Praat mee over hoe onze wijk nog mooier kan worden. Heeft u ideeen over:

  • Het groen in de wijk: bomen, struiken en bloemen dragen bij aan prettige wijk. Weet u plekken waar meer groen kan worden geplaatst?
  • Verbeteringen in de openbare ruimte
  • Veiligheid: zijn er plekken in het Zeeheldenkwartier waar u zich niet veilig voelt?
  • Verminderen van de parkeerdruk van auto’s; er komen steeds meer woningen in de wijk en door de aanpassing van de parkeerzones is het steeds lastiger een parkeerplaats te vinden. Wat kunnen we hieraan doen?
  • Het stallen van fietsen; de gemeente heeft fietsrekken geplaatst in o.a. de Zoutmanstraat, maar is dit genoeg om de overlast van fietsen op te lossen?
  • Openbaar vervoer: het is de bedoeling dat er bredere trams gaan rijden op het spoor van lijn 16. ………

Kom dan naar de inloopbijeenkomst die De Groene Eland, de bewonersorganisatie van het Zeeheldenkwartier organiseert op dinsdag 30 januari, van 19.15 tot 21.15 uur in de Heldenhoek, Elandstraat 88a.

Doel

Het doel van de avond is niet alleen het inventariseren van problemen, maar vooral het samen bedenken van oplossingen. De Groene Eland wil graag weten wat er speelt in de wijk, wat de bewoners belangrijk vinden maar vooral ook welke praktische suggesties zij zelf hebben. Want de gemeente mag dan wel de plannen maken (en het beleid bepalen), het zijn juist de wijkbewoners zelf die vaak goede ideeen hebben. Want zij wonen in de wijk, winkelen en wandelen er, parkeren er hun auto of fiets enz.

Resultaat

Tijdens de avond kunt u ideeen en suggesties over verbeteringen op het gebied van Leefbaarheid en Verkeer opschrijven, opplakken en op die manier met iedereen delen. Bewonersorganisatie De Groene Eland inventariseert welke verbeteringen het meest genoemd worden en welke oplossingen de bewoners van het Zeeheldenkwartier hiervoor hebben bedacht. Deze worden aangeboden aan de gemeente.

Daarnaast bepalen de meest genoemde onderwerpen de agenda voor van de werkgroep Leefbaarheid en Verkeer van De Groene Eland. Deze werkgroep heeft regelmatig contact met vertegenwoordigers van de gemeente en de politie. Deze zijn ook uitgenodigd voor de inloopavond.

Van de Ex-Voorzitter

De verdichting van het ZeeheldenKwartier is een van de onderwerpen die tijdens het politiek debat op 21 februari aan de orde zullen komen. U bent van harte uitgenodigd om hierover of over andere onderwerpen met de Haagse politieke partijen van gedachten te wisselen.

Van de Voorzitter: september 2017

Als eerste moet ik namelijk melden dat ik, vanwege de gemeentelijke subsidieregels, waarin verordonneert staat dat bestuursleden een maximale termijn van 6 jaar hebben, formeel als voorzitter en bestuurslid ben afgetreden, maar dat ik achter de schermen gewoon actief blijf.

Van de Voorzitter: maart 2017

Het politieke debat in het ZeeheldenKwartier dat jaarlijks wordt georganiseerd door bewonersorganisatie De Groene Eland vond dit jaar plaats op 21 februari. Het was een enerverende bijeenkomst waarbij diverse actuele zaken met de diverse partijen zijn besproken.

Méér van de 'De Groene Eland'