Evenementen in Den Haag Centrum & Zeeheldenkwartier

EVENEMENT CATEGORIEËN

Acties Cinema Cultureel Centrum English Eten Festivals Gemeente Heldenhoek Horeca Jeugd Lezingen  Muziek Spiritualiteit Sport Theater Winkels Workshops Yoga Zeeheldenfestival  Zeeheldenkwartier

 

Laden Evenementen

← Terug naar Evenementen

Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier ‘De Groene Eland’

070 - 356 04 10||www.zeeheldennieuws.nl
Zeeheldennieuws Zeeheldenkwartier Den Haag

De Stichting Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier ‘De Groene Eland’ is sinds 1971 actief in het Haagse Zeeheldenkwartier. De stichting heeft ten doel het uitvoeren, initiëren en/of begeleiden van activiteiten als belangenbehartiging, participatiebevordering en samenlevingsopbouw voor bewoners in het Zeeheldenkwartier.

De Groene Eland is zowel spreekbuis voor de bewoners van het Zeeheldenkwartier richting de gemeente en andere relevante organisaties, als een aanspreekpunt van de gemeente en die andere relevante organisaties richting de bewoners. Hiermee vervult zij een spilfunctie in het publieke domein.

De Groene Eland is een vrijwilligersorganisatie. Alle activiteiten worden door vrijwilligers gerealiseerd. De Groene Eland werkt met autonome projecten en werkgroepen. De coördinatie door het Bestuur zorgt voor uitwisseling van kennis en ervaringen en samenwerking tussen de projecten en werkgroepen onderling.

Het stichtingsbestuur bestaat momenteel uit vijf leden:

Els Kruik (voorzitter)
Laurens Schrijnen (penningmeester)
Guine Moerman (secretaris)
Wybe van de Kuinder (lid) en
Ruud Slootweg (lid)

Werkgroepen en evenementen

Elandvergadering

De Elandvergadering is de jaarlijkse vergadering waarbij het Bestuur van De Groene Eland verantwoording aflegt aan de bewoners over het beleid en de daaruit voortkomende activiteiten van het afgelopen jaar. Tevens worden de beleidsvoornemens bekend gemaakt voor het komende jaar, daarbij kunnen de bewoners aangeven wat zij verwachten van De Groen Eland en welke zaken er spelen.

Zeeheldenfestival

Voor en door jong en oud in het Zeeheldenkwartier is het festival een niet meer weg te denken hoogtepunt van de activiteiten in de wijk. Het vijfdaagse festival is een multicultureel festival met een programma op gebied van muziek, dans, zang, theater, kinderactiviteiten en heel veel gezelligheid. Bijna een jaar van voorbereiding door vele vrijwilligers gaat daar steeds aan vooraf. De regie van het festival ligt bij de werkgroep Zeeheldenfestival. Tijdens het feest zelf zijn circa tweehonderd vrijwilligers in touw om het de vele duizenden bezoekers uit de wijk, de stad en de regio daarbuiten, naar de zin te maken.

Werkgroep Leefbaarheid & Verkeer

De werkgroep Leefbaarheid & Verkeer volgt kritisch de leefbaarheid- en verkeerszaken in het Zeeheldenkwartier en neemt actie om deze te verbeteren.

Zeeheldennieuws

Sinds 2014 heeft De Groene Eland een mediawerkgroep. Deze verzorgt de externe wijkbrede communicatie. Het Zeeheldennieuws komt zeven maal per jaar uit. Het Zeeheldennieuws is het belangrijkste medium waarmee alle bewoners van het Zeeheldenkwartier op de hoogte gehouden worden van zaken die in de wijk spelen en uitgenodigd worden daarop te reageren. Bijvoorbeeld door langs te komen in de Wijk Informatiewinkel, door per mail te reageren of door te solliciteren op een vrijwilligersfunctie. De redactie streeft naar een zo evenwichtig mogelijk beleid bij het plaatsen van redactionele artikelen, ingezonden brieven, gemeentelijke berichten, enz. Ook waar het gaat om het belichten van verleden, heden en toekomst van alle aspecten die in het Zeeheldenkwartier de leefbaarheid bepalen. Veel ruimte dus ook voor hen die daarmee actief zijn om uit te leggen wat zij doen en anderen daarbij te betrekken.

Wijk-Informatiewinkel

Informatieverstrekking aan wijkbewoners persoonlijk via de vrijwilligers van de Wijk Informatiewinkel is en blijft belangrijk. Voortdurend wordt gewerkt aan verbeteringen op gebied van bekendheid, begeleiding, service en toegankelijkheid. Voor elke buurtbewoner staat tijdens de openingstijden (ma-vr 10:00 – 13:00) een luisterend oor en een kopje koffie klaar.

