Grote opkomst bespreking advies Zoutmanstraat

Wijkbijeenkomst over de herinrichting van de Zoutmanstraat | Foto: Zeeheldennieuws
  1. P.H. Schoemaker schreef:

    De Werkgroep Verkeer bewonersoverleg Duinoord heeft kennis genomen van de op stapel staande plannen m.b.t. de Zoutmanstraat.
    De Werkgroep onderschrijft allereerst de bezwaren van De Groene Eland. Ook de Werkgroep voorziet bij het autovrij maken een onwenselijke toename van het autoverkeer op de WP- en Kon. Emmakade. Onwenselijk omdat deze kades nu al veel overlast ondervinden van het verkeer. Bij het autovrij maken wordt het op de kades nog drukker, lawaaiiger, vuiler en onveiliger.
    Daarnaast vraagt de Werkgroep zich af hoe deze voorstel zich verhoudt tot de opstapel staande maatregelen in het kader van het project Kwaliteitsverbetering Centrum Noord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *