Uitnodiging en programma omgevingswet

Bewonersorganisatie De Groene Eland en de Haagse Mug nodigen u uit voor het bijwonen van vier avonden over de nieuwe omgevingswet. De omgevingswet bepaalt per 2021 de fysieke leefomgeving van uw/jouw buurt en stad. Hoe staat het uw/jouw zeggenschap?

In 2021 moeten alle Nederlandse gemeenten de nieuwe omgevingswet gaan uitvoeren. Een belangrijke wet die gaat over de ´fysieke leefomgeving´. Dus over alles wat te maken heeft met: ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Maar ook met zorg, energie-klimaat en economie. Allemaal zaken die direct raken aan de belangen van buurtbewoners, kleine ondernemers, bewonersorganisaties en andere maatschappelijke organisaties.

Volgens de regering geeft de wet de burger inspraak. Het is echter van belang dat de Hagenaars ècht mee kunnen praten als het gaat om wezenlijke veranderingen in de wijk en stad. Laten we er samen voor zorgen dat burgerparticipatie medezeggenschap is.

Wanneer

Woensdagen 4, 11, 18 en 25 april van 20:00 tot 22:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur).

Waar

Wijk- en dienstencentrum De Heldenhoek (Elandstraat 88, Den Haag).
Bereikbaarheid: tram 3 (halte Elandstraat West) en tram 1 (halte Mauritskade)

* 1e avond: 4 april: Omgevingswet voor ´dummies´: een ABC-tje.

Spreker Pauline van den Broeke (Can You Imagine) legt uit wat de omgevingswet is, wat het betekent en waarom die wet zo belangrijk is. Nú is het moment voor de samenleving en voor overheden om medeverantwoordelijkheid te pakken. Maar wat houdt het in en hoe kun je dat vormgeven?

Pauline geeft vervolgens aan wat de nieuwe wet zegt over burgerparticipatie en over de positie van de gemeenteraad. Welke mogelijkheden en oplossingen zijn er om op dat vlak medeverantwoordelijkheid vorm te geven? Om van inspraak naar draagkracht te komen is een mentaliteitsverandering noodzakelijk bij de samenleving en overheid. Hoe gaat de gemeente Den Haag daar mee om?

* 2e avond: 11 april: Hoe gaat de gemeente Den Haag het aanpakken? En hoe zit het met de pilots?

Frans Soeterbroek (De Ruimtemaker) legt uit hoe bewoners en initiatiefnemers de wind in de rug kunnen krijgen bij de introductie van de omgevingswet. Hij spreekt onder meer over buurt- en bewonersrechten, gelote burgerjurys en het leidend maken van maatschappelijke meerwaarde (zoals bij The Right to Challenge en The Commons). Maar de gemeente moet volgens hem ook de wijken in en de vrijblijvende koekoeksklokparticipatie moet ophouden. Frans geeft het voorbeeld van hoe de gemeente Utrecht om gaat met burgerparticipatie (´Samen Stadmaken´ en de Utrechtse Ruimtemakers).

Vervolgens spreekt een gemeenteambtenaar over hoe de gemeente Den Haag zich voorbereidt op de omgevingswet en wat de gemeentelijke visie is op burgerparticipatie.

Peter Drijver (voorzitter van SOS Den Haag), spreekt daarna over de actie Stop Internationaal Park: hoe ging de gemeente toen om met burgerparticipatie en hoe staat het er nu voor?

Als laatste spreekt Bram Heijkers (partner in het I´m Binck Platform) over de ontwikkeling van De Binckhorst-pilot. Hoe staat het met de medezeggenschap van ondernemers én bewoners? Hoe zijn afspraken over cocreatie en medezeggenschap nu door de gemeente geborgd?

* 3e avond: 18 april: Wat betekent burgerparticipatie? En hoe vullen wij dat het beste in?

Rob Rietveld (directeur-bestuurder van het Nederlandse Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO)) legt uit wat burgerparticipatie volgens de Omgevingswet inhoudt. Aansluitend geeft hij aan hoe de NPBO tegen burgerparticipatie aan kijkt en wat het belang is van de zogenaamde participatieladder. Hoe kom je van burgerinspraak naar (mede)zeggenschap of zelfs opdrachtgeverschap? Wat kan de gemeente Den Haag leren van de 10 lessen, 7 eisen en 5 fases van de NPBO?

Als intermezzo is er een filmpje: The Roadshow Omgevingswet Delft.

Daarna spreekt iemand over een Haags buurtproject. Aansluitend zullen beide sprekers samen met de aanwezigen nagaan hoe we burgerparticipatie in Den Haag willen inrichten. Aan welke voorwaarden moet die voldoen en hoe we bereiken dat? Hoe richten wij in Den Haag onze nieuwe burgerparticipatie concreet in?

