelheidsdrempels, waarschuwingsborden, bredere fietsstroken, meer groen etc.
  4. Foutparkeren beboeten en gebruik parkeergarages (zoals de VAB bij Noordwal) stimuleren.
  6. Trambaan ontoegankelijk maken bij doorgetrokken streep (Vondelstraat / Bilderdijkstraat), bijvooreeld met behulp van opstaande stoepranden of kleine paaltjes.
  5. Sluiproutes als hierboven beschreven afsluiten voor doorgaand verkeer (paaltjes Boekhorststraat-Prinsengracht?).
  6. Zebrapaden beter aangeven met waarschuwingsborden (gevaarlijke situaties bijvoorbeeld in Elandstraat en Bilderdijkstraat).
  7. Fietsers en scooters weren van de stoepen (ook hier ontstaan onveilige situaties en is meer handhaving zeer gewenst).
  8. In het algemeen: weer meer politie in de wijk.

 5. Mandy Roos schreef:

  De wijk moet bereikbaar blijven en de bewoners moeten de wijk op een normale en efficiënte manier in en uit kunnen met de auto.
  Op de “racebanen” in de Vondelstraat, Koningin Emmakade en Waldeck Pyrmontkade flitspalen neerzetten; die gaan wel geld opbrengen!

 6. Geert Mostert schreef:

  In de plannen voor tramlijn 16 verdwijnen alle parkeerplaatsen in de Zoutmanstraat. Laden en lossen kan dan alleen nog via een aantal zijstraten.

  Vrachtauto’s zullen dan via de omliggende straten, zoals bijvoorbeeld de Laan van Meerdervoort rechtsaf over de fietsstrook, de van de Spiegelstraat en de van Speijkstraat, tot aan de Zoutmanstraat rijden. Over dat extra verkeer door de woonstraten werd in de presentatie van 16 juli geen informatie gegeven. Ook werd niet gesproken over overlast door de parkerende en lossende vrachtauto’s, al of niet met draaiende koelmotoren.

  Mijn vraag is daarom: Is het wellicht mogelijk om in de Zoutmanstraat aan één zijde nog enkele laad- en losplaatsen in te tekenen, bij voorbeeld een drietal verdeeld over het gedeelte tussen de Laan van Meerdervoort en het Prins Hendrikplein en een drietal verdeeld over het autoluwe gedeelte? De tramsporen kunnen daartoe iets uit het midden worden gelegd.

  Behalve dat chauffeurs dan minder grote afstanden met zware spullen over de trottoirs hoeven te sjouwen, geeft dat ook iets meer mogelijkheden voor bouw- en onderhoudswerkzaamheden in de Zoutmanstraat, en niet te vergeten: verhuizingen.

 7. Niek Smal schreef:

  Minder doorgaand verkeer resulteert in sneller doorstromen van en naar werk/woonplek, en verhoogde leefkwaliteit en luchtkwaliteit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *