Auteur: Ludo Geukers

Van de Voorzitter: Mei 2015

Van de Voorzitter: Mei 2015

Op 15 april jl. hebben we een enorm succes als Zeeheldenkwartier geboekt. De gemeente is eindelijk bereid om serieus te kijken of de bomen aan de Toussaint- en Veenkade behouden kunnen blijven.

politiek debat Heldenhoek

Van de Voorzitter: maart 2015 De Groene Eland jaarlijkse politiekdebat

Afgelopen maand organiseerde De Groene Eland weer ons jaarlijkse politiekdebat. Groep de Mos, VVD, GroenLinks, PVV, CDA, Haagse Stadspartij, D66, CU/SGP en de SP (van links naar rechts op de foto) hadden allen een vertegenwoordiger gestuurd om direct met de bewoners van het Zeeheldenkwartier in debat te gaan.

Van de Voorzitter: februari 2015

Van de Voorzitter: februari 2015

Het leven kan raar lopen en heeft hoogte- en dieptepunten. Zo kan ik u met enige trots melden dat ons historisch boek, dat we in november 2014 hebben gepresenteerd, door iedereen met veel enthousiasme is ontvangen.

Van de voorzitter: December 2014

Van de voorzitter: December 2014

Het was weer een drukke tijd de afgelopen periode. Zo was er het UVO-overleg, de presentatie van het historisch boek, deze uitgave van het Zeeheldennieuws, de bestuursvergadering en natuurlijk de Elandvergadering.

Orac in Zeeheldenkwartier

Elandvergadering

Op 17 november 2014 jl was weer de jaarlijkse Elandvergadering, het moment waar op het bestuur van De Groene Eland verantwoording aflegt aan de wijk en het moment voor de wijkbewoners om zaken die aandacht behoeven aan het voetlicht te brengen.

Bouwplan Elandstraat van tafel geveegd

Het heeft veel tijd en inspanning gekost maar na jaren procederen behaalden omwonenden een grote overwinning. De Raad van State heeft een streep gezet door de geplande nieuwbouw op het erf van het hoekpand Elandstraat / 2e de Riemerstraat.

Van de Voorzitter: November 2014

Van de Voorzitter: November 2014

De introductie van Zeeheldennieuws is over het algemeen positief ontvangen maar er zijn ook mensen die het jammer vinden dat de Elandkrant verdwenen is.