Tagged: Toussaintkade

65 bezwaren tegen bomenkap Haags Zeeheldenkwartier

Bewoners en ondernemers hebben in grote getale bezwaar aangetekend tegen de kapvergunningen voor de bomen langs de Veenkade en de Toussaintkade in Den Haag. De gemeente ontving 65 bezwaarschriften tegen het besluit.

YES! WE DID IT!

Het is gelukt. Na een debat dat bijna 4 uur duurde vroegen de partijen unaniem om een nieuw, onafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheden om de bomen aan de kades te behouden.

Bewoners vragen om onderzoek om bomen te sparen

Bewoners van het Zeeheldenkwartier willen serieus onderzoek naar de mogelijkheden om de bomen te sparen aan de Veenkade en de Toussaintkade. De bomen zouden gekapt moeten worden om de kademuren te vernieuwen. Eerder deze maand zei wethouder Boudewijn Revis dat er studies zijn gedaan maar dat er geen echt onderzoek is geweest naar alternatieven.

Behoud van bomen moet uitgangspunt zijn

Het behouden van de bomen moet een belangrijk uitgangspunt zijn bij het maken van plannen voor de nieuwe kademuren. Dat vindt vrijwel iedere partij. De politiek vraagt om opheldering over wat precies is onderzocht om de bomen te sparen bij het vernieuwen van de kademuren aan de Veenkade en Toussaintkade.