Terwijl het aantal bewoners van het ZeeheldenKwartier stijgt, zijn er steeds minder parkeerplaatsen. Om daar ruimte voor te maken, worden de bestaande terrasvergunningen ingetrokken en worden er geen nieuwe meer uitgegeven.

Stel, de gemeente wil een winkelgebied van de verpaupering redden. Er wordt een winkelstraatmanager aangesteld en er wordt veel geld en nog meer werk en aandacht geïnvesteerd om er een succes van te maken. Ondernemers kunnen zich onder gunstige voorwaarden vestigen. Winkels worden fris in de verf gezet, er komen terrassen op parkeervakken voor de horecaondernemers en ten slotte wordt de straat geherstructureerd. Hij wordt opnieuw bestraat, de parkeervakken worden uitgemeten, nieuwe bomen worden geplant en de parkeerplaatsterrassen worden vernieuwd. Nieuwe horeca en bedrijven vestigen zich in de leegstaande winkelpanden. De buurt wordt leuk, de buurt wordt populairder dan ooit, de buurt krijgt veel aandacht en een goede pers, de huizenprijzen schieten omhoog en iedereen is gelukkig.

Maar dit succesverhaal heeft een keerzijde. Doordat de buurt zo populair wordt, wil iedereen zich er vestigen, wil iedereen er wel wonen en ruiken handelaren hun kansen. Woningen worden onderverdeeld in appartementen en bedrijfsruimten worden omgetoverd in woonruimten, waardoor de wijk verdicht. Al die mensen en al die bedrijven willen hun auto’s en fietsen kwijt waardoor de parkeerdruk stijgt en het stadsdeel vol slibt.

Wat te doen in zo’n geval?

Ruim baan geven aan de auto en stoppen met parkeerterrassen? Of alternatieven bedenken, waarbij de auto wat minder ruim baan krijgt. De gemeente Den Haag lijkt er ook niet uit te komen. Om parkeerplaatsen te winnen, heeft de gemeente onlangs besloten de vergunningen voor de terrassen op parkeerplaatsen in de Prins Hendrikstraat niet te verlengen. Tegelijkertijd heeft de gemeente zo’n 48 parkeerplekken opgeofferd voor de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers (ORACs). Bovendien lijkt de gemeente in te gaan stemmen met het verdwijnen van de enige grote parkeergarage in het ZeeheldenKwartier, in de – jawel – Prins Hendrikstraat. En mag er op de Veenkade ook geparkeerd worden door bewoners van het aangrenzende Centrum-West, omdat op de Noordwal plekken verdwijnen

Volgens Achou Zhang, voorzitter van de BIZ ZeeheldenKwartier is er bij de herstructurering van de Prins Hendrikstraat met de gemeente afgesproken dat er geen vaste terrassen gemaakt zullen worden en dat de mobiele parkeerplaatsterrassen de status krijgen van vaste terrassen. Daar heeft de BIZZ op ingezet waardoor de Prins Hendrikstraat een sfeervolle, aantrekkelijke winkelstraat is geworden die veel bezoekers trekt. De gemeente heeft nu, op één na, alle terrassen een vergunning gegeven tot 1 maart 2018. Daarna worden, op één na, alle vergunningen ingetrokken. Als de terrasvergunningen worden ingetrokken zal dat een gevoelige klap worden voor, niet in de laatste plaats, de plaatselijke horeca. Juist de winkeltjes die zich tussen de horecaetablissementen bevinden en die nu ternauwernood overleven zullen het haasje zijn.

Liever behouden dus, die terrassen

Terras bij Pim

Terras bij Pim

En die bezetten in totaal acht parkeervakken, dus dat telt niet echt aan. Maar als de parkeerdruk boven de 90% komt moet de gemeente maatregelen nemen. En dat is het geval in het ORAC-gebied van het ZeeheldenKwartier. Een lastige situatie. Hoe kan de gemeente de parkeerdruk wegnemen en tegelijkertijd de winkeliers de kans te geven om te overleven? En ervoor zorgen dat het ZeeheldenKwartier naast de leukste ook de leefbaarste wijk van de stad wordt?

