Tagged: Roggeveenstraat

Slopen of behouden -deel 3-

Eind januari van dit jaar verscheen er, geïnitieerd door het bewoners- ontwikkelcollectief van de Crispijnstraat, een brochure met een ‘concreet, duurzaam alternatief om de voormalige Schoenmakersvakschool in de Crispijnstraat te herontwikkelen naar veertien wooneenheden in plaats van sloop/nieuwbouw’.

Slopen of behouden -Deel 1-

Steeds vaker komen bewoners in opstand vanwege plannen van eigenaren om de karakteristieke panden in het Zeeheldenkwartier te slopen.

Roggeveenstraat den haag

Uniek plan voor Roggeveenstraat

Bewoners in de Roggeveenstraat willen een wooncoöperatie oprichten. Daarmee willen ze het beheer van hun woningen in eigen hand nemen. Ze kunnen dan ook in de straat blijven wonen.