Auteur: webredactie

Opening Piet Heinplein

Na twee jaar hard werken is het Piet Heinplein weer open. Bij de herinrichting verving de gemeente de kademuren en de twee bruggen rondom het Piet Heinplein. Ook verdween na 100 jaar de overkapping...

Kunstagenda

Kunstagenda

GESELECTEERD DOOR EVA VAN EKDOM Museumweek 30 maart t/m 5 april 2024 Tijdens de Museumweek mag iedere Museumkaarthouder zijn kaart uitlenen om een ander kennis te laten maken met het museum en de Museumkaart....

Activiteitenladder Heldenhoek

MAANDAG Buffet van 9.00 tot 15.00 uur Yoga van 9.30 tot 10.30 uur Cursus Frans van 11.00 tot 12.30 uur Gymnastiek 55+ van 12.30 tot 13.15 uur Buurtmaaltijd van 17.00 tot 18.30 uur met...

Wijkagenda

Wijkagenda

Werkgroep Leefbaarheid en Verkeer Op 8 april en voorts 1e maandag van de maand 19.30 uur in de Heldenhoek Bestuur Bewonersorganisatie Elke 3e donderdag van de maand 19.30 uur in de Heldenhoek Zeldzaam mooi...

Kind van de wijk
Marwa en Hanen

TEKST ELS KRUIK Marwa van 11 en Hanen van 12 hebben veel gemeen: ze zijn vriendinnen en zitten allebei in groep 8 bij juf Tanisha van de Max Velthuisschool. Ze wonen bij elkaar in...

viering 50ste Taalcafé met de statushouders

TEKST CAROLIEN WASSENAAR Hoera! We vierden begin januari het 50ste Taalcafé met de statushouders van de noodopvang in het Zeeheldenkwartier. En dankzij uw steun en hulp gaan we door! Alle Zeehelden en anderen die...

Parkeren: uitslag enquête

Parkeren: uitslag enquête

De Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier presenteert hier de resultaten van de enquête over buurtparkeren (zie Zeeheldennieuws 2023#4, blz. 16), afgesloten in november jl. 64% van de respondenten is bereid elders te parkeren, niet op straat maar...