Op 1 december 1892 werd de monumentale nieuwe kerk aan de Elandstraat 194 ingewijd met als patrones Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Op 8 december werd voor het eerst een mis opgedragen.

Eind dit jaar bestaat ons kerkgebouw dus 125 jaar en dat willen we vieren, samen met U! Op initiatief van een groep betrokken parochianen is een werkgroep gevormd. Deze groep is bezig met voorbereidingen voor een feestelijk najaar. Die feestelijke tijd willen we beleven met iedereen in onze gemeenschap en met de buurt. We doen dit onder het motto: “Elandstraatkerk, zichtbaar en bewogen”.

In de periode van 26 november tot en met 10 december moet het allemaal gaan gebeuren.

  • 26 november om 11.00 uur openen we met een speciale viering waarin pater de Ruiter s.j. en pastor mw. Witteman voorgaan, het Ignatiuskoor zingt. De geschiedenis van onze kerk is nauw verbonden met de Jezuïeten. Tijdens de openingsviering zal dan ook worden stilgestaan bij deze band. Het is daarom fijn dat in deze viering met pater de Ruiter een Jezuïet voor gaat.
  • 3 december om 11:00 uur is er een viering, en in verband met de fototentoonstelling is de kerk open tot 16.00 uur.
  • 10 december om 11.00 uur sluiten we af met een feestelijke viering waarin onder andere de bisschop van Rotterdam, Mgr. Van den Hende en pastoor Langerhuizen voorgaan. Cantate Domino en ons kinder- en jeugdkoor zingen.

In de twee tussenliggende weken tussen opening en sluiting zijn we diverse activiteiten aan het opzetten, ook een foto tentoonstelling over de kerk en haar gemeenschap is in voorbereiding.

Méér WijkNieuws uit: het "Zeeheldenkwartier"

ZeeheldEnDaad

Als alles volgens plan verloopt zal komende week het eerste project van de ZeeheldEnDaad uitgevoerd zijn. De kerstboom op het Prins Hendrikplein zal onze wijk weer warm verlichten.

Volhoudbare Zeehelden: EnergyParty

Op een EnergyParty ontdek je onder begeleiding van 070Energiek, welke mogelijkheden er zijn om jouw energieverbruik te verlagen door slim te besparen, samen duurzame energie in te kopen en op te wekken.

Zeeheld: Rob Vreeswijk

“Jarenlang hebben deze kastanjes gestáán aan de Veenkade. Nu rusten ze zacht, aan de rand van het water.” In twee zinnen schetst Rob Vreeswijk, architect en meubelmaker en tot voor kort bewoner van het Zeeheldenkwartier, de ontstaansgeschiedenis van ‘zijn’ bankjes.

Elandkerk: Een klein stukje Parijs

Eind dit jaar bestaat ons kerkgebouw dus 125 jaar en dat willen we vieren, samen met U! Op initiatief van een groep betrokken parochianen is een werkgroep gevormd. Deze groep is bezig
met voorbereidingen voor een feestelijk najaar.

Villa Paulowna

Op 31 augustus j.l. heeft de Gemeente ingestemd met de sloop van een deel van de villa en inmiddels zijn bouwplannen gepresenteerd om op bijna 1000m2 meter vrije terrein een ondergrondse parkeergarage te bouwen en een appartementencomplex van 16 meter breed, 16 meter diep en 15 meter hoog.

Is de rust terug aan de kade?

Na jaren van protest en een jaar vol werkzaamheden, mag hij er weer zijn: de Veenkade. Op donderdag 12 oktober vierden de omwonenden een klein feestje op hun vernieuwde kade. Eregasten waren een paar oude bewoners: kastanjebomen die, verzaagd tot bankjes, opnieuw een plek vonden aan de kade.

Ruim 120 ideeën ingediend voor ZeeheldEnDaad

Er zijn in het totaal het geweldige aantal van ruim 120 ideeën ingediend. Een veel groter aantal dan we verwacht en op gehoopt hebben. Dat geeft maar weer eens aan dat de bewoners van het ZeeheldenKwartier zeer met hun wijk betrokken zijn. Hierbij willen wij jou bedanken voor het inzenden van je idee.

Parkeren in het ZeeheldenKwartier

Terwijl het aantal bewoners van het ZeeheldenKwartier stijgt, zijn er steeds minder parkeerplaatsen. Om daar ruimte voor te maken, worden de bestaande terrasvergunningen ingetrokken en worden er geen nieuwe meer uitgegeven.