Tagged: politiek

partij van de dieren logo website

PVDD: Inzet van roofvogels tegen drones onwenselijk

De Partij voor de Dieren en de Haagse Stadspartij hebben schriftelijke vragen gesteld over het gebruik van roofvogels door de politie. Het Haagse politiekorps zet sinds kort een adelaar in om criminele drones te vangen bij evenementen.

haagse-stadspartij-Gerwin-van-Vulpen

HSP: Betaalbare studentenwoningen hard nodig​

De Haagse Stadspartij is niet blij met de hoge huurprijzen die worden gevraagd in het Student hotel aan de Hoefkade. De huurprijzen voor een studentenkamer liggen tussen de € 720 en de € 980 per maand.

SP Bart van Kent raadslid den haag

SP maakt Den Haag socialer

Vandaag werd bekend dat Den Haag samen met Amsterdam een tweede plek mag delen in de FNV-verkiezing van de meest sociale stad van Nederland. “Gezien de gigantische werkloosheid en armoede in de stad is het maar zeer de vraag of dit terecht is. Ik zie het daarom als een aansporing om door te knokken voor bijvoorbeeld het afschaffen van werken zonder loon en het verlagen van de premie van de gemeentelijke zorgverzekering.” aldus SP-fractievoorzitter Bart van Kent.

Bewoners Zeeheldenkwartier winnen prijs voor Groenste Balkon

Bewoners Zeeheldenkwartier winnen prijs voor Groenste Balkon

Bewoners van de Veenkade in het Zeeheldenkwartier winnen dit jaar de GroenLinks-prijs voor het Groenste Balkon van Den Haag. Met de jaarlijkse wedstrijd stimuleert GroenLinks Hagenaars om hun balkon, dakterras of gevel te vergroenen voor een beter leefklimaat in de stad.

SP Bart van Kent raadslid den haag

SP: Investeer in banen, inkomen en woningen

Het aantal bijstandsgerechtigden neemt het komende jaar met 7 procent toe, maar de banenmotor van het stadsbestuur draait nog op halve kracht. Dit moet anders, stelt de SP in reactie op de nieuwe begroting van het Haagse college.

Er zijn grote vraagtekens gerezen over de noodzaak om honderden populieren te kappen in Den Haag. Het onderzoeksinstituut van universiteit Wageningen (WUR) is kritisch over de beoordeling van de gemeente. Volgens de WUR zijn de beoordelingscriteria niet helder en kan de betrouwbaarheid ervan niet worden bepaald.

GroenLinks eist opheldering over onterechte kap populieren

Er zijn grote vraagtekens gerezen over de noodzaak om honderden populieren te kappen in Den Haag. Het onderzoeksinstituut van universiteit Wageningen (WUR) is kritisch over de beoordeling van de gemeente. Volgens de WUR zijn de beoordelingscriteria niet helder en kan de betrouwbaarheid ervan niet worden bepaald.

haagse-stadspartij-Gerwin-van-Vulpen

HSP: Niet handhaven maar faciliteren!

De Haagse Stadspartij vindt dat het college niet vanaf 3 oktober fietsen in de Grote Marktstraat mag verwijderen zolang er onvoldoende kortparkeerplaatsen zijn voor fietsers. “Dat vind ik veel te vroeg!”, zegt raadslid Gerwin van Vulpen. “Wij pleiten al jaren voor meer veilige, goede plekken waar fietsers hun fiets kort kunnen parkeren als zij even snel een boodschapje willen doen”.

GroenLinks blij met beter speciaal vervoer met busjes

Op initiatief van GroenLinks wordt het zogenaamde ‘doelgroepenvervoer’ sterk verbeterd. Het gaat om vervoer in busjes voor onder meer ouderen, invaliden en leerlingen van speciaal onderwijs. Door goed samen te werken kunnen verschillende diensten hun routes efficiënter plannen en betere service bieden aan mensen die afhankelijk van zijn van dit type vervoer.