72 meter hoog, 60 meter lang en in totaal 46 meter breed. De Elandkerk is de reus van het Zeeheldenkwartier. Gigantisch, maar bescheiden. De meeste mensen hier zijn passanten. Hoe vaak slaat zo’n passant zijn blik op naar de indrukwekkende gevel? En hoe vaak vertraagt iemand zijn stap en denkt weemoedig: ah, Parijs… ?

De Elandkerk stamt uit 1892, toen het Zeeheldenkwartier nog jong was. Architect was Nicolaas Molenaar sr., leerling van de beroemde architect Pierre Cuypers. Zijn inspiratie haalde hij niet bij zijn leermeester, maar hogerop. Of beter nog: zuidelijker. De Elandkerk werd gemodelleerd naar niets minder dan de Notre Dame in Parijs.

Geen reus dus, maar een reuzin, onze Haagse Notre Dame. Hoog torent ze uit boven de wijk, die ze heeft zien groeien en veranderen. Op 1 december wordt ze 125 jaar oud. De werkgroep die het feest voorbereidt, zoekt nog foto’s van vroeger. Van processies, van kinderen die ter communie gaan. Want kinderen hebben altijd een grote rol gespeeld in de kerk.

Is het toevallig dat juist in dit jubileumjaar de kerk opnieuw wordt omringd door kinderen? Tweemaal daags stroomt het plein vol met leerlingen van basisschool De Spiegel. Omdat er op de locatie van hun school een nieuw gebouw verrijst, worden ze vanaf hier per bus naar een tijdelijke locatie gebracht. En zo staat het plein dagelijks vol met wachtende touringcars, spelende kinderen en kletsende ouders. Net zo druk als het plein voor de Notre Dame in Parijs. Een passend eerbetoon.

Méér WijkNieuws uit: het "Zeeheldenkwartier"

ZeeheldEnDaad

Het pilotproject waarbij de gemeente Den Haag €50.000 beschikbaar stelde en waarbij de bewoners van het ZeeheldenKwartier zelf voor de invulling en uitvoering zorgden, is bijna voltooid. De vijf organiserende vrijwilligersorganisaties (Ondernemers Zeeheldenkwartier BIZZ, Stichting Rondom Anna, Stichting De Zeeheldentuin, Stichting Buurtbeheer en –ontwikkeling ZeeheldenKwartier en de Bewonersorganisatie ZeeheldenKwartier De Groene Eland) zijn erg trots op wat er is bereikt met en door onze bewoners.

Met z’n allen op een kluitje?

Het ZeeheldenKwartier is een gewilde wijk en vooral bij jongeren populair. Een plek aan de rand van het stadscentrum met alle voorzieningen binnen handbereik. Maar de wijk is volgebouwd. Ontwikkelaars hebben daar iets op gevonden en zo wordt ieder plekje in de wijk benut om vol te bouwen met veelal piepkleine appartementen.

ZeeheldEnDaad

Als alles volgens plan verloopt zal komende week het eerste project van de ZeeheldEnDaad uitgevoerd zijn. De kerstboom op het Prins Hendrikplein zal onze wijk weer warm verlichten.

Volhoudbare Zeehelden: EnergyParty

Op een EnergyParty ontdek je onder begeleiding van 070Energiek, welke mogelijkheden er zijn om jouw energieverbruik te verlagen door slim te besparen, samen duurzame energie in te kopen en op te wekken.

Zeeheld: Rob Vreeswijk

“Jarenlang hebben deze kastanjes gestáán aan de Veenkade. Nu rusten ze zacht, aan de rand van het water.” In twee zinnen schetst Rob Vreeswijk, architect en meubelmaker en tot voor kort bewoner van het Zeeheldenkwartier, de ontstaansgeschiedenis van ‘zijn’ bankjes.

Villa Paulowna

Op 31 augustus j.l. heeft de Gemeente ingestemd met de sloop van een deel van de villa en inmiddels zijn bouwplannen gepresenteerd om op bijna 1000m2 meter vrije terrein een ondergrondse parkeergarage te bouwen en een appartementencomplex van 16 meter breed, 16 meter diep en 15 meter hoog.

125 jaar Elandstraatkerk

Eind dit jaar bestaat ons kerkgebouw dus 125 jaar en dat willen we vieren, samen met U! Op initiatief van een groep betrokken parochianen is een werkgroep gevormd. Deze groep is bezig
met voorbereidingen voor een feestelijk najaar.

Is de rust terug aan de kade?

Na jaren van protest en een jaar vol werkzaamheden, mag hij er weer zijn: de Veenkade. Op donderdag 12 oktober vierden de omwonenden een klein feestje op hun vernieuwde kade. Eregasten waren een paar oude bewoners: kastanjebomen die, verzaagd tot bankjes, opnieuw een plek vonden aan de kade.