Auteur: De Groene Eland

De Stichting Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier ‘De Groene Eland’ is sinds 1971 actief in het Haagse Zeeheldenkwartier. De stichting heeft ten doel het uitvoeren, initiëren en/of begeleiden van activiteiten als belangenbehartiging, participatiebevordering en samenlevingsopbouw voor bewoners in het Zeeheldenkwartier.
denk mee

Denk mee over leefbaarheid en veiligheid in het Zeeheldenkwartier

Praat mee over hoe onze wijk nog mooier kan worden. Heeft u ideeen over het groen in de wijk: bomen, struiken en bloemen dragen bij aan prettige wijk. Weet u plekken waar meer groen kan worden geplaatst? Kom dan naar de inloopbijeenkomst die De Groene Eland op dinsdag 30 januari.

Zeeheldennieuws Zeeheldenkwartier Den Haag

Uitnodiging Elandvergadering 2017

De Elandvergadering is de jaarlijkse bijeenkomst waarop het bestuur van Bewonersorganisatie De Groene Eland de activiteiten van het afgelopen jaar met
de bewoners bespreekt.

Zeeheldendaad

Ruim 120 ideeën ingediend voor ZeeheldEnDaad

Er zijn in het totaal het geweldige aantal van ruim 120 ideeën ingediend. Een veel groter aantal dan we verwacht en op gehoopt hebben. Dat geeft maar weer eens aan dat de bewoners van het ZeeheldenKwartier zeer met hun wijk betrokken zijn. Hierbij willen wij jou bedanken voor het inzenden van je idee.

Van de Voorzitter: februari 2017

Van de Voorzitter: februari 2017

Afgelopen week hoorden we in het landelijke nieuws dat de criminaliteit in Nederland vele malen hoger ligt dan de officiële cijfers vertellen. Dit ervaren wij helaas ook in het ZeeheldenKwartier.

From the Chairman: February 2017

From the Chairman: February 2017

Last week, the national newspapers informed us that crime rates in the Netherlands are much higher than indicated by the official figures. Unfortunately, we are also experiencing this in the ZeeheldenKwartier.

Van de Voorzitter: december 2016

Van de Voorzitter: december 2016

Op 14 november was de jaarlijkse Elandvergadering. Hier heeft het bestuur van de Stichting Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier ‘De Groene Eland’ verteld wat de bewonersorganisatie het afgelopen jaar heeft gedaan en hebben de bewoners de gelegenheid gehad om daarop te reageren en om ideeën en aandachtspunten voor 2017 in te brengen.

From the Chairman: december 2016

From the Chairman: december 2016

On 14 November, the annual Eland Meeting took place. During this meeting, the Stichting Bewonersorganisatie (residents’ association) Zeeheldenkwartier ‘De Groene Eland’ has reported what the association has done during the past year, and the residents have been able to respond and to propose ideas and points of interest for 2017.

demonstraties prins Hendrikplein den haag

Lezerspost: Demonstratie Prins Hendrikplein

De voorzitter van onze bewonersorganisatie klaagt ach en wee over een demonstratie in de wijk. Hij klaagt hierover niet namens mij. “Demonstraties horen niet in een woonwijk” roept hij met een verwijzing naar de Schilderswijk. Deze demonstratie werd georganiseerd door mensen die zich zorgen maken over discriminatie en uitsluiting.