Zeeheldennieuws Zeeheldenkwartier Den Haag Zeeheldennieuws is een uitgave van bewonersorganisatie De Groene Eland. De papieren editie verschijnt zeven keer per jaar in een oplage van 6400 exemplaren en wordt gratis huis-aan-huis in de wijk verspreid.

 

Redactieadres Zeeheldennieuws

Elandstraat 88 A 2513 GV Den Haag 070-3560410 info@zeeheldennieuws.nl

Hoofdredacteur

Wybe v.d. Kuinder

Redactie

Els Kruik
Jenny Huttinga www.kadecommunicatie.nl
Ludo Geukers
Alexia Stins
Tiny Mulder
Rene Mors
Bijdragen van Reinout Barth

Beheer Website

Medewerking & technische ondersteuning Confluence.nl

Vormgeving

Eva Willebrands

Fotografie

Alexia Stins

Drukwerk Oranje van Loon

Oplage 6.400

Bestuur bewonersorganisatie ‘de Groene Eland’

Ludo Geukers – voorzitter
Laurens Schrijnen – penningmeester
Els Kruik – Secretaris
Wybe v.d. Kuinder
Ruud Slootweg

Secretariaat

Trudy Hollander

ADVERTEREN in de gedrukte krant?

Prijzen Adverteren

Aansprakelijkheid

De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij in te korten of niet te plaatsen.

Zelf een bijdrage leveren?

De redactie is regelmatig op zoek naar nieuwe correspondenten. Wilt u regelmatig een bijdrage aan de krant of website leveren, mailt u dan naar: