Het politieke debat in het ZeeheldenKwartier dat jaarlijks wordt georganiseerd door bewonersorganisatie De Groene Eland vond dit jaar plaats op 21 februari. Het was een enerverende bijeenkomst waarbij diverse actuele zaken met de diverse partijen zijn besproken.

Wat is er terecht gekomen van uitspraken van de fracties tijdens het debat in 2016?

De PvdD zei vorig jaar dat het stenige Zeeheldenkwartier volgend jaar groener moet zijn.

Christine Teunissen: De PvdD heeft het afgelopen jaar diverse voorstellen gedaan. Zo is er met D66 en andere fracties een initiatiefvoorstel ingediend en is er geld vrijgekomen om plekken te vergroenen. De Tivolistraat is verkozen als een plek die veel mensen vergroening gunnen. Dit is inmiddels ook gebeurd. PvdD en HSP hebben een voorstel ingediend voor Groen Den Haag, waar ook punten in staan voor het Zeeheldenkwartier, onder meer aanleg van meer geveltuintjes, het aanleggen van boomkragen en meer bomen in de stad. De PvdD laat geen gelegenheid onbenut om erop te wijzen dat het college te weinig geld uittrekt voor vergroening en dat er in de wijkprogramma’s te weinig over groen staat.

GroenLinks streefde naar een goede bereikbaarheid van het ZeeheldenKwartier met ov en fiets.

Arjen Kapteijns: De fiets is een speerpunt van GroenLinks. Bij elke herinrichting vraagt GL aandacht voor de fietser. Bij elke herinrichting wordt steevast eerst gekeken naar toegankelijkheid en parkeermogelijkheid voor de auto, terwijl er eigenlijk eerst moet worden bekeken hoe je de fietser ruim baan kan geven. Het omnummeren van tram 17 en tram 16 was een niet-optimale oplossing, voor een aantal bestemmingen moeten mensen nu extra overstappen. Het is nu het moment om stevig op fiets en ov in te zetten want de Zoutmanstraat blijft voor GL een doorn in oog v.w.b. de verkeersveiligheid. Arjen vindt de uitvinding van twee bewoners van het ZeeheldenKwartier om te voorkomen dat fietsers vast komen te zitten in de tramrails een prima idee.

Lees het hele debat in PDF.

Stuur een bericht naar het secretariaat

3 + 10 =

Méér van de 'De Groene Eland'

Van de Ex-Voorzitter

De verdichting van het ZeeheldenKwartier is een van de onderwerpen die tijdens het politiek debat op 21 februari aan de orde zullen komen. U bent van harte uitgenodigd om hierover of over andere onderwerpen met de Haagse politieke partijen van gedachten te wisselen.

Van de Voorzitter: september 2017

Als eerste moet ik namelijk melden dat ik, vanwege de gemeentelijke subsidieregels, waarin verordonneert staat dat bestuursleden een maximale termijn van 6 jaar hebben, formeel als voorzitter en bestuurslid ben afgetreden, maar dat ik achter de schermen gewoon actief blijf.