Steeds vaker komen bewoners in opstand vanwege plannen van eigenaren om de karakteristieke panden in het Zeeheldenkwartier te slopen. De status van ‘beschermd stadsgezicht’ lijkt echter niet veel bescherming te bieden.

Roggeveenstraat

“Tweeëntwintig jaar geleden werd ons tijdelijk deze woning in de Roggeveenstaart toegewezen door de woningbouwvereniging. Er was geen centrale verwarming. Die kwam er ook niet meer omdat de woningen binnen het jaar zouden worden gesloopt. Die centrale verwarming is er nooit gekomen, maar we wonen er nog steeds en nu is er voor de zoveelste keer een plan om de halve straat te slopen. Dat willen we niet, want ondanks het ontbreken van een cv wonen we hier perfect. En als ik zie wat er destijds in de omliggende straten aan treurig makende nieuwbouw is neergezet ben ik blij dat tegen de tijd dat onze straat aan de beurt was het geld op was en houd ik tegelijkertijd mijn hart vast voor de zoveelste nieuwbouwplannen. Die flats die er in de afgelopen periode in het Zeeheldenkwartier zijn gebouwd zijn nu eerder rijp voor de sloop dan deze arbeiderswoninkjes van voor de eeuwwisseling. En doordat de huizen een kleurtje hebben gekregen en er op een aantal plekken geveltuinen zijn gemaakt is weer zichtbaar wat een leuke straat het is.” Aldus een bewoonster van de Roggeveenstraat.

Waarom zou je slopen als bijna iedereen tevreden is. De organisatoren van het verzet tegen de sloop hebben aan de gemeente en de woningbouwvereniging voorgesteld het beheer van de huisjes over te nemen en samen met de huurders gefaseerd de woningen te renoveren naar de wensen van deze tijd. Zoals eerder vermeld in het ZeeheldenNieuws blijven daarin de huurders huurder, maar worden zij ook mede-eigenaar van de coöperatie. Bijkomend effect van deze activiteiten is dat er in de Roggeveenstraat een bijzondere leefgemeenschap is ontstaan. Bewoners realiseren zich dat de straat niet voor niets de status beschermd stadsgezicht met zich meedraagt en dat zoiets meerwaarde geeft. Ook in de ogen van politici en de verantwoordelijke gemeentenaren, en het is heel wat waard als je de architectuur en saamhorigheid van een straat kunt handhaven. Maar de strijd is nog niet gestreden!!!

Crispijnstraat

Ook in de Crispijnstraat wordt hard gewerkt om het stadsgezicht te beschermen. Hier gaat het om het gebouw van de voormalige Schoenmakersvakschool. De plek heeft een lange historie. De in 1874 gebouwde houtzaagmolen, ooit nog door Vincent van Gogh vereeuwigd, werd gesloopt en de Groen van Prinstererstraat werd aangelegd. De naam van die straat werd in 1917 gewijzigd in Crispijnstraat, de naam van de schutspatroon van het schoenmakersgilde. De Schoenmakersvakschool werd door de architecten A.P. de Vries en C.P. Versteeg ontworpen in de zogeheten zakelijk, expressionistische stijl. Mede doordat hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering tot nu toe bewaard zijn gebleven is het gebouw een gezichtsbepalend monument in een stijl waarvan in Den Haag geen tweede gebouw bestaat. Alleen om die reden moet het al behouden worden.

Het blijft natuurlijk merkwaardig dat de eigenaar, Stichting Dr. Schroeder van der Kolk – een stichting die zich sinds 1923 inzet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt – er voor heeft gekozen het gebouw aan een projectontwikkelaar te verkopen in plaats van aan de buren, de voormalige Hoogere Burgerschool van Stichting de Grote Pyr, (wonen en werken) die toen de Schoenmakersvakschool te koop stond een aanbieding heeft gedaan omdat zij hun werkplaatsen willen uitbreiden, iets dat mooi zou aansluiten op de doelstellingen van Stichting Dr. Schroeder van der Kolk.
De huidige eigenaar (onder voorbehoud) wil er 13 woningen plaatsen. De buurt is fel tegen sloop en wil het gebouw behouden en dmv financiële sponsoring kijken of er mogelijkheden zijn het gebouw van de huidige eigenaar over te nemen.
Helaas staat het pand niet bovenaan op de lijst – van het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) of op die – van het gemeentelijke beschermd stadsgezicht Zeeheldenkwartier – en maakt daarom geen deel uit van de beschermende status. Mogelijkerwijs kan dat in de toekomst nog gewijzigd worden maar dat lijkt de laatste strohalm waaraan de buurtbewoners zich vast zullen moeten klampen want op 21 november verscheen het bericht dat, in weerwil van het feit dat de Bond Heemschut en de wethouder Joris Wijsmuller graag willen dat het pand blijft behouden, de gemeente Den Haag de sloop niet kan tegenhouden.
Maar wat is de straatnaam van de schutspatroon zonder de school die voor de naamgeving heeft gezorgd. Dr. Jacobus Ludovicus Conradus Schroeder van der Kolk (1797 – 1862) zal zich in zijn graf omdraaien.

