Beste zeehelden, de vakantie is weer voorbij maar bij De Groene Eland hebben we deze zomer niet stil gezeten maar daarover straks meer.

Ex Voorzitter

Als eerste moet ik namelijk melden dat ik, vanwege de gemeentelijke subsidieregels, waarin verordonneert staat dat bestuursleden een maximale termijn van 6 jaar hebben, formeel als voorzitter en bestuurslid ben afgetreden, maar dat ik achter de schermen gewoon actief blijf.

ZeeheldEnDaad

Zoals u elders kunt lezen in het ZeeheldenNieuws, is De Groene Eland druk bezig geweest om samen met andere organisaties in onze wijk, er voor te zorgen dat de € 50.000 die de gemeente onder voorwaarden beschikbaar heeft gesteld, ook daadwerkelijk ten goede komen voor onze wijk. U heeft nog de tijd om voor 1 oktober uw idee ter verbetering van de wijk in te dienen. Tussen 7 en 15 oktober kunt u stemmen op de ingediende ideeën. Wij rekenen op u met ideeën en natuurlijk met stemmen. Dus ga naar www.zeeheldendaad.nl en doe mee!

P-garage de Zeeheld

Vlak voor de vakantie kwam het ontstellende nieuws dat de gemeenteraad kiest voor de winst van één ondernemer ten koste van de huidige ondernemers en van alle wijkbewoners. De motie om zich als gemeente in te zetten om de P-garage de Zeeheld te behoeden voor de sloop ten behoeve van de realisatie van 60(!) woningen werd doodleuk door de volgende partijen afgewezen:
D66, PvdA, Haagse Stadspartij, PVV, GroenLinks, CU/SGP, Partij van de Dieren & Groep Okcuoglu.

Blijkbaar willen deze partijen liever dat alle terrassen in de Prins Hendrikstraat verdwijnen, niemand in de buurt zijn/haar auto meer kwijt kan, het aanliggende hofje nagenoeg onbewoonbaar wordt, de Prins Hendrikstraat een ghetto-complex krijgt waarbij achter een gevel van 10 meter breed 60 woningen worden geplaatst dan dat ze de P-garage behouden.
Wij roepen deze partijen op om toch even na te denken en te kiezen voor het belang van de buurt, zowel voor de ondernemers als voor de bewoners, in plaats van te kiezen voor de winst van één ondernemer.

Ludo Geukers
Ex Voorzitter Bewonersorganisatie ZeeheldenKwartier ‘De Groene Eland’

Stuur een bericht naar het secretariaat

15 + 1 =

Méér van de 'De Groene Eland'

Van de Ex-Voorzitter

De verdichting van het ZeeheldenKwartier is een van de onderwerpen die tijdens het politiek debat op 21 februari aan de orde zullen komen. U bent van harte uitgenodigd om hierover of over andere onderwerpen met de Haagse politieke partijen van gedachten te wisselen.

Van de Voorzitter: maart 2017

Het politieke debat in het ZeeheldenKwartier dat jaarlijks wordt georganiseerd door bewonersorganisatie De Groene Eland vond dit jaar plaats op 21 februari. Het was een enerverende bijeenkomst waarbij diverse actuele zaken met de diverse partijen zijn besproken.