Als alles volgens plan verloopt zal komende week het eerste project van de ZeeheldEnDaad uitgevoerd zijn. De kerstboom op het Prins Hendrikplein zal onze wijk weer warm verlichten. Dit is één van de acht projecten die wij als wijk gaan uitvoeren van de €50.000 die de gemeente ons beschikbaar stelt.

Pilot

Afgelopen zomer vroeg de gemeente Den Haag of 5 vrijwillersorganisaties in het ZeeheldenKwartier aan een pilot wilde meewerken waarbij de gemeente €50.000 beschikbaar stelt maar dat de wijk zelf voor de invulling en uitvoering zorgt. Hoewel de deadline erg krap was, organiseren, ideeën ophalen, selecteren en uitvoering binnen een half jaar, zijn we met volle vaart aan de slag gegaan. Er kwam een poster, een huis-aan-huis brief en een website werd opgezet. Nu was het aan onze bewoners.

Ideeën

Dat wij een bruisende wijk zijn vol Zeehelden en mensen die het Zeeheldenkwartier een warm hart toedragen, wisten we al maar de overweldigende response van meer dan 120 ingediende ideeën hadden we niet verwacht. We moesten om alles enigszins overzichtelijk te houden een voorselectie maken. We hebben uiteindelijk 32 ideeën in 5 categorieën uitgekozen, die op het eerste oog aan alle eerder gestelde criteria voldeden waarbij binnen budget en uitvoerbaar binnen de tijd de belangrijkste waren. De overige ideeën zijn naar de gemeente gestuurd om te dienen als input van het wijkplan voor 2018.

Onrust

Nadat er massaal gestemd was diende er nog wel een bevestiging te komen dat er inderdaad aan de gestelde criteria voldaan kon worden. Daarnaast konden meerdere projecten van het budget uitgevoerd worden en hoe kwamen we tot de juiste mix? We besloten om een avond te organiseren met iedereen die een idee had ingediend waarbij de 3 ideeën van elke categorie met de meeste stemmen hun plan en de wijze van uitvoering, inclusief een financiële onderbouwing, konden presenteren. Hierdoor ontstond er enige onrust omdat degene met de meeste stemmen dacht dat daarmee het idee automatisch ten uitvoer gebracht zou worden. Nadat bleek dat iemand ook nog een idee voor de Zeeheldentuin had ingediend, terwijl de Zeeheldentuin ook een van de organiserende organisaties is, barste er een storm van kritiek los.

Bijeenkomst

De bewuste bijeenkomst waarbij de plannen gepresenteerd werden begon daarom erg onrustig. Nadat de indiener van het idee van de Zeeheldentuin had uitgelegd dat zij niets met de Stichting de Zeeheldentuin te maken had bedaarde de gemoederen al enigszins. Acht indieners waren bereid om hun idee te presenteren en konden aangeven hoe ze hun idee gingen uitvoeren en wat de kosten ervan waren. Nadat alle projecten op een rijtje waren gezet bleek dat de totale kosten rond de €60.000 lagen. De aanwezige bestuursleden van De Groene Eland besloten terplekke om het ontbrekende bedrag bij te leggen zodat alle projecten uitgevoerd kunnen worden. Het aanbod van de BIZZ om de factuurstroom via hun te laten verlopen zodat het belastingtechnisch gunstiger is, zorgt ervoor dat De Groene Eland wat minder hoeft bij te leggen.

Nogmaals in 2018?

Het hoeft niet geen betoog dat wij uitermate tevreden zijn over het resultaat tot nu toe. Wij hopen dat het lukt om alle acht projecten uitgevoerd te krijgen. Ook hebben we veel geleerd tijdens deze pilot waarbij we graag die leer- en verbeterpunten willen meenemen in een tweede ronde die we in 2018 willen uitvoeren. Hierbij roepen we de gemeente dan ook op om tijdig een besluit te nemen dat we nogmaals een substantieel budget krijgen om ideeën uit het ZeeheldenKwartier uit te voeren.

www.zeeheldendaad.nl

Méér WijkNieuws uit: het "Zeeheldenkwartier"

Volhoudbare Zeehelden: EnergyParty

Op een EnergyParty ontdek je onder begeleiding van 070Energiek, welke mogelijkheden er zijn om jouw energieverbruik te verlagen door slim te besparen, samen duurzame energie in te kopen en op te wekken.

Zeeheld: Rob Vreeswijk

“Jarenlang hebben deze kastanjes gestáán aan de Veenkade. Nu rusten ze zacht, aan de rand van het water.” In twee zinnen schetst Rob Vreeswijk, architect en meubelmaker en tot voor kort bewoner van het Zeeheldenkwartier, de ontstaansgeschiedenis van ‘zijn’ bankjes.

Elandkerk: Een klein stukje Parijs

Eind dit jaar bestaat ons kerkgebouw dus 125 jaar en dat willen we vieren, samen met U! Op initiatief van een groep betrokken parochianen is een werkgroep gevormd. Deze groep is bezig
met voorbereidingen voor een feestelijk najaar.

Villa Paulowna

Op 31 augustus j.l. heeft de Gemeente ingestemd met de sloop van een deel van de villa en inmiddels zijn bouwplannen gepresenteerd om op bijna 1000m2 meter vrije terrein een ondergrondse parkeergarage te bouwen en een appartementencomplex van 16 meter breed, 16 meter diep en 15 meter hoog.

125 jaar Elandstraatkerk

Eind dit jaar bestaat ons kerkgebouw dus 125 jaar en dat willen we vieren, samen met U! Op initiatief van een groep betrokken parochianen is een werkgroep gevormd. Deze groep is bezig
met voorbereidingen voor een feestelijk najaar.

Is de rust terug aan de kade?

Na jaren van protest en een jaar vol werkzaamheden, mag hij er weer zijn: de Veenkade. Op donderdag 12 oktober vierden de omwonenden een klein feestje op hun vernieuwde kade. Eregasten waren een paar oude bewoners: kastanjebomen die, verzaagd tot bankjes, opnieuw een plek vonden aan de kade.

Ruim 120 ideeën ingediend voor ZeeheldEnDaad

Er zijn in het totaal het geweldige aantal van ruim 120 ideeën ingediend. Een veel groter aantal dan we verwacht en op gehoopt hebben. Dat geeft maar weer eens aan dat de bewoners van het ZeeheldenKwartier zeer met hun wijk betrokken zijn. Hierbij willen wij jou bedanken voor het inzenden van je idee.

Parkeren in het ZeeheldenKwartier

Terwijl het aantal bewoners van het ZeeheldenKwartier stijgt, zijn er steeds minder parkeerplaatsen. Om daar ruimte voor te maken, worden de bestaande terrasvergunningen ingetrokken en worden er geen nieuwe meer uitgegeven.