foto: Raadslid Marielle Vavier

GroenLinks: maak betrokkenheid omgeving bij bouwplannen verplicht

GroenLinks Den Haag heeft met verbazing vernomen dat het Zeeheldentheater en andere omwonenden nauwelijks betrokken zijn bij de bouwplannen van een nieuw schoolgebouw aan de Van der Spiegelstraat. Uit signalen van de directie van het theater blijkt dat het al in aanbouw genomen schoolgebouw het theater structurele bouwkundige problemen oplevert. Ook dreigt het theater op te draaien voor extra kosten omdat hun nooduitgang nu niet meer bruikbaar is.

De nieuwe school staat zo dicht op het theater dat de achterkant niet goed kan worden onderhouden en de nooduitgang kan zonder dure aanpassingen niet meer worden gebruikt. Raadslid Mariëlle Vavier: “We moeten beter zorgen voor de parels van onze stad. Dat betekent dat die parels ook onderhouden moeten kunnen worden. Daarnaast kan het niet zo zijn dat het theater buiten hun schuld dreigt te moeten opdraaien voor de kosten om de nooduitgang te veranderen. Dit had voorkomen kunnen worden”.

GroenLinks vindt het belangrijk dat er genoeg goede schoolgebouwen zijn. Maar bouwplannen hiervoor moeten in overleg met de omgeving worden opgesteld. “Dit soort nieuwbouwplannen heeft per definitie een impact op de directe omgeving, zeker in verdichte wijken als het Zeeheldenkwartier.”, aldus Vavier. “Juist daarom is het belangrijk om je buren op tijd bij je plannen te betrekken. Dat maakt je plannen vooral beter. Nu zitten de omliggende pandeigenaren met de gebakken peren en verdwijnt ook nog eens het draagvlak voor de school.”

GroenLinks vraagt het college om te onderzoeken of het betrekken van de omgeving een verplichte stap kan worden in de procedures voor omgevingsvergunningen. Vavier: “Elders in de stad oefenen we al met nieuwe regels van de op handen zijnde Omgevingswet. Die wet zorgt voor minder regels en meer ruimte voor initiatiefnemers. Dat kan alleen als we borgen dat de omgeving goed wordt betrokken bij de plannen en niet wordt gedupeerd”.

Download hier de schriftelijke vragen: Nieuwbouw schoolgebouw Van der Spiegelstraat 23
Indiener: Raadslid Marielle Vavier: SV Zeeheldentheater en nieuwbouw Van der Spiegelstraat

Kijk verder voor meer Heldenstories uit het Zeeheldenkwartier !

Zeehelden verwarmen gasvrij

In het najaar van 2018 zal de Haagse Hogeschool een zgn. ‘minor’ opleiding doen met de verduurzaming van het Zeeheldenkwartier als onderwerp. GastColleges zullen onder de noemer ‘Zeehelden Verwarmen Gasvrij’ worden gegeven in Vrijplaats Utopie (Waldeck Pyrmont kade).

De Villa Paulowna verbouwd tot woontoren?

Verschillende gemeenteraadsfracties hebben afgelopen maand kritische vragen gesteld aan de wethouder Ruimtelijke Ordening (Boudewijn Revis, VVD) over de bouwplannen die een projectontwikkelaar heeft ingediend voor de Villa Paulowna.

Zeeheld: Guine Moerman

Sinds april 2017 zit Guine Moerman in het bestuur en is zij secretaris van Stichting Wijkbestuur De Groene Eland. In het dagelijks leven is zij getrouwd, moeder van drie kinderen en fulltime beleidsmedewerker bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

TRAM 16, de aorta van het ZeeheldenKwartier

Lijn 16, die vanaf Wateringen met ruim achtendertig haltes, via station Hollands Spoor en het Centraal Station onze wijk doorkruist, is van cruciaal en vitaal belang voor het ZeeheldenKwartier. Het openbaar vervoer is, naast de fiets en de benenwagen, het perfecte middel om je snel en praktisch door de stad te verplaatsen.

Feestelijke opening van de solarzitbank en jeu de boules baan!

Vorig jaar kwam er een oproep in de wijkkrant het Zeeheldennieuws om een idee in te brengen hoe € 50.000 te besteden voor het Zeeheldenkwartier. Ideeën ter verbetering van de sociale en fysieke leefbaarheid van de wijk. Van de ruim 120 inzendingen (!) zijn er 7 ideeën uitgekozen. Op 15 maart willen wij de jeu de boules baan en de solarzitbank feestelijk en muzikaal openen.

ZeeheldEnDaad

Het pilotproject waarbij de gemeente Den Haag €50.000 beschikbaar stelde en waarbij de bewoners van het ZeeheldenKwartier zelf voor de invulling en uitvoering zorgden, is bijna voltooid. De vijf organiserende vrijwilligersorganisaties (Ondernemers Zeeheldenkwartier BIZZ, Stichting Rondom Anna, Stichting De Zeeheldentuin, Stichting Buurtbeheer en –ontwikkeling ZeeheldenKwartier en de Bewonersorganisatie ZeeheldenKwartier De Groene Eland) zijn erg trots op wat er is bereikt met en door onze bewoners.

Met z’n allen op een kluitje?

Het ZeeheldenKwartier is een gewilde wijk en vooral bij jongeren populair. Een plek aan de rand van het stadscentrum met alle voorzieningen binnen handbereik. Maar de wijk is volgebouwd. Ontwikkelaars hebben daar iets op gevonden en zo wordt ieder plekje in de wijk benut om vol te bouwen met veelal piepkleine appartementen.