Reacties op ‘gracht open op Piet Heinplein?’

Ludo Geukers, de voorzitter van Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier ‘de Groene Eland’ vroeg in zijn laatste artikel in het ZeeheldenNieuws om de meningen van de buurtbewoners over het open maken van de gracht in de bocht bij het Piet Heinplein.