Iedere Haagse wethouder is, naast z’n vaste portefeuilles, ook verantwoordelijk voor een of meerdere stadsdelen. Wij hier in het ZeeheldenKwartier ‘hebben’ wethouder Boudewijn Revis. Op z’n minst een haat-liefde verhouding. Het was immers Revis waartegen de Groene Eland een felle strijd voerde om de bomen aan de Veenkade. Hoe ziet de wethouder de wijk? En hoe kijkt hij terug op de bomenkwestie?

Onze stadsdeelwethouder mag dan niet in Den Haag geboren zijn, hij kent het ZeeheldenKwartier al vanaf zijn negentiende. “Als jonge cadet op de KMA ging ik op werkbezoek bij defensie. Een onvergetelijke dag, vooral omdat we ’s avonds gingen stappen in het ZeeheldenKwartier. Daar was toen nog de beroemde discotheek De Tempel gevestigd. Het heeft een onuitwisbare indruk op me gemaakt. De volgende herinnering van Revis aan de wijk is een stuk rustiger. “Ik keerde pas weer in het ZeeheldenKwartier terug als aanstaande vader. Mijn vrouw en ik deden zwangerschapsyoga in de Piet Heinstraat.”

De Tempel

Revis heeft de wijk zien veranderen in de loop der jaren. Een voorbeeldwijk, zou hij het ZeeheldenKwartier nu willen noemen. “Hoe zorg je dat je in een verdichte stad een heel gemêleerde wijk krijgt, die goed functioneert, gezellig is en een hoog voorzieningenniveau heeft? Het ZeeheldenKwartier wijst ons daarin de weg.” Dat wil niet zeggen dat Revis de uitdagingen van de wijk niet ziet. “Verkeer is bijvoorbeeld echt een aandachtspunt. Kijk naar een van de belangrijkste wegen de wijk in: de Mauritskade en in het verlengde daarvan de Elandstraat. Daar staat het verkeer te vaak vast. En ook het groen in de wijk is een zorgenkindje. “Het ZeeheldenKwartier is een behoorlijk versteende wijk. Dus wat er aan groen is moeten we beschermen. En verbeteren waar het kan. Dat zie je aan de Tivolistraat, waar laatst een ‘vergroeningsslag’ gedaan is.”

Bomen aan de kades

Nu het onderwerp ‘groen’ toch is aangesneden, kunnen we er niet meer omheen. Hoe kijkt Revis terug op de felle strijd om de bomen aan de kades? Opvallend positief, zo blijkt. “Uiteindelijk is het goed geweest dat het hele proces veel tijd en aandacht heeft gevergd. De zorgen waren begrijpelijk. We hebben er van geleerd dat we goed onderbouwd over bomenkap moeten communiceren. Overigens proberen we bomen echt te sparen als dat kan. Aan de Toussaintkade is één boom verplaatsbaar. Op de Veenkade kon dat helaas niet. Ik weet dat er nog altijd mensen zijn die denken dat de bomen aan de Veenkade ten onrechte gekapt zijn. Dat gaat me wel aan het hart. Net als de maatregelen die we hebben moeten nemen. De kades zijn door de lange procedures nu wel heel lang afgezet, met hoge parkeerdruk voor de bewoners als gevolg.”

Parkeerdruk

Die parkeerdruk komt overigens in veel vraagstukken over de wijk terug. Want als hij echt zo hoog is, waarom mag de parkeergarage aan de Prins Hendrikstraat dan plaats maken voor een groot woongebouw? Revis: “Dat is echt een lastige kwestie. Ik denk dat we in de toekomst juist meer parkeergarages in woonwijken zullen zien. Een mogelijke oplossing voor het parkeerprobleem. De parkeergarage in de Prins Hendrikstraat is een particulier project. Daar kun je als gemeente maar beperkt iets aan doen. Wat ik belangrijk vind, is dat er genoeg parkeerplaatsen blijven, ook voor nieuwe bewoners.”

Horeca

Ook veel horecaondernemers lopen tegen het parkeerprobleem aan. Waarom mag de één we een terras openen op een parkeerplek en de ander niet? “Bij de aanvraag voor een terras kijken we naar verschillende dingen. Verkeersveiligheid, omwonenden… En we doen een parkeerdrukmeting. Die afweging valt niet voor iedereen gunstig uit.”
Hoe staat de wethouder in het algemeen tegenover de toename van horeca in de wijk? “Het is belangrijk om ontmoetingsplekken te hebben. Koffietentjes en restaurantjes, en ook terrassen, dragen daaraan bij. In een woonwijk moet je je wel afvragen waar de grens ligt. Het Anna Paulownaplein is geweldig, met al die horeca, maar legt ook druk op de wijk. Op dat soort plekken moet de gemeente handhaven op sluitingstijden. Als dat niet gebeurt, mogen mensen me er altijd op attenderen!”

