Auteur: Fractie GroenLinks

De afdeling GroenLinks Den Haag bestaat uit de gemeenteraadsfractie, het bestuur en werkgroepen. -Gemeenteraadsfractie De gemeenteraadsfractie vertegenwoordigt GroenLinks in de Haagse gemeenteraad en in de stad. De fractie bestaat uit: Arjen Kapteijns (fractievoorzitter) Mariët Herlé (fractievertegenwoordiger) Mariëlle Vavier (fractievertegenwoordiger) Frederique Leunenberg (beleidsmedewerker)
GroenLinks wil snelle aanpak vuurwerkoverlast

GroenLinks wil snelle aanpak vuurwerkoverlast

Burgemeester van Aartsen heeft opgeroepen tot een breed debat over vuurwerk en het aan banden leggen van consumentenvuurwerk. Samen met de Partij voor de Dieren vraagt GroenLinks het college hier snel actie op te ondernemen.

Meldpunt vuurwerkoverlast.nl voor het vijfde jaar open

Voor het vijfde jaar op een rij is het meldpunt vuurwerkoverlast.nl weer geopend. Overlast, schade of gevaarlijke situaties door vuurwerk kunnen daar worden gemeld. Het meldpunt is een initiatief van 30 lokale GroenLinks-fracties, waaronder GroenLinks Den Haag.

aardgas den haag

GroenLinks helpt Den Haag van het gas af

Op initiatief van GroenLinks stopt Den Haag met het aanleggen van gasaansluitingen bij nieuwbouwprojecten. Den Haag wil overstappen op schonere manieren om huizen te verwarmen zoals met aardwarmte en warmtepompen.

GroenLinks: stop onnodige kap van honderden populieren

GroenLinks, Partij voor de Dieren en Groep de Mos/Ouderenpartij hebben ernstige twijfels over de noodzaak om 800 populieren te kappen in Den Haag. De partijen willen dat de kap stilgelegd wordt tot volstrekt helder is of het echt nodig is.