Tagged: Duurzame Zeehelden

Aanzet voor CO2-neutraal Den Haag in 2030

TEKST: REINOUT BARTH De gemeente heeft met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties (waaronder scholen en stichtingen) een plan gemaakt om de uitstoot van CO2 te verminderen. Uiteindelijk zou Den Haag in 2030 helemaal geen...