Afgelopen jaar konden we in de krant lezen dat het inwonertal van Den Haag nog veel harder groeit dan gedacht. Tot nu was de verwachting dat er in 2040 een bevolkingstoename zou zijn van 80.000 personen, volgens de allerlaatste prognose is dat echter verhoogd naar 105.000. De stad groeit volgens die prognose van 525.000 naar 630.000 inwoners; dus in ruim 20 jaar met 20%.

Deze extreme groei van het aantal Hagenaars komt niet doordat we allemaal meer kinderen krijgen, maar omdat mensen van buiten de stad zich in Den Haag willen vestigen. Als we dat willen faciliteren dan heeft dit veel consequenties.

De gemeente heeft de ambitie om groter te worden, en wil iedereen die hier wil komen woonruimte kunnen bieden. Zo wordt in de plannen al rekening gehouden met meer en hogere hoogbouw, en met het idee om de huidige parkeernormen te verruimen of zelfs te verlaten. Hier in het ZeeheldenKwartier zien we de volledige coöperatie van de gemeente met slimme vastgoedontwikkelaars om huizen te splitsen, monumentale panden af te breken en collectieve voorzieningen te slopen, met als enig doel zoveel mogelijk woningen te realiseren.
Wat mij verbaast is dat de gemeente helemaal niet aan de huidige bewoners van Den Haag vraagt of zij dit allemaal willen. Willen wij wel groeien opdat de ambtenaren en bestuurders van de stad meer aanzien krijgen? Willen wij wel groeien met als doel meer inkomsten te genereren, terwijl we waarschijnlijk net zo hard meer kosten krijgen? Willen wij wel inschikken om degene die wil komen te faciliteren in woonruimte? Willen wij dit wel?

De verdichting van het ZeeheldenKwartier is een van de onderwerpen die tijdens het politiek debat op 21 februari aan de orde zullen komen. U bent van harte uitgenodigd om hierover of over andere onderwerpen met de Haagse politieke partijen van gedachten te wisselen.

Ludo Geukers
Ex-voorzitter
Bewonersorganisatie ZeeheldenKwartier De Groene Eland

Stuur een bericht naar het secretariaat

14 + 4 =

Méér van de 'De Groene Eland'

Van de Voorzitter: september 2017

Als eerste moet ik namelijk melden dat ik, vanwege de gemeentelijke subsidieregels, waarin verordonneert staat dat bestuursleden een maximale termijn van 6 jaar hebben, formeel als voorzitter en bestuurslid ben afgetreden, maar dat ik achter de schermen gewoon actief blijf.

Van de Voorzitter: maart 2017

Het politieke debat in het ZeeheldenKwartier dat jaarlijks wordt georganiseerd door bewonersorganisatie De Groene Eland vond dit jaar plaats op 21 februari. Het was een enerverende bijeenkomst waarbij diverse actuele zaken met de diverse partijen zijn besproken.