Auteur: Ludo Geukers

Voorzitter Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier ‘De Groene Eland’. Tevens ook actief binnen de redactie van ZeeheldenNieuws als waarnemend hoofdredacteur bij afwezigheid van de hoofdredacteur.
Zeeheldennieuws Zeeheldenkwartier Den Haag

Van de Ex-Voorzitter

De verdichting van het ZeeheldenKwartier is een van de onderwerpen die tijdens het politiek debat op 21 februari aan de orde zullen komen. U bent van harte uitgenodigd om hierover of over andere onderwerpen met de Haagse politieke partijen van gedachten te wisselen.

Van de Voorzitter: september 2017

Van de Voorzitter: september 2017

Als eerste moet ik namelijk melden dat ik, vanwege de gemeentelijke subsidieregels, waarin verordonneert staat dat bestuursleden een maximale termijn van 6 jaar hebben, formeel als voorzitter en bestuurslid ben afgetreden, maar dat ik achter de schermen gewoon actief blijf.

Van de Voorzitter: juli 2017

De zomer is in aantocht, de zon schijnt en het ZeeheldenKwartier bruist weer van de activiteiten. Afgelopen Pinksteren bijvoorbeeld, waarna ‘Proef de wijk’ het Pinksterontbijt plaats vond.

Anti-Pegida demonstratie in Zeeheldenkwartier

Zeeheldenkwartier verbijsterd over demonstratie in de wijk

De Anti-Fascistische Actie AFA houdt zondag 13 november een anti-Pegida demonstratie in Den Haag. De demonstratie eindigt op het Prins Hendrikplein in het Zeeheldenkwartier. De bewonersorganisatie en ondernemersvereniging wisten van niks en zijn boos over dit besluit van de gemeente.

Van de Voorzitter: november 2016

Van de Voorzitter: november 2016

Een van de dingen die het Zeeheldenkwartier zo leuk maakt, is het enthousiasme van de bewoners voor onze wijk. Dit blijkt uit de vele mensen die zich vrijwillig inzetten voor verschillende projecten. De bijna 200 vrijwilligers voor het Zeeheldenfestival, de vrijwilligers van de Zeeheldentuin, de bewoners van de Roggeveenstraat die met vele initiatieven zoals het Welpje,

Van de Voorzitter: september 2016

Van de Voorzitter: september 2016

De zomervakantie is weer voorbij en onmiddellijk zijn er weer veel nieuwe ontwikkelingen te melden, te weten over.: de bomen, het terras op de Prins Hendrikplein en over omgevingsvergunningen.

Van de Voorzitter: juni 2016

Van de Voorzitter: juni 2016

In het ZeeheldenNieuws van afgelopen mei vroeg ik u om te reageren op het idee omtrent het open maken van de gracht op het Piet Heinplein. Veruit de meeste reacties stonden positief tegenover dit plan.

Van de Voorzitter: mei 2016

Van de Voorzitter: mei 2016

De Groene Eland heeft hierbij als standpunt dat ORAC’s welkom zijn, maar dat het plaatsen voor iemand z’n voordeur echt ongepast is.

Van de voorzitter: Maart 2016

Van de voorzitter: Maart 2016

In december berichtte ik u over het wijkprogramma (de programma’s bevatten de aandachtspunten van de gemeente per wijk) dat volgens planning al ter goedkeuring aan de raad was voorgelegd. De bespreking werd echter in de commissie over het raadsvoorstel Wijkprogramma’s 2016-2019, eind januari gehouden. Als voorzitter van De Groene Eland had ik me opgegeven om in te spreken, en om de bezwaren die De Groene Eland heeft duidelijk te maken.