* 4e avond 25 april: In de ring: politici, beleidsmakers en burgers in debat

Onder leiding van Niesco Dubbelboer (Meer Democratie) gaan bewoners, ondernemers, initiatiefnemers, politici en ambtenaren in geprek.

De inzet is een burgerparticipatie met handen en voeten, zodat we met de Haagse omgevingsvisie en -programma in de hand aan de slag kunnen. Met alle belanghebbenden en samen vanaf het eerste begin van het proces.

~~~~~~~~

De Haagse Mug verzorgt sinds begin 2011 lezingen in Den Haag over financiële, sociaal-economische en andere thema’s. We hopen dat het prikkelt tot discussie, activering en versterking van netwerken in de stad.

Wie zijn de Haagse Mug? Wij zijn twee Hagenaars (José en Rob) die graag met andere geïnteresseerden bepaalde thema’s willen uitdiepen. We zijn geen stichting, vereniging of bedrijf, krijgen geen subsidie en verdienen er niet aan.

Contact: haagsemug@xs4all.nl
Web: haagsemug.nl/omgevingswet

Méér WijkNieuws uit: het "Zeeheldenkwartier"

Zeeheldentheater nauwelijks betrokken bij bouwplannen schoolgebouw

GroenLinks Den Haag heeft met verbazing vernomen dat het Zeeheldentheater en andere omwonenden nauwelijks betrokken zijn bij de bouwplannen van een nieuw schoolgebouw aan de Van der Spiegelstraat. Uit signalen van de directie van het theater blijkt dat het al in aanbouw genomen schoolgebouw het theater structurele bouwkundige problemen oplevert.

Zeehelden verwarmen gasvrij

In het najaar van 2018 zal de Haagse Hogeschool een zgn. ‘minor’ opleiding doen met de verduurzaming van het Zeeheldenkwartier als onderwerp. GastColleges zullen onder de noemer ‘Zeehelden Verwarmen Gasvrij’ worden gegeven in Vrijplaats Utopie (Waldeck Pyrmont kade).

De Villa Paulowna verbouwd tot woontoren?

Verschillende gemeenteraadsfracties hebben afgelopen maand kritische vragen gesteld aan de wethouder Ruimtelijke Ordening (Boudewijn Revis, VVD) over de bouwplannen die een projectontwikkelaar heeft ingediend voor de Villa Paulowna.

Zeeheld: Guine Moerman

Sinds april 2017 zit Guine Moerman in het bestuur en is zij secretaris van Stichting Wijkbestuur De Groene Eland. In het dagelijks leven is zij getrouwd, moeder van drie kinderen en fulltime beleidsmedewerker bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

TRAM 16, de aorta van het ZeeheldenKwartier

Lijn 16, die vanaf Wateringen met ruim achtendertig haltes, via station Hollands Spoor en het Centraal Station onze wijk doorkruist, is van cruciaal en vitaal belang voor het ZeeheldenKwartier. Het openbaar vervoer is, naast de fiets en de benenwagen, het perfecte middel om je snel en praktisch door de stad te verplaatsen.

Feestelijke opening van de solarzitbank en jeu de boules baan!

Vorig jaar kwam er een oproep in de wijkkrant het Zeeheldennieuws om een idee in te brengen hoe € 50.000 te besteden voor het Zeeheldenkwartier. Ideeën ter verbetering van de sociale en fysieke leefbaarheid van de wijk. Van de ruim 120 inzendingen (!) zijn er 7 ideeën uitgekozen. Op 15 maart willen wij de jeu de boules baan en de solarzitbank feestelijk en muzikaal openen.

ZeeheldEnDaad

Het pilotproject waarbij de gemeente Den Haag €50.000 beschikbaar stelde en waarbij de bewoners van het ZeeheldenKwartier zelf voor de invulling en uitvoering zorgden, is bijna voltooid. De vijf organiserende vrijwilligersorganisaties (Ondernemers Zeeheldenkwartier BIZZ, Stichting Rondom Anna, Stichting De Zeeheldentuin, Stichting Buurtbeheer en –ontwikkeling ZeeheldenKwartier en de Bewonersorganisatie ZeeheldenKwartier De Groene Eland) zijn erg trots op wat er is bereikt met en door onze bewoners.

Met z’n allen op een kluitje?

Het ZeeheldenKwartier is een gewilde wijk en vooral bij jongeren populair. Een plek aan de rand van het stadscentrum met alle voorzieningen binnen handbereik. Maar de wijk is volgebouwd. Ontwikkelaars hebben daar iets op gevonden en zo wordt ieder plekje in de wijk benut om vol te bouwen met veelal piepkleine appartementen.