Vliegtuig gemist, vertraging van je vliegtuig, je mag niet mee, bagage zoek of beschadigd en ander vliegtuigleed. Heb je recht op een (schade)vergoeding? Hieronder een overzicht.

Wij herinneren ons allemaal de enorme files voor Schiphol en de lange rijen wachtende passagiers in de meivakantie van dit jaar. Verscherpte veiligheidscontroles waren de oorzaak. Het is natuurlijk onze eigen verantwoordelijkheid om op tijd op de luchthaven te zijn. Vraag het voor de zekerheid na bij uw maatschappij.

Inmiddels zijn naar verluid enkele tientallen claims bij de luchthaven ingediend door reizigers die konden aantonen dat zij op tijd bij de luchthaven aanwezig waren. Kunnen deze gedupeerden aanspraak maken op een schadevergoeding? Dat is op dit moment nog maar de vraag. Het is in Nederland niet eerder toegewezen. Maar, Schiphol is net als iedere andere onderneming mogelijk aansprakelijk voor schade indien zij onrechtmatig
heeft gehandeld en bijvoorbeeld niet zorgvuldig genoeg was. Als je een van de gedupeerden bent en dat ook kunt aantonen, dan zou je er goed aan doen Schiphol schriftelijk aansprakelijk te stellen.

Regelingen

Er bestaan twee (internationale) regelingen die situaties met betrekking tot vertragingen van vliegtuigen en schadevergoeding regelen. Wij hebben de regelingen hieronder zo kort mogelijk voor je op een rijtje gezet.

Vertraging

Indien je vlucht met meer dan 3 uur is vertraagd heb je mogelijk recht op een (forfaitaire) vergoeding. De hoogte van de door de maatschappij te betalen forfaitaire vergoeding hangt af van de vluchtafstand en het tijdsverlies en bedraagt tussen de €250 en € 600.

Naast deze vergoeding moet de vliegtuigmaatschappij bij vertragingen zorgen voor een goede service. De maatschappij dient je dan kosteloos te voorzien van eten, drinken en zo nodig een hotelovernachting en het vervoer naar en van het hotel, of de kosten te betalen. Bewaar dus je bonnetjes! En let op, de uitgaven dienen in verhouding te staan met de wachttijd: een bezoek aan een peperduur restaurant valt daar niet onder. Ook
het nuttigen van alcohol is uitgesloten!

Bij vertragingen van meer dan 5 uur heb je recht om af te zien van de reis. De maatschappij moet je dan het ongebruikte ticket volledig vergoeden. En als het om een retourvlucht gaat dan moet de maatschappij je gratis een alternatieve terugvlucht aanbieden of een alternatief reisplan naar je eindbestemming. Ook kun je kiezen voor een alternatief reisplan naar de eindbestemming op een latere datum naar keuze, als er plaatsen beschikbaar zijn.

Als de maatschappij je ten minste 2 weken voor het geplande vertrektijdstip op de hoogte gebracht van de vertraging, dan heb je geen recht.

Niet vrijwillige instapweigering: “overboeking” of annulering van de vlucht

Wanneer je op tijd bent aangekomen bij de luchthaven en het vliegtuig en je toch niet mee mag, of het vliegtuig niet vertrekt, dan heb je het recht op terugbetaling van je ticket binnen 7 dagen of op een nieuw ticket. Kies je voor een nieuw ticket dan moet de maatschappij je verzorging (eten, drinken en zo nodig een hotelovernachting en het vervoer daarheen en vandaan) aanbieden tot de nieuwe vlucht of alternatief vervoer. Je hebt dan ook recht op twee gratis telefoongesprekken, e mails of faxberichten.

Als je vliegtuig is overboekt terwijl je een tussenstop maakt, dan is de maatschappij verplicht je een gratis vlucht aan te bieden naar het vliegveld waar je vandaan kwam. Naast dit alles is de maatschappij verplicht een (forfaitaire) schadevergoeding te betalen van €250 tot € 600 afhankelijk van de reisafstand van de geplande vlucht.

