Maandag 13 november in De Heldenhoek,

Elandstraat 88, aanvang 19.30 uur.

(De zaal is open vanaf 19.00 uur)

De Elandvergadering is de jaarlijkse bijeenkomst waarop het bestuur van Bewonersorganisatie De Groene Eland de activiteiten van het afgelopen jaar met de bewoners bespreekt.

Gelegenheid voor suggesties, ideeën en op- of aanmerkingen van bewoners na de pauze.

Het bestuur van de bewonersorganisatie nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Elandvergadering.

Agenda

19:30 Opening en terugblik afgelopen jaar

– Duurzame Zeehelden

– ZeeheldEnDaad

– Leefbaarheid en Verkeer

20:00 Financiën De Groene Eland

20:15 uur Pauze

20:30 uur Plannen voor 2017

20:45 uur Ideeën en suggesties van de bewoners

21:15 uur Afsluiting

Aansluitend gezellig napraten onder het genot van een drankje en een hapje.

Bewonersorganisatie 'De Groene Eland '

Lezerspost reactie

Méér van de 'De Groene Eland'

Van de Voorzitter: september 2017

Als eerste moet ik namelijk melden dat ik, vanwege de gemeentelijke subsidieregels, waarin verordonneert staat dat bestuursleden een maximale termijn van 6 jaar hebben, formeel als voorzitter en bestuurslid ben afgetreden, maar dat ik achter de schermen gewoon actief blijf.

Van de Voorzitter: maart 2017

Het politieke debat in het ZeeheldenKwartier dat jaarlijks wordt georganiseerd door bewonersorganisatie De Groene Eland vond dit jaar plaats op 21 februari. Het was een enerverende bijeenkomst waarbij diverse actuele zaken met de diverse partijen zijn besproken.

Van de Voorzitter: december 2016

Op 14 november was de jaarlijkse Elandvergadering. Hier heeft het bestuur van de Stichting Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier ‘De Groene Eland’ verteld wat de bewonersorganisatie het afgelopen jaar heeft gedaan en hebben de bewoners de gelegenheid gehad om daarop te reageren en om ideeën en aandachtspunten voor 2017 in te brengen.