Tekst en foto Els Kruik

Goedlachse Erica, een blondine van bijna 77 lentes, kent het ZeeheldenKwartier van binnen en van buiten. Om te beginnen al tweeënvijftig jaar als bewoonster van een markante hoek op de Vondelstraat, met uitzicht op alles dat de wijk in- en uitgaat.

Daarnaast als vrijwilligster van De Groene Eland omdat ze vijfenveertig jaar geleden spontaan reageerde op de wijkoproep van Ans Dekker om lid te worden van de bewonersorganisatie. Zoals zij deden nog meer mensen: bijna iedere straat had een vertegenwoordiger, om gezamenlijk de leefbaarheid van de wijk te verbeteren. Als resultaat zaten ze regelmatig met dertig personen of meer te vergaderen over speelmateriaal in de Paleistuin, de bomen in de Elandstraat of wat er zoal verbeterd moest worden in het ZeeheldenKwartier.

Je kunt Erica een allround vrijwilligster van bewonersorganisatie De Groene Eland noemen. Bij de startjaren in 1972 hield ze zich bezig met flyeren, afficheren en met het notuleren van vergaderingen. Daar kwam een gastvrouwrol bij: informatie geven aan wijkbewoners, en achter de bar staan met Carla Lobel bij de jaarlijkse Nieuwjaarsrecepties en bij de politieke debatten.
Ze is al zeker tien jaar actief lid van de Werkgroep Leefbaarheid en Verkeer om oplossingen aan te dragen voor: betaald parkeren, hondenpoep, koffieshopoverlast, te snel rijden, de pleinen, de parkeergarage, het groen in de wijk, enzovoort, enzovoort.

Zij bemant ook wekelijks met bekenden uit de wijk de winkeldienst van De Groene Eland, met als hoofddoel de mensen over de wijk te informeren of door te verwijzen naar een van de werkgroepen. En of dat allemaal niet genoeg is ze ook nog lid van de kascommissiecontrole. Dat houdt in dat ze samen met collega’s steekproeven neemt en kijkt of de boekhouding van De Groene Eland en het ZeeheldenFestival klopt.

Volgens haar eigen zeggen blijft Erica zo actief omdat ze van mensen houdt én van de wijk. Ze vindt het leuk om informatie te geven en vragen te beantwoorden en is behulpzaam om de wijk op orde te houden. Het moet een beetje netjes blijven, vindt ze. Een tikkeltje trots vertelt ze dat bekenden haar “De Rondom Ogen In De Wijk” noemen. Deels omdat ze altijd om zich heen loopt te kijken, maar ook omdat ze tweewekelijks meeloopt in het Buurt Preventie Team Zeehelden (B.P.T.). Dat is een club van tweeëntwintig enthousiaste vrijwilligers die op afspraak met zijn tweeën door de buurt lopen en melding maken van kapotte stoeptegels, fietswrakken, graffiti en onregelmatigheden. Ze maken een foto, sturen dat naar het stadsbestuur en hopen op een snelle actie van de gemeente Den Haag. “Lekker schoon van graffiti nou, hè?”, zegt ze en kijkt me stralend aan.

Erica wil ons ook laten delen in haar passie voor zigeunermuziek. Toen ze samen met haar man Theo op een camping bij Boxmeer stond kregen ze contact met de familie van Tato Mirando die daar met twee woonwagens stond. Daarna kwamen er zigeunerfestivals in Boedapest, uitnodigingen in Den Haag en enkele geslaagde concerten in de wijk met het Basily Gipsy Orchestra.Dat resulteerde weer in een goedbezocht 4 mei zigeunerconcert bij het Sinti-monument op het Vondelplein.
De Groene Eland vond dit initiatief zo geslaagd dat ze voor deze 4 mei activiteit jaarlijks subsidie aanvraagt bij de gemeente Den Haag.

Kijk verder voor meer Heldenstories uit het Zeeheldenkwartier !

Zeeheld: Guine Moerman

Sinds april 2017 zit Guine Moerman in het bestuur en is zij secretaris van Stichting Wijkbestuur De Groene Eland. In het dagelijks leven is zij getrouwd, moeder van drie kinderen en fulltime beleidsmedewerker bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Zeeheld: Rob Vreeswijk

“Jarenlang hebben deze kastanjes gestáán aan de Veenkade. Nu rusten ze zacht, aan de rand van het water.” In twee zinnen schetst Rob Vreeswijk, architect en meubelmaker en tot voor kort bewoner van het Zeeheldenkwartier, de ontstaansgeschiedenis van ‘zijn’ bankjes.

Zeeheld: Michel Kester

Van woensdag 28 juni tot zondag 2 juli viert onze wijk feest tijdens het Zeeheldenfestival. Een festival dat, meer dan welk evenement in Den Haag dan ook, draait op vrijwilligers. Een van die vrijwilligers is Michel Kester.

Zeeheld: Wim Reede

Het ZeeheldenNieuws is een beetje in mineur deze keer. ‘Onze’ Wim, gewaardeerd redactielid en drijvende kracht achter de website, gaat ons verlaten. Wim en het ZeeheldenNieuws zijn een beetje bij elkaar gaan horen de afgelopen tweeënhalf jaar.

Zeeheld Peter van Loon: Beeldende kunst voor binnen en buiten

Het opgeruimde atelier met muziekmachines en bewegende objecten van kunstenaar/technicus Peter van Loon staat sinds kort in de van Galenstraat. Veel spullen moesten weg van de oude stek in de Assendelftstraat, maar na vier maanden hard werken heeft hij nu een nieuwe werkruimte, vlak bij zijn huis.

Zeeheld: Hans van der Spek

In elke wijk, elke straat heb je ze. Van die mensen die iedereen kent, al is het maar van gezicht. Die met iedereen een praatje maken, ook met die oude mevrouw die nooit iemand spreekt. Ze vormen het cement van de buurt. Zo iemand is kunstenaar Hans van der Spek.