Terwijl het aantal bewoners van het ZeeheldenKwartier stijgt, zijn er steeds minder parkeerplaatsen. Om daar ruimte voor te maken, worden de bestaande terrasvergunningen ingetrokken en worden er geen nieuwe meer uitgegeven.

Stel, de gemeente wil een winkelgebied van de verpaupering redden. Er wordt een winkelstraatmanager aangesteld en er wordt veel geld en nog meer werk en aandacht geïnvesteerd om er een succes van te maken. Ondernemers kunnen zich onder gunstige voorwaarden vestigen. Winkels worden fris in de verf gezet, er komen terrassen op parkeervakken voor de horecaondernemers en ten slotte wordt de straat geherstructureerd. Hij wordt opnieuw bestraat, de parkeervakken worden uitgemeten, nieuwe bomen worden geplant en de parkeerplaatsterrassen worden vernieuwd. Nieuwe horeca en bedrijven vestigen zich in de leegstaande winkelpanden. De buurt wordt leuk, de buurt wordt populairder dan ooit, de buurt krijgt veel aandacht en een goede pers, de huizenprijzen schieten omhoog en iedereen is gelukkig.

Maar dit succesverhaal heeft een keerzijde. Doordat de buurt zo populair wordt, wil iedereen zich er vestigen, wil iedereen er wel wonen en ruiken handelaren hun kansen. Woningen worden onderverdeeld in appartementen en bedrijfsruimten worden omgetoverd in woonruimten, waardoor de wijk verdicht. Al die mensen en al die bedrijven willen hun auto’s en fietsen kwijt waardoor de parkeerdruk stijgt en het stadsdeel vol slibt.

Wat te doen in zo’n geval?

Ruim baan geven aan de auto en stoppen met parkeerterrassen? Of alternatieven bedenken, waarbij de auto wat minder ruim baan krijgt. De gemeente Den Haag lijkt er ook niet uit te komen. Om parkeerplaatsen te winnen, heeft de gemeente onlangs besloten de vergunningen voor de terrassen op parkeerplaatsen in de Prins Hendrikstraat niet te verlengen. Tegelijkertijd heeft de gemeente zo’n 48 parkeerplekken opgeofferd voor de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers (ORACs). Bovendien lijkt de gemeente in te gaan stemmen met het verdwijnen van de enige grote parkeergarage in het ZeeheldenKwartier, in de – jawel – Prins Hendrikstraat. En mag er op de Veenkade ook geparkeerd worden door bewoners van het aangrenzende Centrum-West, omdat op de Noordwal plekken verdwijnen

Volgens Achou Zhang, voorzitter van de BIZ ZeeheldenKwartier is er bij de herstructurering van de Prins Hendrikstraat met de gemeente afgesproken dat er geen vaste terrassen gemaakt zullen worden en dat de mobiele parkeerplaatsterrassen de status krijgen van vaste terrassen. Daar heeft de BIZZ op ingezet waardoor de Prins Hendrikstraat een sfeervolle, aantrekkelijke winkelstraat is geworden die veel bezoekers trekt. De gemeente heeft nu, op één na, alle terrassen een vergunning gegeven tot 1 maart 2018. Daarna worden, op één na, alle vergunningen ingetrokken. Als de terrasvergunningen worden ingetrokken zal dat een gevoelige klap worden voor, niet in de laatste plaats, de plaatselijke horeca. Juist de winkeltjes die zich tussen de horecaetablissementen bevinden en die nu ternauwernood overleven zullen het haasje zijn.

Liever behouden dus, die terrassen

Terras bij Pim

Terras bij Pim

En die bezetten in totaal acht parkeervakken, dus dat telt niet echt aan. Maar als de parkeerdruk boven de 90% komt moet de gemeente maatregelen nemen. En dat is het geval in het ORAC-gebied van het ZeeheldenKwartier. Een lastige situatie. Hoe kan de gemeente de parkeerdruk wegnemen en tegelijkertijd de winkeliers de kans te geven om te overleven? En ervoor zorgen dat het ZeeheldenKwartier naast de leukste ook de leefbaarste wijk van de stad wordt?

Ook de politieke partijen in de Haagse raad, worstelen met het probleem. D66 kiest in haar programma voor het beperken van de voorzieningen voor auto’s. Een duurdere tweede vergunning, en bij te hoge parkeerdruk een stop op nieuwe parkeervergunningen. Daarmee volgen ze partijen als Groen Links en de Haagse Stadspartij. Zeker is dat dit tijdens de komende verkiezingen een belangrijk thema zal zijn.

De mening van het ZeeheldenNieuws?

De auto laat zich niet zomaar terugdringen, we hebben snel een oplossing nodig. Dus gemeente, zorg voor een goede extra parkeergarage in het ZeeheldenKwartier. Koop bijvoorbeeld die parkeergarage op de Prins Hendrikstraat. Stel hem open voor buurtbewoners die hun fiets of auto willen stallen. De parkeerdruk daalt, de verdichting in de wijk wordt afgeremd, fietsen kunnen worden gestald, auto’s kunnen in de parkeergarage worden opgeladen, de terrasvergunningen kunnen gehandhaafd blijven en de gemeente heeft aan zijn verplichting voldaan. Een win-win-win situatie. Het woord is nu aan de gemeentepolitiek.

Tekst en fotografie Wybe van de Kuinder

Méér WijkNieuws uit: het "Zeeheldenkwartier"

Ruim 120 ideeën ingediend voor ZeeheldEnDaad

Er zijn in het totaal het geweldige aantal van ruim 120 ideeën ingediend. Een veel groter aantal dan we verwacht en op gehoopt hebben. Dat geeft maar weer eens aan dat de bewoners van het ZeeheldenKwartier zeer met hun wijk betrokken zijn. Hierbij willen wij jou bedanken voor het inzenden van je idee.

Volhoudbare Zeehelden

Soms heb je spullen die je niet altijd gebruikt en waar anderen om zitten te springen. Zij worden blij als je die spullen wilt uitlenen of verhuren. Zo hoef je geen (vaak duurdere) spullen te kopen, maar kun je er toch gebruik van maken. Je kunt zelfs je auto delen.

Meerderheid gemeenteraad wil parkeergarage De Zeeheld niet redden

Vanuit het Zeeheldenkwartier komen er verontrustende signalen over toenemende verdichting en een schreeuwend tekort aan parkeerplaatsen. Het is bizar dat een meerderheid van de raad geen gehoor wil geven aan die signalen en het doodleuk toelaat dat er door de sloop van parkeergarage De Zeeheld, de enige openbare parkeergarage in het Zeeheldenkwartier, bijna 200 parkeerplaatsen worden onttrokken aan de buurt.

Villa Paulowna

Villa Paulowna aan de van de Spiegelstraat 12 is in 1876 gebouwd als een vrijstaand herenhuis en heeft o.a. gediend als kantoor van de Kamer van Koophandel, de Staatsloterij en PBLQ, en als een kinderdagverblijf.

BBOZ, een wijkorganisatie met pit

U ziet ze vast en zeker wel eens door de wijk rijden, de wagentjes van BBOZ. Maar wie of wat doen ze hier eigenlijk en wat voor een organisatie is BBOZ?

Snapt u het nog?

Op de hoek van de Hugo de Grootstraat en de Jacob van der Doesstraat is een merkwaardige verkeerssituatie ontstaan.

Volhoudbare Zeehelden

Volhoudbaar is het Zuid-Afrikaanse woord voor duurzaam. In deze rubriek worden de activiteiten besproken van de werkgroep ‘Volhoudbare Zeehelden’ die streeft naar een goede en milieuvriendelijke leefomgeving.