Als alles volgens plan verloopt zal komende week het eerste project van de ZeeheldEnDaad uitgevoerd zijn. De kerstboom op het Prins Hendrikplein zal onze wijk weer warm verlichten. Dit is één van de acht projecten die wij als wijk gaan uitvoeren van de €50.000 die de gemeente ons beschikbaar stelt.

Pilot

Afgelopen zomer vroeg de gemeente Den Haag of 5 vrijwillersorganisaties in het ZeeheldenKwartier aan een pilot wilde meewerken waarbij de gemeente €50.000 beschikbaar stelt maar dat de wijk zelf voor de invulling en uitvoering zorgt. Hoewel de deadline erg krap was, organiseren, ideeën ophalen, selecteren en uitvoering binnen een half jaar, zijn we met volle vaart aan de slag gegaan. Er kwam een poster, een huis-aan-huis brief en een website werd opgezet. Nu was het aan onze bewoners.

Ideeën

Dat wij een bruisende wijk zijn vol Zeehelden en mensen die het Zeeheldenkwartier een warm hart toedragen, wisten we al maar de overweldigende response van meer dan 120 ingediende ideeën hadden we niet verwacht. We moesten om alles enigszins overzichtelijk te houden een voorselectie maken. We hebben uiteindelijk 32 ideeën in 5 categorieën uitgekozen, die op het eerste oog aan alle eerder gestelde criteria voldeden waarbij binnen budget en uitvoerbaar binnen de tijd de belangrijkste waren. De overige ideeën zijn naar de gemeente gestuurd om te dienen als input van het wijkplan voor 2018.

Onrust

Nadat er massaal gestemd was diende er nog wel een bevestiging te komen dat er inderdaad aan de gestelde criteria voldaan kon worden. Daarnaast konden meerdere projecten van het budget uitgevoerd worden en hoe kwamen we tot de juiste mix? We besloten om een avond te organiseren met iedereen die een idee had ingediend waarbij de 3 ideeën van elke categorie met de meeste stemmen hun plan en de wijze van uitvoering, inclusief een financiële onderbouwing, konden presenteren. Hierdoor ontstond er enige onrust omdat degene met de meeste stemmen dacht dat daarmee het idee automatisch ten uitvoer gebracht zou worden. Nadat bleek dat iemand ook nog een idee voor de Zeeheldentuin had ingediend, terwijl de Zeeheldentuin ook een van de organiserende organisaties is, barste er een storm van kritiek los.

Bijeenkomst

De bewuste bijeenkomst waarbij de plannen gepresenteerd werden begon daarom erg onrustig. Nadat de indiener van het idee van de Zeeheldentuin had uitgelegd dat zij niets met de Stichting de Zeeheldentuin te maken had bedaarde de gemoederen al enigszins. Acht indieners waren bereid om hun idee te presenteren en konden aangeven hoe ze hun idee gingen uitvoeren en wat de kosten ervan waren. Nadat alle projecten op een rijtje waren gezet bleek dat de totale kosten rond de €60.000 lagen. De aanwezige bestuursleden van De Groene Eland besloten terplekke om het ontbrekende bedrag bij te leggen zodat alle projecten uitgevoerd kunnen worden. Het aanbod van de BIZZ om de factuurstroom via hun te laten verlopen zodat het belastingtechnisch gunstiger is, zorgt ervoor dat De Groene Eland wat minder hoeft bij te leggen.

Nogmaals in 2018?

Het hoeft niet geen betoog dat wij uitermate tevreden zijn over het resultaat tot nu toe. Wij hopen dat het lukt om alle acht projecten uitgevoerd te krijgen. Ook hebben we veel geleerd tijdens deze pilot waarbij we graag die leer- en verbeterpunten willen meenemen in een tweede ronde die we in 2018 willen uitvoeren. Hierbij roepen we de gemeente dan ook op om tijdig een besluit te nemen dat we nogmaals een substantieel budget krijgen om ideeën uit het ZeeheldenKwartier uit te voeren.

www.zeeheldendaad.nl

Méér WijkNieuws uit: het "Zeeheldenkwartier"

Zeehelden verwarmen gasvrij

In het najaar van 2018 zal de Haagse Hogeschool een zgn. ‘minor’ opleiding doen met de verduurzaming van het Zeeheldenkwartier als onderwerp. GastColleges zullen onder de noemer ‘Zeehelden Verwarmen Gasvrij’ worden gegeven in Vrijplaats Utopie (Waldeck Pyrmont kade).

De Villa Paulowna verbouwd tot woontoren?

Verschillende gemeenteraadsfracties hebben afgelopen maand kritische vragen gesteld aan de wethouder Ruimtelijke Ordening (Boudewijn Revis, VVD) over de bouwplannen die een projectontwikkelaar heeft ingediend voor de Villa Paulowna.

Zeeheld: Guine Moerman

Sinds april 2017 zit Guine Moerman in het bestuur en is zij secretaris van Stichting Wijkbestuur De Groene Eland. In het dagelijks leven is zij getrouwd, moeder van drie kinderen en fulltime beleidsmedewerker bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

TRAM 16, de aorta van het ZeeheldenKwartier

Lijn 16, die vanaf Wateringen met ruim achtendertig haltes, via station Hollands Spoor en het Centraal Station onze wijk doorkruist, is van cruciaal en vitaal belang voor het ZeeheldenKwartier. Het openbaar vervoer is, naast de fiets en de benenwagen, het perfecte middel om je snel en praktisch door de stad te verplaatsen.

Feestelijke opening van de solarzitbank en jeu de boules baan!

Vorig jaar kwam er een oproep in de wijkkrant het Zeeheldennieuws om een idee in te brengen hoe € 50.000 te besteden voor het Zeeheldenkwartier. Ideeën ter verbetering van de sociale en fysieke leefbaarheid van de wijk. Van de ruim 120 inzendingen (!) zijn er 7 ideeën uitgekozen. Op 15 maart willen wij de jeu de boules baan en de solarzitbank feestelijk en muzikaal openen.

ZeeheldEnDaad

Het pilotproject waarbij de gemeente Den Haag €50.000 beschikbaar stelde en waarbij de bewoners van het ZeeheldenKwartier zelf voor de invulling en uitvoering zorgden, is bijna voltooid. De vijf organiserende vrijwilligersorganisaties (Ondernemers Zeeheldenkwartier BIZZ, Stichting Rondom Anna, Stichting De Zeeheldentuin, Stichting Buurtbeheer en –ontwikkeling ZeeheldenKwartier en de Bewonersorganisatie ZeeheldenKwartier De Groene Eland) zijn erg trots op wat er is bereikt met en door onze bewoners.

Met z’n allen op een kluitje?

Het ZeeheldenKwartier is een gewilde wijk en vooral bij jongeren populair. Een plek aan de rand van het stadscentrum met alle voorzieningen binnen handbereik. Maar de wijk is volgebouwd. Ontwikkelaars hebben daar iets op gevonden en zo wordt ieder plekje in de wijk benut om vol te bouwen met veelal piepkleine appartementen.