Ondergrondse afvalcontainers (ORAC’s)

Tot slot leg ik de wethouder nog een aantal actuele kwesties voor. De ondergrondse afvalcontainers, ORAC’s, bijvoorbeeld. Hoe zit dat? Die dingen zitten al maanden in de grond, maar functioneren nog steeds niet! Revis: “De ORAC’s gaan we gebruiken zodra ze allemaal geplaatst zijn. Dat is helaas nog steeds niet het geval. Zo’n acht containers zitten nog niet in de grond. Er blijken op die plekken toch nog problemen te zijn, bijvoorbeeld met onverwachte kabels en leidingen in de ondergrond. Hopelijk zijn die problemen snel opgelost.”

Sloop of geen sloop

Nog zo’n actuele kwestie: de Roggeveenstraat. Daar proberen bewoners sloop van hun huizen te voorkomen, door zelf een woningcorporatie op te richten. “Een project waar Joris Wijsmuller over meepraat. Zelf heb ik er grote sympathie voor. Ik ben een groot voorstander van mensen die op eigen kracht dingen willen doen. Het is een experiment, want er moet veel voor geregeld en vastgelegd worden. Maar ik hoop dat het slaagt. En ik ben zeer benieuwd naar het resultaat.” Over de andere sloopkwestie, die van de Schoenmakersvakschool in de Crispijnstraat, is Revis beslister. “Ik weet dat mensen het jammer vinden dat dat gebouw tegen de vlakte gaat. Maar ik vind dat we de ontwikkelaar ook een kans moeten geven. Het is een relatief klein bedrijf, dat er echt iets moois van wil maken. Niet alle verandering hoeft een verslechtering te zijn.”

Plannen

Hoewel de wethouder en de wijk het niet altijd met elkaar eens zijn, is Revis duidelijk niet van plan discussies te mijden. “Je moet over de toekomst durven praten, ook als het om minder leuke kwesties gaat. Neem nou de tram in de Zoutmanstraat. In de verre toekomst moet je je durven afvragen of je dat nog wilt, een tram door zo’n smalle straat.” Nee, concrete plannen om de tram daar weg te halen, zijn er niet, benadrukt de wethouder. Plannen zijn er wel voor een andere plek: het Piet Heinplein. “Daar onderzoeken we of het mogelijk is de gracht weer open te maken. Helaas is het geld ervoor nog niet gereserveerd, maar het zou natuurlijk geweldig zijn om ook daar een mooi stukje gracht terug te brengen!”

 

Méér WijkNieuws uit: het "Zeeheldenkwartier"

ZeeheldEnDaad

Als alles volgens plan verloopt zal komende week het eerste project van de ZeeheldEnDaad uitgevoerd zijn. De kerstboom op het Prins Hendrikplein zal onze wijk weer warm verlichten.

Volhoudbare Zeehelden: EnergyParty

Op een EnergyParty ontdek je onder begeleiding van 070Energiek, welke mogelijkheden er zijn om jouw energieverbruik te verlagen door slim te besparen, samen duurzame energie in te kopen en op te wekken.

Zeeheld: Rob Vreeswijk

“Jarenlang hebben deze kastanjes gestáán aan de Veenkade. Nu rusten ze zacht, aan de rand van het water.” In twee zinnen schetst Rob Vreeswijk, architect en meubelmaker en tot voor kort bewoner van het Zeeheldenkwartier, de ontstaansgeschiedenis van ‘zijn’ bankjes.

Elandkerk: Een klein stukje Parijs

Eind dit jaar bestaat ons kerkgebouw dus 125 jaar en dat willen we vieren, samen met U! Op initiatief van een groep betrokken parochianen is een werkgroep gevormd. Deze groep is bezig
met voorbereidingen voor een feestelijk najaar.

Villa Paulowna

Op 31 augustus j.l. heeft de Gemeente ingestemd met de sloop van een deel van de villa en inmiddels zijn bouwplannen gepresenteerd om op bijna 1000m2 meter vrije terrein een ondergrondse parkeergarage te bouwen en een appartementencomplex van 16 meter breed, 16 meter diep en 15 meter hoog.

125 jaar Elandstraatkerk

Eind dit jaar bestaat ons kerkgebouw dus 125 jaar en dat willen we vieren, samen met U! Op initiatief van een groep betrokken parochianen is een werkgroep gevormd. Deze groep is bezig
met voorbereidingen voor een feestelijk najaar.

Is de rust terug aan de kade?

Na jaren van protest en een jaar vol werkzaamheden, mag hij er weer zijn: de Veenkade. Op donderdag 12 oktober vierden de omwonenden een klein feestje op hun vernieuwde kade. Eregasten waren een paar oude bewoners: kastanjebomen die, verzaagd tot bankjes, opnieuw een plek vonden aan de kade.

Ruim 120 ideeën ingediend voor ZeeheldEnDaad

Er zijn in het totaal het geweldige aantal van ruim 120 ideeën ingediend. Een veel groter aantal dan we verwacht en op gehoopt hebben. Dat geeft maar weer eens aan dat de bewoners van het ZeeheldenKwartier zeer met hun wijk betrokken zijn. Hierbij willen wij jou bedanken voor het inzenden van je idee.