U ziet ze vast en zeker wel eens door de wijk rijden, de wagentjes van BBOZ. Maar wie of wat doen ze hier eigenlijk en wat voor een organisatie is BBOZ?

BBOZ staat voor Stichting Buurtbeheer en Ontwikkeling ZeeheldenKwartier en zij leveren een bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk. Dan moet u onder andere denken aan onderhoud van het Jennyplantsoen en het Prins Hendrikplein, het plaatsen van borden voor evenementen, maar ook aan verzakkende stoeptegels, hondenpoep in de wijk, enzovoort.

De mensen van BBOZ kennen de wijk door en door. Henk Daalmeijer, directeur van BBOZ, zou graag willen dat bijvoorbeeld ook handhavers hun plaats krijgen bij BBOZ. Je krijgt dan een buurtorganisatie waar alles op zijn plaats valt zonder dat de verantwoordelijkheden verdwijnen in een bureaucratische tussenlaag. Dat geldt ook voor het verwijderen van het bijgeplaatste vuil van de ORACs. Een veelgehoorde klacht in de wijk is dat dit nu te lang blijft liggen. Medewerkers van BBOZ kunnen mensen aanspreken en het vuil snel verwijderen zodat niet de hele wijk vol waait met troep. Dat is nu voorbehouden aan de Haagse Milieu Services (HMS) en de medewerkers openbare ruimte van het Haags WerkBedrijf (HWB)

Opdrachtgevers BBOZ

In vroeger jaren werd de BBOZ gesubsidieerd en was het een werkgever voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij konden op deze manier werkervaring op doen en daarna doorstromen naar een betaalde baan. Daar is verandering in gekomen. Tegenwoordig moet de BBOZ zijn eigen broek ophouden en werken voor opdrachtgevers. Dat zijn onder meer afdelingen van de gemeente Den Haag, zoals de Dienst Publiekszaken (DPZ) en Dienst Stads Beheer van het stadsdeel Centrum, het gemeentelijk graffitimeldpunt en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (DSZW). En ook voor woningcoöperaties zoals Haag Wonen, Staedion en Vestia, voor Stichting Dak, Ondernemingsvereniging de Zeeheld, Bewonersorganisatie De Groene Eland, Stichting Diemensie en voor diverse particulieren en bedrijven.

BBOZ is nog steeds werkgever voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en faciliteert niet alleen werkgelegenheidsprojecten voor mensen die aan de onderkant van de samenleving werken, maar ook voor bijstandstrekkers die op pad worden geholpen naar een betaalde baan. Of STIP-banen (Sociaal Traject In Perspectief, maximaal 3 jaar) voor mensen met een structurele arbeidsbeperking. Het accent voor deze projecten ligt tegenwoordig op duurzaamheid en doorstroming.
de wagentjes van BBOZ

BBOZ biedt ook werk aan statushouders die maximaal drie of vier dagdelen werken omdat SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil dat deze groep mensen behalve dat ze taalonderricht krijgen in aanraking komen met de samenleving. De organisatie moet dan wel weer aansluiten bij de vroegere werkomgeving van de statushouders zodat ze na zes maanden over kunnen gaan van participatie naar re-integratie.
En als laatste het Groepsproject Reclassering. Dat is voor de groep die taakstraffen hebben gekregen.

Klussenservice

En dan zijn er ook nog de klusjesmannen die klussen voor in en om het huis kunnen klaren. Goed voor techniek en onderhoud, timmer en schilderwerk, opruim- en schoonmaakwerkzaamheden en zelfs voor kleine verhuizingen. Jean Gieskes 0651 793 435, jean@bboz.nl maakt een offerte voor u en draagt er zorg voor dat de werkzaamheden naar wens worden uitgevoerd.

BBOZ

Roggeveenstraat 191
2518 TE Den Haag
070 361 59 90
info@bboz.nl
www.bboz.nl

Méér WijkNieuws uit: het "Zeeheldenkwartier"

Méér WijkNieuws uit: het "Zeeheldenkwartier"