De zomer is in aantocht, de zon schijnt en het ZeeheldenKwartier bruist weer van de activiteiten. Afgelopen Pinksteren bijvoorbeeld, waarna ‘Proef de wijk’ het Pinksterontbijt plaats vond. Allemaal Zeehelden die relaxed in het zonnetje hun eigen meegebrachte ontbijtje nuttigde onder begeleiding van sfeervolle gitaarklanken. Dat is pas echt genieten van de wijk waar we in wonen.

Het echte feest moet natuurlijk nog beginnen want met het beroemruchte ZeeheldenFestival begint de zomer pas echt. Zo vlak voor de vakantie vijf dagen met muziek, theater en plezier. Welke wijk in Nederland heeft nou zo’n geweldig buurtfeest?

Het ZeeheldenKwartier is onze geweldige wijk waar we met z’n allen trots op moeten zijn en die we bovenal moeten koesteren en beschermen. De Groene Eland, de bewonersorganisatie van het ZeeheldenKwartier zet zich met al haar vrijwilligers juist daarvoor in. Hoewel we vaak kritisch zijn, zijn wij vooral bewoners die onze wijk koesteren en minstens zo leuk willen houden als die nu is.

Na de vakantie zullen wij jullie weer berichten over de ontwikkelingen in de wijk, maar eerst wensen wij jullie een geweldige mooie zomer en vakantie toe.

Ludo Geukers
Voorzitter Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier ‘De Groene Eland’

Stuur een bericht naar het secretariaat

9 + 9 =

Méér van de 'De Groene Eland'

Van de Voorzitter: september 2017

Als eerste moet ik namelijk melden dat ik, vanwege de gemeentelijke subsidieregels, waarin verordonneert staat dat bestuursleden een maximale termijn van 6 jaar hebben, formeel als voorzitter en bestuurslid ben afgetreden, maar dat ik achter de schermen gewoon actief blijf.

Van de Voorzitter: maart 2017

Het politieke debat in het ZeeheldenKwartier dat jaarlijks wordt georganiseerd door bewonersorganisatie De Groene Eland vond dit jaar plaats op 21 februari. Het was een enerverende bijeenkomst waarbij diverse actuele zaken met de diverse partijen zijn besproken.

Van de Voorzitter: december 2016

Op 14 november was de jaarlijkse Elandvergadering. Hier heeft het bestuur van de Stichting Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier ‘De Groene Eland’ verteld wat de bewonersorganisatie het afgelopen jaar heeft gedaan en hebben de bewoners de gelegenheid gehad om daarop te reageren en om ideeën en aandachtspunten voor 2017 in te brengen.