Auteur: Fractie GroenLinks

GroenLinks blij met beter speciaal vervoer met busjes

Op initiatief van GroenLinks wordt het zogenaamde ‘doelgroepenvervoer’ sterk verbeterd. Het gaat om vervoer in busjes voor onder meer ouderen, invaliden en leerlingen van speciaal onderwijs. Door goed samen te werken kunnen verschillende diensten hun routes efficiënter plannen en betere service bieden aan mensen die afhankelijk van zijn van dit type vervoer.

tivolistraat meer groen

Tivolistraat winnaar groener Centrum

Tot 25 juli konden bezoekers van de website van de gemeente stemmen welke van 3 aangewezen plekken in stadsdeel Centrum meer groen krijgt. De Tivolistraat kreeg de meeste stemmen!

GroenLinks pleit voor pilot Tiny Houses in Den Haag

GroenLinks pleit voor pilot Tiny Houses in Den Haag

Tiny Houses: tijdelijke, kleine, mobiele en duurzaam gebouwde huisjes. Op verschillende plekken in Nederland wordt al druk geëxperimenteerd met de mogelijkheden om op nieuwe kavels en braakliggende terreinen mogelijkheden te creëren voor Tiny Houses.