Kent u een bijzonder project of initiatief dat belangrijk is voor de samenleving en waarin vrijwilligers een grote rol spelen? Meld dit project dan aan voor de Piet Vink-prijs.

De Vereniging van Oud-Gemeenteraadsleden van Den Haag reikt jaarlijks de Piet Vink-prijs uit, vernoemd naar de voormalige Haagse wethouder Piet Vink (1927-2002). Projecten die afstanden in de samenleving overbruggen, saamhorigheid vergroten en waarbij vrijwilligers een grote rol spelen, maken kans op in totaal 4.500 euro. De prijs wordt dit jaar voor de veertiende keer uitgereikt. Winnaars van voorgaande jaren waren o.a. Telefooncirkel Laak (2016).

Aanmelden

Projecten kunnen met een omschrijving van maximaal 1 A4’tje tot 14 september worden ingediend bij:
Vereniging van Oud-Gemeenteraadsleden
p/a Griffie Gemeenteraad
Postbus 19157
2500 CD Den Haag
t.a.v. Mw. J. van der Salm

of per Email: jolanda.vandersalm@denhaag.nl

Piet Vink

Als gemeenteraadslid (1964 -1970) en wethouder (1970 – 1986 voor jeugd, sport, recreatie en cultuur) heeft Piet Vink zich op bijzondere wijze ingezet voor de Haagse samenleving. Zo was hij het symbool van opbouwwerk, buurthuizen, sportverenigingen. Bij zijn afscheid van de actieve politiek in 1986 werd hij ereburger van Den Haag. Vanaf die tijd zette hij zich, in bestuurlijke of adviserende functies, in voor tientallen Haagse maatschappelijke organisaties.

Meer informatie bij de juryleden. Zie: www.vogdenhaag.nl

Méér Gemeenteberichten over het Zeeheldenkwartier