Politiekdebat

Jaarlijks organiseert De Groene Eland een politiekdebat gericht op het Zeeheldenkwartier. Dit is dé gelegenheid voor bewoners van het Zeeheldenkwartier om met raadsfracties te spreken, ideeën uit te wisselen en te kijken of zij hun beloftes gestand hebben gedaan.

Nieuwjaarsreceptie

Jaarlijks organiseert De Groene Eland een Nieuwjaarsreceptie om de participatie van de bewoners te bevorderen en een ontmoeting te organiseren van bewoners met de partners van de bewonersorganisatie, onder de noemer: alleen samen kunnen we een leefbare wijk maken en houden.

Geschiedenis van De Groene Eland

In de lente van 1971 kregen de winkeliers in de Elandstraat van de gemeente bericht dat er op korte termijn de zesentwintig Zweedse meelbesbomen in de straat gekapt zouden worden. Vanaf het moment dat de bewoners lucht van dit plan kregen, werd er een actie op touw gezet. De eerste stap was het verzamelen van handtekeningen tegen de voorgenomen kap, en de buurtbewoners gingen onmiddellijk aan de slag. Zo werden binnen enkele dagen 2500 handtekeningen verzameld. Verder zochten de bewoners de publiciteit en niet alleen lokaal, maar zelfs landelijk werd de pers gehaald. De actie leidde tot een voorlopig uitstel van het kappen van de meelbessen en overleg met de bewoners.

In afwachting van dit overleg werd niet stilgezeten. In de hele buurt werden affiches opgehangen waarop tot uitdrukking werd gebracht dat de bomen in de Elandstraat moesten blijven staan: een eland met als gewei boomtakken vol bladeren, De Groene Eland. De buurt reageerde enthousiast en velen boden hun diensten aan. Ondanks alle samenwerking en acties leverde het overleg met de gemeente niet het gewenste resultaat op en de zesentwintig meelbessen werden alsnog gekapt. De bundeling van krachten van de wijkbewoners in de actiegroep De Groene Eland kreeg echter een definitief karakter en sindsdien zet de bewonersorganisatie De Groene Eland zich in voor de leefbaarheid in het Zeeheldenkwartier.

De bewonersorganisatie groeide en kon vanaf eind dat jaar beschikken over een eigen pand aan de Piet Heinstraat 94. In 1980 werd, na het aflopen van het huurcontract, in dezelfde straat verhuisd naar nummer 104a. Tot 1989 zou de Groene Eland hier gevestigd blijven, totdat het huidige onderkomen aan de Elandstraat 88a betrokken werd, in hetzelfde gebouw als het Wijk- en Dienstencentrum de Heldenhoek.

ANBI status

Stichting Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier ‘De Groene Eland’ heeft een ANBI status. Dit houdt in dat de bewonersorganisatie De Groene Eland door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan de Stichting Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier ‘De Groene Eland’ kunnen, binnen de daarvoor geldende regels, van de inkomsten- of vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Met name voor bedrijven, maar zeker ook voor particulieren, is dit interessant omdat een gift op deze manier veel minder kost.

RSIN/fiscaal nummer ANBI 4576901

Meer informatie op de website van ANBI en de website van de Belastingdienst

Contact
Elandstraat 88 A
2513 GV Den Haag
Telefoon: 070 – 356 04 10
e-mail: info@groene-eland.nl

De Wijk-Informatiewinkel is geopend van ma-vr van 10:00 – 13:00

Zeeheldenkwartier
Het Zeeheldenkwartier in Den Haag is, met ruim 10.000 inwoners en 25 nationaliteiten, een echte multiculturele wijk. Een sfeervolle buurt in de nabijheid van het centrum met sjieke herenhuizen, nieuwbouwflats en hofjes. Het Zeeheldenkwartier is een van de oudste Haagse stadswijken. Het grootste gedeelte is gebouwd tussen 1870-1890 in de veenpolder ‘t Kleine Veentje en bestaat eigenlijk uit een Zeeheldenbuurt en een Dichtersbuurt.

 

  • Er zijn geen resultaten gevonden.

 

Facebook Events uit Den Haag importeren op ZeeheldenNieuws.nl:  Interesse? Lees hier verder!

Events  Den Haag dagelijkse update in onze APP: Info & downloadlink op Google Play

Smaak te pakken en op zoek naar Big City Events?
Kijk dan ook op deze website!

Haagse Feesten

Kijk op www.haagsefeesten.nl voor meer Evenementen.