 

Google Maps Roggeveenstraat, Den Haag

Voor Streetview klikt u op de rondjes met het symbool. U ziet dan een dialoog popup met Streetview in de afbeelding.
Klik en Streetview van Google opent zich.

[google_maps id=”613″]

Google Maps Crispijnstraat, Den Haag

Voor Streetview klikt u op de rondjes met het symbool. U ziet dan een dialoog popup met Streetview in de afbeelding.
Klik en Streetview van Google opent zich.

[google_maps id=”868″]

Door Wybe van de Kuinder

Méér WijkNieuws uit: het "Zeeheldenkwartier"

Zeeheldentheater nauwelijks betrokken bij bouwplannen schoolgebouw

GroenLinks Den Haag heeft met verbazing vernomen dat het Zeeheldentheater en andere omwonenden nauwelijks betrokken zijn bij de bouwplannen van een nieuw schoolgebouw aan de Van der Spiegelstraat. Uit signalen van de directie van het theater blijkt dat het al in aanbouw genomen schoolgebouw het theater structurele bouwkundige problemen oplevert.

Zeehelden verwarmen gasvrij

In het najaar van 2018 zal de Haagse Hogeschool een zgn. ‘minor’ opleiding doen met de verduurzaming van het Zeeheldenkwartier als onderwerp. GastColleges zullen onder de noemer ‘Zeehelden Verwarmen Gasvrij’ worden gegeven in Vrijplaats Utopie (Waldeck Pyrmont kade).

De Villa Paulowna verbouwd tot woontoren?

Verschillende gemeenteraadsfracties hebben afgelopen maand kritische vragen gesteld aan de wethouder Ruimtelijke Ordening (Boudewijn Revis, VVD) over de bouwplannen die een projectontwikkelaar heeft ingediend voor de Villa Paulowna.

Zeeheld: Guine Moerman

Sinds april 2017 zit Guine Moerman in het bestuur en is zij secretaris van Stichting Wijkbestuur De Groene Eland. In het dagelijks leven is zij getrouwd, moeder van drie kinderen en fulltime beleidsmedewerker bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

TRAM 16, de aorta van het ZeeheldenKwartier

Lijn 16, die vanaf Wateringen met ruim achtendertig haltes, via station Hollands Spoor en het Centraal Station onze wijk doorkruist, is van cruciaal en vitaal belang voor het ZeeheldenKwartier. Het openbaar vervoer is, naast de fiets en de benenwagen, het perfecte middel om je snel en praktisch door de stad te verplaatsen.

Feestelijke opening van de solarzitbank en jeu de boules baan!

Vorig jaar kwam er een oproep in de wijkkrant het Zeeheldennieuws om een idee in te brengen hoe € 50.000 te besteden voor het Zeeheldenkwartier. Ideeën ter verbetering van de sociale en fysieke leefbaarheid van de wijk. Van de ruim 120 inzendingen (!) zijn er 7 ideeën uitgekozen. Op 15 maart willen wij de jeu de boules baan en de solarzitbank feestelijk en muzikaal openen.

ZeeheldEnDaad

Het pilotproject waarbij de gemeente Den Haag €50.000 beschikbaar stelde en waarbij de bewoners van het ZeeheldenKwartier zelf voor de invulling en uitvoering zorgden, is bijna voltooid. De vijf organiserende vrijwilligersorganisaties (Ondernemers Zeeheldenkwartier BIZZ, Stichting Rondom Anna, Stichting De Zeeheldentuin, Stichting Buurtbeheer en –ontwikkeling ZeeheldenKwartier en de Bewonersorganisatie ZeeheldenKwartier De Groene Eland) zijn erg trots op wat er is bereikt met en door onze bewoners.