Verschillende gemeenteraadsfracties hebben afgelopen maand kritische vragen gesteld aan de wethouder Ruimtelijke Ordening (Boudewijn Revis, VVD) over de bouwplannen die een projectontwikkelaar heeft ingediend voor de Villa Paulowna.

De Villa Paulowna is de laatste ruimtelijke parel in het Zeeheldenkwartier en wordt bedreigd met sloop- en verbouwplannen. Voor het enige vrijstaande gebouw in de wijk, op de hoek van de Van de Spiegelstraat en de Van Speijkstraat, is een vérgaande omgevingsvergunning aangevraagd.

Het hoofdgebouw is een rijksmonument uit 1876, de aanbouw is een gemeentemonument uit 1937 en De Van de Spiegelstraat en de Van Speijkstraat zijn beschermd stadsgezicht van de eerste orde.

Toch heeft de eigenaar van het pand vergunning gevraagd voor de sloop van de aanbouw en het bouwen van een kolossaal appartementencomplex. Dit alles gaat gepaard met het kappen van negen bomen op het terrein en het aanleggen van een ondergrondse parkeergarage.

In het Haagse Coalitieakkoord 2018-2022 staat:

  • Monumentale panden zijn beeldbepalend voor het eigen Haagse karakter en daarmee van
    grote waarde. Daarom zorgen we goed voor deze parels in de stad.
  • Bomen vormen ons groene kapitaal. We gaan zeer terughoudend om met het afgeven van
    kapvergunningen. Bomen worden alleen gekapt als het aantoonbaar niet anders kan.

Het lot van de Villa Paulowna en de bomen is dus een lakmoesproef voor het jonge collegeakkoord. Als de plannen doorgaan wordt onherstelbare schade toegebracht aan de cultuurhistorische waarden van het beschermd stadsgezicht en het rijksmonument, zal een gemeentelijk monument verloren gaan en zal veel groen verdwijnen.

De Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de Gemeente (DSO) maakt het belanghebbenden moeilijk invloed op de plannen uit te oefenen. Zo heeft de projectontwikkelaar in samenspraak met DSO een ‘salamitactiek’ toegepast door de plannen in stukjes te knippen zodat voldongen feiten gecreëerd worden zonder dat de omvang van het gehele plan duidelijk wordt en waardoor het buiten het toezicht van de gemeenteraad valt. Ook weigert de Gemeente afschriften te verstrekken van de vergunningaanvraag van de projectontwikkelaar met een onbegrijpelijk beroep op de algemene verordening gegevensbescherming: je mag de honderden pagina’s met de hand overschrijven maar kopieën mogen niet gemaakt worden. Dit beleid treft overigens alle inspraakprocedures, zodat belanghebbenden dus inspraak kunnen maken zonder een afschrift van vergunningaanvragen te kunnen verkrijgen, een kafkaëske situatie!

Men mag er van uitgaan dat deze plannen niet goedgekeurd worden, maar de vastgoed ontwikkelaars hebben vaak veel invloed binnen de gemeente. Omwonenden hebben zich inmiddels verenigd in de Werkgroep Behoud Villa Paulowna en vragen daarom aandacht voor deze plannen. De Werkgroep vraagt zich af: als dít mag met een rijksmonument en een
gemeentemonument in beschermd stadsgezicht van de eerste orde, wat stellen dergelijke kwalificaties dan eigenlijk nog voor?

Werkgroep Behoud Villa Paulowna,
Paul van Leeuwe, 06-14518914,
Gerard van den Ende, 06-20083123.

Méér WijkNieuws uit: het "Zeeheldenkwartier"

Zeehelden verwarmen gasvrij

In het najaar van 2018 zal de Haagse Hogeschool een zgn. ‘minor’ opleiding doen met de verduurzaming van het Zeeheldenkwartier als onderwerp. GastColleges zullen onder de noemer ‘Zeehelden Verwarmen Gasvrij’ worden gegeven in Vrijplaats Utopie (Waldeck Pyrmont kade).

Zeeheld: Guine Moerman

Sinds april 2017 zit Guine Moerman in het bestuur en is zij secretaris van Stichting Wijkbestuur De Groene Eland. In het dagelijks leven is zij getrouwd, moeder van drie kinderen en fulltime beleidsmedewerker bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

TRAM 16, de aorta van het ZeeheldenKwartier

Lijn 16, die vanaf Wateringen met ruim achtendertig haltes, via station Hollands Spoor en het Centraal Station onze wijk doorkruist, is van cruciaal en vitaal belang voor het ZeeheldenKwartier. Het openbaar vervoer is, naast de fiets en de benenwagen, het perfecte middel om je snel en praktisch door de stad te verplaatsen.

Feestelijke opening van de solarzitbank en jeu de boules baan!

Vorig jaar kwam er een oproep in de wijkkrant het Zeeheldennieuws om een idee in te brengen hoe € 50.000 te besteden voor het Zeeheldenkwartier. Ideeën ter verbetering van de sociale en fysieke leefbaarheid van de wijk. Van de ruim 120 inzendingen (!) zijn er 7 ideeën uitgekozen. Op 15 maart willen wij de jeu de boules baan en de solarzitbank feestelijk en muzikaal openen.

ZeeheldEnDaad

Het pilotproject waarbij de gemeente Den Haag €50.000 beschikbaar stelde en waarbij de bewoners van het ZeeheldenKwartier zelf voor de invulling en uitvoering zorgden, is bijna voltooid. De vijf organiserende vrijwilligersorganisaties (Ondernemers Zeeheldenkwartier BIZZ, Stichting Rondom Anna, Stichting De Zeeheldentuin, Stichting Buurtbeheer en –ontwikkeling ZeeheldenKwartier en de Bewonersorganisatie ZeeheldenKwartier De Groene Eland) zijn erg trots op wat er is bereikt met en door onze bewoners.

Met z’n allen op een kluitje?

Het ZeeheldenKwartier is een gewilde wijk en vooral bij jongeren populair. Een plek aan de rand van het stadscentrum met alle voorzieningen binnen handbereik. Maar de wijk is volgebouwd. Ontwikkelaars hebben daar iets op gevonden en zo wordt ieder plekje in de wijk benut om vol te bouwen met veelal piepkleine appartementen.

ZeeheldEnDaad

Als alles volgens plan verloopt zal komende week het eerste project van de ZeeheldEnDaad uitgevoerd zijn. De kerstboom op het Prins Hendrikplein zal onze wijk weer warm verlichten.