Auteur: Lauren Romijn

Bijeenkomst over werkzaamheden Piet Heinplein

De gemeente organiseert een bewonersbijeenkomst op afspraak en een digitale bewonersbijeenkomst via Teams voor iedereen. De bruggen en kademuren bij het Piet Heinplein zijn aan vernieuwing toe. De gemeente gaat daarom aan de slag...

Nieuwe Parkeerstrategie voor de buurt

De Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier sprak met Wethouder Robert van Asten tijdens de jaarvergadering van 15 november 2021. De Wethouder kwam om een presentatie te geven over de nieuwe parkeerstrategie van het Zeeheldenkwartier. Parkeerplekken zullen verdwijnen...