Afgelopen week hoorden we in het landelijke nieuws dat de criminaliteit in Nederland vele malen hoger ligt dan de officiële cijfers vertellen. Dit ervaren wij helaas ook in het ZeeheldenKwartier.

Als er een klacht wordt ingediend bij de politie of gemeente vanwege overlast of wanneer we vragen om handhaving, dan wordt dit niet geregistreerd, tenzij de politie een proces-verbaal uitschrijft. Zo kan het zijn dat er jarenlang overlast is, en dat dit netjes wordt gemeld, maar dat de officiële cijfers dit totaal niet ondersteunen.

Hier wil De groene Eland een einde aanmaken. Wij roepen u op om als u een klacht of een verzoek tot handhaving bij de politie of gemeente indient dit ook door te geven aan De Groene Eland via een mail naar secretariaat@groene-eland.nl. Hiermee krijgen we een overzicht van de daadwerkelijk ingediende klachten en verzoeken, worden de knelpunten inzichtelijker gemaakt en hebben wij een beter verhaal richting de politici, die altijd uitgaan van de officiële cijfers.

Op 21 februari organiseert De Groene Eland weer het jaarlijkse politieke debat, dat is een mooie gelegenheid om met de politieke partijen van de gemeenteraad van gedachten te wisselen over het Zeeheldenkwartier, over wat er goed gaat en wat er verbeterd kan worden. Ik hoop u de 21ste te mogen verwelkomen.

Ludo Geukers
Voorzitter Bewonersorganisatie ZeeheldenKwartier ‘De Groene Eland’

 

Stuur een bericht naar het secretariaat

4 + 3 =

Méér van de 'De Groene Eland'

Van de Ex-Voorzitter

De verdichting van het ZeeheldenKwartier is een van de onderwerpen die tijdens het politiek debat op 21 februari aan de orde zullen komen. U bent van harte uitgenodigd om hierover of over andere onderwerpen met de Haagse politieke partijen van gedachten te wisselen.

Van de Voorzitter: september 2017

Als eerste moet ik namelijk melden dat ik, vanwege de gemeentelijke subsidieregels, waarin verordonneert staat dat bestuursleden een maximale termijn van 6 jaar hebben, formeel als voorzitter en bestuurslid ben afgetreden, maar dat ik achter de schermen gewoon actief blijf.

Van de Voorzitter: maart 2017

Het politieke debat in het ZeeheldenKwartier dat jaarlijks wordt georganiseerd door bewonersorganisatie De Groene Eland vond dit jaar plaats op 21 februari. Het was een enerverende bijeenkomst waarbij diverse actuele zaken met de diverse partijen zijn besproken.