Categorie: Korte berichten

Bijeenkomst voor de ‘wijkagenda’

De gemeente organiseert op donderdag 21 januari een digitale bijeenkomst om te praten over de belangrijkste problemen in de wijk die moeten worden opgelost. Inwoners van het Zeeheldenkwartier worden gevraagd hieraan mee te doen.

Informatiebijeenkomst verkeers­maatregelen

Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier De Groene Eland organiseert een informatiebijeenkomst over de plannen om het autoverkeer in ons deel van de stad te verminderen. In een concept-advies aan wethouder Van Asten (D66) wordt een pakket aan maatregelen voorgesteld om het doorgaand autoverkeer uit de wijken te weren. De bewonersorganisatie wil de meningen van bewoners hierover horen.

Onthulling muurschildering Mariska Veres

Komende weken worden in de Elandstraat en op het Prins Hendrikplein twee muurschilderingen gemaakt ter herinnering aan de rijke popgeschiedenis van het Zeeheldenkwartier. De muurschilderingen worden op 29 augustus onthuld door bandleden van The Motions en Shocking Blue. Tijdens de werkzaamheden is er een tentoonstelling over de beide bands in de Heldenhoek.