Volhoudbare Zeehelden: EnergyParty

Op een EnergyParty ontdek je onder begeleiding van 070Energiek, welke mogelijkheden er zijn om jouw energieverbruik te verlagen door slim te besparen, samen duurzame energie in te kopen en op te wekken.

Lees Verder-->

Volhoudbare Zeehelden

Soms heb je spullen die je niet altijd gebruikt en waar anderen om zitten te springen. Zij worden blij als je die spullen wilt uitlenen of verhuren. Zo hoef je geen (vaak duurdere) spullen te kopen, maar kun je er toch gebruik van maken. Je kunt zelfs je auto delen.

Lees Verder-->

Volhoudbare Zeehelden

Volhoudbaar is het Zuid-Afrikaanse woord voor duurzaam. In deze rubriek worden de activiteiten besproken van de werkgroep ‘Volhoudbare Zeehelden’ die streeft naar een goede en milieuvriendelijke leefomgeving.

Lees Verder-->

Volhoudbare Zeehelden

Volhoudbaar is het Zuid-Afrikaanse woord voor duurzaam. In deze rubriek worden de activiteiten besproken van de werkgroep ‘Volhoudbare Zeehelden’ die streeft naar een goede en milieuvriendelijke leefomgeving.

Lees Verder-->

Kick-Off-Bijeenkomst ZeeheldenDuurzaam

Een kleine groep enthousiaste wijkbewoners wil met iedereen die interesse heeft aan de slag om onze prachtige wijk duurzamer, groener en nog leuker te maken.

Lees Verder-->

Lezing & Excursie Groene en Levendige Stad

Op zaterdag 29 oktober, 13:30 uur geeft Noud te Riele (Architect & Duurzaam Den Haag Ambassadeur) een GRATIS lezing over het vergroenen van je omgeving.

Lees Verder-->

GroenLinks wil belastingverlaging voor duurzame terrassen

GroenLinks wil horecaondernemers die geen terrasverwarmer op hun terras zetten belonen met een korting op de gemeentelijke terrasbelasting.

Lees Verder-->

GroenLinks verontrust over nieuw strandbeleid

GroenLinks is verontrust over het nieuwe strandbeleid. In de strandnota staan vooral commerciële belangen centraal en is er onvoldoende oog voor het beschermen van rust en natuur.

Lees Verder-->

Haagse Fietsparade vraagt gemeente om ‘tandje erbij’ voor het klimaat

Met de Haagse Fietsparade voor het Klimaat vragen zo’n 40 organisaties aan de gemeente Den Haag om ‘een tandje erbij’ voor het klimaat. De organisatoren laten zien hoe breed de roep in de stad is om de CO2-uitstoot drastisch te beperken en te kiezen voor een groen, schoon en duurzaam Den Haag.

Lees Verder-->

GroenLinks woest dat college windmolens weigert voor de kust

GroenLinks is woest over de weigerachtige houding van het college ten aanzien van windmolens voor de kust van Scheveningen. Dit terwijl windenergie op zee de belangrijkste manier is om onze energievoorziening te verduurzamen.

Lees Verder-->

Tivolistraat winnaar groener Centrum

Tot 25 juli konden bezoekers van de website van de gemeente stemmen welke van 3 aangewezen plekken in stadsdeel Centrum meer groen krijgt. De Tivolistraat kreeg de meeste stemmen!

Lees Verder-->

Operatie Steenbreek start nieuwe actie: Vergroen je tuin en je straat!

Operatie Steenbreek is begonnen met de actie: Vergroen je tuin en je straat! Buurtbewoners in het Zeeheldenkwrtier kunnen zich opgeven om gezamenlijk aan deze actie deel te nemen om de buurt te vergroenen.

Lees Verder-->

GroenLinks reikt Groen Lintje uit aan tegenhouders van het Internationaal Park

In het kader van Wereldmilieudag reikt GroenLinks ieder jaar een Groen Lintje uit aan een Haags initiatief dat zich op positieve wijze inzet voor duurzaamheid en bescherming van het milieu.

Lees Verder-->

Discussieavond – Op weg naar een gezonde stad

Praat mee: Hoe maken we Den Haag gezond? Milieudefensie organiseert op 1 juni een discussieavond in Den Haag met als thema: “Op weg naar een gezonde stad.”

Lees Verder-->

Weer de meeste luchtvervuiling gemeten in straten met veel verkeer

Wethouder: “Oplossing moet uit Brussel komen”. Bezorgde bewoners hebben gedurende heel 2015 10 meetpunten in Den Haag beheerd voor het meten van stikstofdioxide.

Lees Verder-->

Aangenomen motie PvdD: Den Haag beweegt richting uitbreiding milieuzone

De gemeenteraad heeft een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen die het college oproept te kijken of de aanpak van luchtvervuiling in Utrecht kansen biedt voor Den Haag.

Lees Verder-->

Haags Stadsdebat “Groen Participatie”

Groen, zelf doen !?. Wat kun je zelf doen om je buurt te vergroenen? Hoe betrek je je buurtgenoten en hoe pak je een dergelijk initiatief aan?

Lees Verder-->

Ultrafijnstof: een bedreiging voor uw gezondheid

Ultrafijnstof komt in Amsterdam ontzettend veel voor, bewees Florien Hamer tijdens een fietstocht door de hoofdstad.

Lees Verder-->

PvdD: College laat Haagse inwoners stikken in ongezonde lucht

De Partij voor de Dieren vindt dat daadkracht bij dit college in de aanpak van luchtvervuiling volledig ontbreekt.

Lees Verder-->

GroenLinks: Gemeenteraad verkeerd geïnformeerd over luchtkwaliteit

Naar nu is vast komen te staan, wordt in Den Haag op in ieder geval drie plaatsen de wettelijke normen voor schone lucht overschreden.

Lees Verder-->