In het vorige ZeeheldenNieuws (#2-2017), die nog terug te vinden is op; zeeheldennieuws.nl, stond een interessant interview met wethouder Revis. Ik wil graag op enkele uitspraken van de wethouder ingaan.

Parkeergarage

In het interview zegt hij naar aanleiding van de voorgenomen plannen om de Parkeergarage in de Prins Hendrikstraat te slopen: “Ik denk dat we in de toekomst juist meer parkeergarages in woonwijken zullen zien. Een mogelijke oplossing voor het parkeerprobleem. De parkeergarage in de Prins Hendrikstraat is een particulier project. Daar kun je als gemeente maar beperkt iets aan doen”. De wethouder zegt hier dus eigenlijk dat de kans dat de Parkeergarage gesloopt wordt groot is en dat de gemeente mogelijk vanwege het gebrek aan parkeerruimte een nieuwe parkeergarage zal moeten gaan bouwen. Dat lijkt mij een grote verspilling van geld, het creëren van onnodige overlast en milieubelasting en daarom zeer onverstandig. Vreemd is ook dat de gemeente er hoegenaamd niets tegen kan doen, immers in 1998 heeft het buurtbeheerbedrijf Bboz, op grond van een 30 jarige prognose, een eenmalige bijdrage van de gemeente Den Haag van 485.000,- gulden uit het parkeerfonds gekregen. Deze subsidie zal toch niet verstrekt zijn zonder voorwaarde dat de garage niet behouden moet blijven gedurende die periode? Misschien is het toch maar beter om de Parkeergarage te behouden en effectief beschikbaar te stellen aan de bewoners en de bezoekers van de winkels en restaurants in het ZeeheldenKwartier.

Tram

De wethouder lijkt ook alvast een voorschotje te nemen om de tram uit het ZeeheldenKwartier te halen. Hij zegt: “Neem nou de tram in de Zoutmanstraat. In de verre toekomst moet je je durven afvragen of je dat nog wilt, een tram door zo’n smalle straat.” Nee, concrete plannen om de tram daar weg te halen, zijn er niet, benadrukt de wethouder.” Nu weten we uit ervaring dat als zoiets wordt gezegd dan wordt er wel degelijk gesproken over de toekomst van de tram in het ZeeheldenKwartier, waarbij de nieuwe (onnodig) brede trams de oorzaak zijn en niet direct de breedte van de Zoutmanstraat. Overigens ligt de hoop van De Groene Eland bij het snel ontwikkelen van SafeRails© zodat fietsers geen last van de tramsporen meer hebben. De Groene Eland wil graag dat het ZeeheldenKwartier bereikbaar blijft, ook met het openbaar vervoer!

Stuur een bericht naar het secretariaat

14 + 11 =

Méér van de 'De Groene Eland'

Van de Voorzitter: september 2017

Als eerste moet ik namelijk melden dat ik, vanwege de gemeentelijke subsidieregels, waarin verordonneert staat dat bestuursleden een maximale termijn van 6 jaar hebben, formeel als voorzitter en bestuurslid ben afgetreden, maar dat ik achter de schermen gewoon actief blijf.

Van de Voorzitter: maart 2017

Het politieke debat in het ZeeheldenKwartier dat jaarlijks wordt georganiseerd door bewonersorganisatie De Groene Eland vond dit jaar plaats op 21 februari. Het was een enerverende bijeenkomst waarbij diverse actuele zaken met de diverse partijen zijn besproken.

Van de Voorzitter: december 2016

Op 14 november was de jaarlijkse Elandvergadering. Hier heeft het bestuur van de Stichting Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier ‘De Groene Eland’ verteld wat de bewonersorganisatie het afgelopen jaar heeft gedaan en hebben de bewoners de gelegenheid gehad om daarop te reageren en om ideeën en aandachtspunten voor 2017 in te brengen.