Annulering in geval van dreiging door terrorisme, of een dreigende ramp. Het negatief
reisadvies

Doorgaans worden dit soort gebeurtenissen uitgesloten van de dekking van een annuleringsverzekering. Maar indien het Ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies afgeeft dan worden de kosten vaak wel vergoed als de reisorganisatie waar je je reis gepland hebt is aangesloten zijn bij Stichting Calamiteitenfonds Reizen (SCR). Een reis boeken terwijl al zo’n negatief reisadvies bestaat is natuurlijk eigen schuld, dikke bult.

Bagage zoek of beschadigd

Indien bij aankomst op je bestemming blijkt dat je bagage niet is meegekomen of is beschadigd, dan dien je op de betreffende luchthaven een zogenaamd PIR formulier (Passenger Irregularity Report) in te vullen en in te leveren (en zelf een kopie behouden!).

Is je bagage vertraagd dan heb je recht op vergoeding van noodzakelijke dingen zoals toiletartikelen en kleding. Deze kosten moeten door de maatschappij vergoed worden. Bewaar dus de bonnetjes en het PIR formulier en zend kopieën daarvan per e-mail of brief naar de maatschappij om aanspraak te maken op de schadevergoeding. Als je bagage langer dan 21 dagen na de geplande aankomstdatum nog zoek is, of de maatschappij eerder meldt dat de bagage verloren is, dan heb je recht op een schadevergoeding van maximaal (ongeveer) € 1.250,–.

Wij wensen je een goede reis!
Meijer Advocaten en Belastingadviseurs


Know your rights: Air travel problems

Missed the plane, your flight delayed, denied boarding, baggage lost or damaged, and other air travel problems. Are you entitled to compensation (for damage)? A summary of your rights is given below.

Zicht op Recht: Kan ik na de scheiding verhuizen met de kinderen?

Na een scheiding is het uitgangspunt dat ouders samen het gezag blijven uitoefenen over hun kinderen. Ouders kunnen dus onderling en zonder dat de rechter eraan te pas komt, bepalen bij wie de kinderen gaan wonen. Maar wanneer een van de ouders met de kinderen wil verhuizen en de andere ouder daar niet mee eens is dan moet je de rechter toestemming vragen om te mogen verhuizen.

Zicht op Recht: Een erfenis

Is een van jouw dierbaren overleden, maar weet je niet of er schulden zijn? Dan moet je oppassen dat je bij het opruimen van de woning niet meteen spullen weggooit, verkoopt of meeneemt. Voordat je het weet gedraag je je als ‘erfgenaam’ en zit je aan de erfenis vast.

Know your rights: I want to renovate my house!

You have bought your dream house, and after a while you start to fantasise about a new bathroom with luxurious bathtub and a new kitchen! It will all take a lot of planning, of course, but where do you begin? If you’ve seen ‘DIY SOS’ on the BBC (or the Dutch programme Help, Mijn Man is Klusser), then you will probably prefer to call in a professional builder. But what risks will still be lurking, how do you cover them, and how do you keep control of the costs?

Zicht op Recht: Ik wil mijn huis verbouwen!

Je hebt een droomhuis gekocht en na een tijd fantaseer je over een nieuwe badkamer met ligbad en een nieuwe keuken! Heel veel plannen dus, maar waar begin je? Als je het programma ‘help mijn man is klusser’ kent, dan zal je vast liever op zoek gaan naar een aannemer. Welke risico’s liggen dan toch nog op de loer, hoe dek je die af én hoe blijf je de kosten de baas?

Know your rights: Automatic subscription renewal

The situation might sound familiar: full of good intentions, you sign up for a year’s membership at the gym. Then after a year and two days you realise that you’ve actually only been twice, so you write a polite letter to the gym, saying that you’d like to cancel your membership subscription.