Wijkbewoners houden van de Zeeheldentuin. Maar de stadstuin in de Tasmanstraat wordt met sluiting bedreigd, door financiële problemen. Helaas staat er geen geldboom in de tuin. Het bestuur zoekt naar wegen om te overleven.

De Zeeheldentuin bestaat ruim twee jaar. En is nu al niet meer weg te denken uit de wijk. Vele Zeehelden en andere bewoners komen er graag, om in hun moestuintje te werken of hun kinderen er te laten spelen.

Desondanks wordt de tuin in z’n voortbestaan bedreigd. Wessel Tiessens, voorzitter van de Zeeheldentuin, vat het als volgt samen: ”Het gaat met de tuin op zich eigenlijk best goed. Buurtbewoners verbouwen hun eigen groenten en komen in contact met elkaar. Maar het valt niet mee om jaarlijks € 17.500 te betalen.’’

Haag Wonen is voor de helft van de grond eigenaar en stelt deze beschikbaar aan De Zeeheldentuin. De andere helft is van Stichting De Versterking. Deze stichting heeft hiervoor 350.000 euro betaald. Dat bedrag moet de Zeeheldentuin in 11 jaar terugbetalen.

De 99 moestuintjes leveren wel veel sociale contacten, maar financieel te weinig inkomsten op. Momenteel zijn er nog negentien beschikbaar. Een tuintje kost gemiddeld 75 euro per jaar. Maar het kan voor de hobbytuinder uiteraard ook het nodige opleveren, zoals verse en goedkope groenten.

Plannen

Sluiting van de tuin zou volgens alle betrokkenen heel jammer zijn. Veel wijkbewoners dragen de Zeeheldentuin een warm hart toe, bleek ook uit een enquête. Haag Wonen ondersteunt de stadstuin al vanaf het prille begin. Met zo’n groot draagvlak moet de tuin te redden zijn. Dat is de overtuiging van het bestuur.

”We hebben veel nieuwe, uiteenlopende plannen”, vertelt Tiessens. Zoals het kweken en verkopen van wormen, paddenstoelen en hopplantjes. Ook buurtbarbecues, andere evenementen en educatieve projecten kunnen geld opleveren. Dus als er bewoners of ondernemers zijn die iets willen vieren of organiseren in de Zeeheldentuin, dan horen wij het graag. ”

Er wordt bovendien geprobeerd meer donateurs onder bewoners te werven. ”Als iedereen die hier regelmatig komt 2,50 per maand doneert, zijn we uit de problemen”, zegt Tiessens. Om met goed nieuws te eindigen: het aantal vrijwilligers is de laatste tijd flink toegenomen. ”We hebben nu zo’n twintig vrijwilligers, met veel goede ideeën. Maar we kunnen er nog veel meer gebruiken”, aldus Tiessens.

Wil jij een eigen moestuintje in de Zeeheldentuin? Wil je je als vrijwilliger inzetten voor de tuin? Wil je iets vieren of organiseren in de mooie stadstuin? Of donateur worden? Laat het weten aan het bestuur!

Erik Barthelemy, Wessel Tiessens en Dennis Schaap, bestuursleden van de Zeeheldentuin.

Erik Barthelemy, Wessel Tiessens en Dennis Schaap,
bestuursleden van de Zeeheldentuin.

Méér WijkNieuws uit: het "Zeeheldenkwartier"

ZeeheldEnDaad

Als alles volgens plan verloopt zal komende week het eerste project van de ZeeheldEnDaad uitgevoerd zijn. De kerstboom op het Prins Hendrikplein zal onze wijk weer warm verlichten.

Volhoudbare Zeehelden: EnergyParty

Op een EnergyParty ontdek je onder begeleiding van 070Energiek, welke mogelijkheden er zijn om jouw energieverbruik te verlagen door slim te besparen, samen duurzame energie in te kopen en op te wekken.

Zeeheld: Rob Vreeswijk

“Jarenlang hebben deze kastanjes gestáán aan de Veenkade. Nu rusten ze zacht, aan de rand van het water.” In twee zinnen schetst Rob Vreeswijk, architect en meubelmaker en tot voor kort bewoner van het Zeeheldenkwartier, de ontstaansgeschiedenis van ‘zijn’ bankjes.

Elandkerk: Een klein stukje Parijs

Eind dit jaar bestaat ons kerkgebouw dus 125 jaar en dat willen we vieren, samen met U! Op initiatief van een groep betrokken parochianen is een werkgroep gevormd. Deze groep is bezig
met voorbereidingen voor een feestelijk najaar.

Villa Paulowna

Op 31 augustus j.l. heeft de Gemeente ingestemd met de sloop van een deel van de villa en inmiddels zijn bouwplannen gepresenteerd om op bijna 1000m2 meter vrije terrein een ondergrondse parkeergarage te bouwen en een appartementencomplex van 16 meter breed, 16 meter diep en 15 meter hoog.

125 jaar Elandstraatkerk

Eind dit jaar bestaat ons kerkgebouw dus 125 jaar en dat willen we vieren, samen met U! Op initiatief van een groep betrokken parochianen is een werkgroep gevormd. Deze groep is bezig
met voorbereidingen voor een feestelijk najaar.

Is de rust terug aan de kade?

Na jaren van protest en een jaar vol werkzaamheden, mag hij er weer zijn: de Veenkade. Op donderdag 12 oktober vierden de omwonenden een klein feestje op hun vernieuwde kade. Eregasten waren een paar oude bewoners: kastanjebomen die, verzaagd tot bankjes, opnieuw een plek vonden aan de kade.

Ruim 120 ideeën ingediend voor ZeeheldEnDaad

Er zijn in het totaal het geweldige aantal van ruim 120 ideeën ingediend. Een veel groter aantal dan we verwacht en op gehoopt hebben. Dat geeft maar weer eens aan dat de bewoners van het ZeeheldenKwartier zeer met hun wijk betrokken zijn. Hierbij willen wij jou bedanken voor het inzenden van je idee.