Even een update over het ZeeheldEnDaad project

Er zijn in het totaal het geweldige aantal van ruim 120 ideeën ingediend. Een veel groter aantal dan we verwacht en op gehoopt hebben. Dat geeft maar weer eens aan dat de bewoners van het ZeeheldenKwartier zeer met hun wijk betrokken zijn. Hierbij willen wij jou bedanken voor het inzenden van je idee.

We hebben een selectie gemaakt van de ingediende ideeën op basis van de spelregels zoals die op de site staan. Dus ideeën die bijvoorbeeld duurder zijn dan €50.000,- of die niet gerealiseerd kunnen worden voor 31-12- 2017 hebben we niet geselecteerd om op te stemmen.

Daarnaast hebben we een aantal ideeën die veel op elkaar lijken bij elkaar gevoegd zodat er een overzichtelijk aantal van 32 ideeën overblijft. De ideeën die niet geselecteerd zijn voor stemming zijn niet verloren maar brengen wij in bij de gemeente voor het wijkplan van 2018. Zodat wellicht een aantal ideeën alsnog gerealiseerd worden. Op de geselecteerde ideeën kun je tot 15 oktober stemmen door het duimpje aan te klikken.

Voor de duidelijkheid: je kunt op meerdere ideeën stemmen.

Wacht dus niet te lang en ga naar www.zeeheldendaad.nl, om op je eigen idee of die van anderen te stemmen.

Wij kijken alvast uit naar de uitvoering van de winnende ideeën!

Met vriendelijke groet,
Namens onderstaande organisaties,

Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier De Groene Eland
Ondernemers Zeeheldenkwartier BIZZ
Stichting Rondom Anna
Stichting De Zeeheldentuin
Stichting Buurtbeheer en –ontwikkeling Zeeheldenkwartier

Méér WijkNieuws uit: het "Zeeheldenkwartier"

ZeeheldEnDaad

Als alles volgens plan verloopt zal komende week het eerste project van de ZeeheldEnDaad uitgevoerd zijn. De kerstboom op het Prins Hendrikplein zal onze wijk weer warm verlichten.

Volhoudbare Zeehelden: EnergyParty

Op een EnergyParty ontdek je onder begeleiding van 070Energiek, welke mogelijkheden er zijn om jouw energieverbruik te verlagen door slim te besparen, samen duurzame energie in te kopen en op te wekken.

Zeeheld: Rob Vreeswijk

“Jarenlang hebben deze kastanjes gestáán aan de Veenkade. Nu rusten ze zacht, aan de rand van het water.” In twee zinnen schetst Rob Vreeswijk, architect en meubelmaker en tot voor kort bewoner van het Zeeheldenkwartier, de ontstaansgeschiedenis van ‘zijn’ bankjes.

Elandkerk: Een klein stukje Parijs

Eind dit jaar bestaat ons kerkgebouw dus 125 jaar en dat willen we vieren, samen met U! Op initiatief van een groep betrokken parochianen is een werkgroep gevormd. Deze groep is bezig
met voorbereidingen voor een feestelijk najaar.

Villa Paulowna

Op 31 augustus j.l. heeft de Gemeente ingestemd met de sloop van een deel van de villa en inmiddels zijn bouwplannen gepresenteerd om op bijna 1000m2 meter vrije terrein een ondergrondse parkeergarage te bouwen en een appartementencomplex van 16 meter breed, 16 meter diep en 15 meter hoog.

125 jaar Elandstraatkerk

Eind dit jaar bestaat ons kerkgebouw dus 125 jaar en dat willen we vieren, samen met U! Op initiatief van een groep betrokken parochianen is een werkgroep gevormd. Deze groep is bezig
met voorbereidingen voor een feestelijk najaar.

Is de rust terug aan de kade?

Na jaren van protest en een jaar vol werkzaamheden, mag hij er weer zijn: de Veenkade. Op donderdag 12 oktober vierden de omwonenden een klein feestje op hun vernieuwde kade. Eregasten waren een paar oude bewoners: kastanjebomen die, verzaagd tot bankjes, opnieuw een plek vonden aan de kade.

Parkeren in het ZeeheldenKwartier

Terwijl het aantal bewoners van het ZeeheldenKwartier stijgt, zijn er steeds minder parkeerplaatsen. Om daar ruimte voor te maken, worden de bestaande terrasvergunningen ingetrokken en worden er geen nieuwe meer uitgegeven.