Ook de politieke partijen in de Haagse raad, worstelen met het probleem. D66 kiest in haar programma voor het beperken van de voorzieningen voor auto’s. Een duurdere tweede vergunning, en bij te hoge parkeerdruk een stop op nieuwe parkeervergunningen. Daarmee volgen ze partijen als Groen Links en de Haagse Stadspartij. Zeker is dat dit tijdens de komende verkiezingen een belangrijk thema zal zijn.

De mening van het ZeeheldenNieuws?

De auto laat zich niet zomaar terugdringen, we hebben snel een oplossing nodig. Dus gemeente, zorg voor een goede extra parkeergarage in het ZeeheldenKwartier. Koop bijvoorbeeld die parkeergarage op de Prins Hendrikstraat. Stel hem open voor buurtbewoners die hun fiets of auto willen stallen. De parkeerdruk daalt, de verdichting in de wijk wordt afgeremd, fietsen kunnen worden gestald, auto’s kunnen in de parkeergarage worden opgeladen, de terrasvergunningen kunnen gehandhaafd blijven en de gemeente heeft aan zijn verplichting voldaan. Een win-win-win situatie. Het woord is nu aan de gemeentepolitiek.

Tekst en fotografie Wybe van de Kuinder

Méér WijkNieuws uit: het "Zeeheldenkwartier"

Zeehelden verwarmen gasvrij

In het najaar van 2018 zal de Haagse Hogeschool een zgn. ‘minor’ opleiding doen met de verduurzaming van het Zeeheldenkwartier als onderwerp. GastColleges zullen onder de noemer ‘Zeehelden Verwarmen Gasvrij’ worden gegeven in Vrijplaats Utopie (Waldeck Pyrmont kade).

De Villa Paulowna verbouwd tot woontoren?

Verschillende gemeenteraadsfracties hebben afgelopen maand kritische vragen gesteld aan de wethouder Ruimtelijke Ordening (Boudewijn Revis, VVD) over de bouwplannen die een projectontwikkelaar heeft ingediend voor de Villa Paulowna.

Zeeheld: Guine Moerman

Sinds april 2017 zit Guine Moerman in het bestuur en is zij secretaris van Stichting Wijkbestuur De Groene Eland. In het dagelijks leven is zij getrouwd, moeder van drie kinderen en fulltime beleidsmedewerker bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

TRAM 16, de aorta van het ZeeheldenKwartier

Lijn 16, die vanaf Wateringen met ruim achtendertig haltes, via station Hollands Spoor en het Centraal Station onze wijk doorkruist, is van cruciaal en vitaal belang voor het ZeeheldenKwartier. Het openbaar vervoer is, naast de fiets en de benenwagen, het perfecte middel om je snel en praktisch door de stad te verplaatsen.

Feestelijke opening van de solarzitbank en jeu de boules baan!

Vorig jaar kwam er een oproep in de wijkkrant het Zeeheldennieuws om een idee in te brengen hoe € 50.000 te besteden voor het Zeeheldenkwartier. Ideeën ter verbetering van de sociale en fysieke leefbaarheid van de wijk. Van de ruim 120 inzendingen (!) zijn er 7 ideeën uitgekozen. Op 15 maart willen wij de jeu de boules baan en de solarzitbank feestelijk en muzikaal openen.

ZeeheldEnDaad

Het pilotproject waarbij de gemeente Den Haag €50.000 beschikbaar stelde en waarbij de bewoners van het ZeeheldenKwartier zelf voor de invulling en uitvoering zorgden, is bijna voltooid. De vijf organiserende vrijwilligersorganisaties (Ondernemers Zeeheldenkwartier BIZZ, Stichting Rondom Anna, Stichting De Zeeheldentuin, Stichting Buurtbeheer en –ontwikkeling ZeeheldenKwartier en de Bewonersorganisatie ZeeheldenKwartier De Groene Eland) zijn erg trots op wat er is bereikt met en door onze bewoners.

Met z’n allen op een kluitje?

Het ZeeheldenKwartier is een gewilde wijk en vooral bij jongeren populair. Een plek aan de rand van het stadscentrum met alle voorzieningen binnen handbereik. Maar de wijk is volgebouwd. Ontwikkelaars hebben daar iets op gevonden en zo wordt ieder plekje in de wijk benut om vol te bouwen met veelal piepkleine appartementen.