Categorie: Nieuws

Opening Piet Heinplein

Na twee jaar hard werken is het Piet Heinplein weer open. Bij de herinrichting verving de gemeente de kademuren en de twee bruggen rondom het Piet Heinplein. Ook verdween na 100 jaar de overkapping...

Parkeren: uitslag enquête

Parkeren: uitslag enquête

De Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier presenteert hier de resultaten van de enquête over buurtparkeren (zie Zeeheldennieuws 2023#4, blz. 16), afgesloten in november jl. 64% van de respondenten is bereid elders te parkeren, niet op straat maar...

Werkgroep leefbaarheid en verkeer

TEKST MARLOES KIRSTEN FOTO MARGRIET SCHOLTENS Het Zeeheldenkwartier is knallend het nieuwe jaar ingegaan. Helaas was dit op het Bonbonplein wel erg letterlijk, want daar is op oudjaarsnacht een speeltoestel zo beschadigd dat het...

Wel en wee van een vrijwilliger

Wel en wee van een vrijwilliger

TEKST: ANNE-MARIE TEN BROEKE De COA-opvang-nareizigers in het Fletcherhotel aan de Laan van Meerdervooort 108 is afgelopen juni gestart en er was nauwelijks een programma van waaruit gewerkt kon worden. Wat van de vrijwilligers...

21 nieuwe woningen in de Elandstraat

TEKST EN FOTO REINOUT BARTH De oneven zijde van de Elandstraat is een ware gatenkaas. Soms staat er een heel huis, maar heel vaak is er alleen een begane grond. Op vier plekken worden...

Zwervende winkelwagentjes van AH

TEKST RENÉ MORS FOTO WYBE VAN DE KUINDER In het Zeeheldennieuws #2 van het afgelopen jaar werd in de rubriek ‘Schrijnend’ – terecht naar mijn mening – geklaagd over het grote aantal winkelwagentjes van...