Tekst en foto Reinout Barth

Door nieuwbouw en woningsplitsingen komen er elk jaar honderden extra bewoners bij in het ZeeheldenKwartier. Mensen wonen steeds dichter op elkaar, waardoor de leefbaarheid onder druk komt te staan. Volgens Ludo Geukers van bewonersorganisatie De Groene Eland is de wijk niet ingericht op zoveel bewoners.

Achter het monument aan de Van der Spiegelstraat 12 komt een appartementencomplex met mogelijk enkele tientallen appartementen. Dit bevestigt de architect van het project, Bureau Kroner architecten, na een vraag van de redactie van het ZeeheldenNieuws. Het was al bekend dat er 60 nieuwe appartementen gepland staan aan de Prins Hendrikstraat en 13 woningen aan de Crispijnstraat. Ook is er een verbouwingsplan in ontwikkeling om 10 appartementen aan het begin van de Elandstraat en Piet Heinstraat te realiseren.

Dichtstbevolkte stad

Dit is zomaar een greep uit de geplande nieuwe woningen in de wijk. Elk jaar komen er in het ZeeheldenKwartier tientallen tot zelfs honderden woningen bij. In 2016 waren dat er maar liefst 206, waaronder de 153 nieuwe woningen in het appartementencomplex aan de Kortenaerkade. Bij de overige 53 ging het veelal om woningsplitsingen en om kantoor- of winkelpanden die een woonbestemming kregen. Inmiddels bestaat 85 procent van de woningen in onze wijk uit appartementen.

Door al deze ontwikkelingen groeit de bevolking van het ZeeheldenKwartier. In 2016 groeide de bevolking met 326 naar 11.518 bewoners. Met dik 6.400 mensen per vierkante kilometer is Den Haag de dichtstbevolkte stad van ons land. Het Zeeheldenkwartier is met 13.810 personen per vierkante kilometer twee keer zo dicht bevolkt als het gemiddelde van onze stad. De gemeente verwacht dat onze wijk nog doorgroeit en in 2018 zo’n 12.000 inwoners heeft.

Maar daarmee zijn we er nog niet. Volgens de gemeente Den Haag moet de stad de komende 25 jaar groeien met 50.000 tot 80.000 inwoners. De gemeente heeft in oktober vorig jaar het plan ‘Agenda Ruimte voor de Stad’ gepresenteerd om deze groei mogelijk te maken. Toverwoord in dit plan is ‘verdichting’: verdichting van bestaande wijken zodat een ‘compacte stad’ ontstaat. De gemeente richt zich daarbij met name op ‘studenten, starters, expats, stedelijke gezinnen en de ondernemende middenklasse.’ Het proces van meer appartementen en meer verdichting zal, als het aan het gemeentebestuur ligt, dan ook nog verder door gaan.

Protest

Bewonersorganisatie De Groene Eland is niet te spreken over deze ontwikkeling en gelooft niet in het nog compacter maken van woonwijken. “Als er veel mensen in de stad willen wonen, zal de stad gewoon groter moeten worden”, zegt voorzitter Ludo Geukers. Geukers mist elke samenhang in de plannen van de gemeente. “De parkeerdruk is inmiddels zo groot dat horecagelegenheden geen terrassen meer mogen plaatsen, maar de 200 plekken in de naastgelegen Zeeheldengarage mogen wel worden gesloopt voor 60 nieuwe studentenwoningen. Doe meer met het openbaar vervoer zegt de gemeente, maar vervolgens wordt er gesproken over het opheffen van de tramlijn door de wijk.” Geukers vindt dat de gemeente de bewoners niet serieus neemt bij nieuwe plannen. “De gemeente overlegt met de projectontwikkelaars over de plannen, en de bewoners en ondernemers worden er pas bij betrokken als de zaak beklonken is. Maar het is wel onze wijk en niet die van de gemeenteambtenaar of projectontwikkelaar.” Geukers maakt zich zorgen omdat hij meent dat met de snelle toename van bewoners de leefbaarheid onder druk komt te staan. De openbare ruimte wordt steeds voller, er is te weinig groen en de voorzieningen voor parkeren, fietsen en openbaar vervoer zijn er niet op ingericht.

Verantwoordelijk wethouder Wijsmuller (Haagse Stadspartij) had het naar eigen zeggen te druk om te reageren op vragen van het ZeeheldenNieuws. Het plan ‘Agenda Ruimte voor de Stad’ is in oktober 2016 op voorstel van Wijsmuller door het gemeentebestuur aangenomen. Er moeten circa 2000 tot 2500 woningen in de stad per jaar bij komen, waarvan ook een deel in het ZeeheldenKwartier zal worden gerealiseerd. Om ruimte te maken voor wonen wil de wethouder het verkeer, het parkeren en de fietsenstallingen ‘vaker ondergronds organiseren’.

Het ZeeheldenNieuws houdt u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen

Méér WijkNieuws uit: het "Zeeheldenkwartier"

Zeeheld: Guine Moerman

Sinds april 2017 zit Guine Moerman in het bestuur en is zij secretaris van Stichting Wijkbestuur De Groene Eland. In het dagelijks leven is zij getrouwd, moeder van drie kinderen en fulltime beleidsmedewerker bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

TRAM 16, de aorta van het ZeeheldenKwartier

Lijn 16, die vanaf Wateringen met ruim achtendertig haltes, via station Hollands Spoor en het Centraal Station onze wijk doorkruist, is van cruciaal en vitaal belang voor het ZeeheldenKwartier. Het openbaar vervoer is, naast de fiets en de benenwagen, het perfecte middel om je snel en praktisch door de stad te verplaatsen.

Feestelijke opening van de solarzitbank en jeu de boules baan!

Vorig jaar kwam er een oproep in de wijkkrant het Zeeheldennieuws om een idee in te brengen hoe € 50.000 te besteden voor het Zeeheldenkwartier. Ideeën ter verbetering van de sociale en fysieke leefbaarheid van de wijk. Van de ruim 120 inzendingen (!) zijn er 7 ideeën uitgekozen. Op 15 maart willen wij de jeu de boules baan en de solarzitbank feestelijk en muzikaal openen.

ZeeheldEnDaad

Het pilotproject waarbij de gemeente Den Haag €50.000 beschikbaar stelde en waarbij de bewoners van het ZeeheldenKwartier zelf voor de invulling en uitvoering zorgden, is bijna voltooid. De vijf organiserende vrijwilligersorganisaties (Ondernemers Zeeheldenkwartier BIZZ, Stichting Rondom Anna, Stichting De Zeeheldentuin, Stichting Buurtbeheer en –ontwikkeling ZeeheldenKwartier en de Bewonersorganisatie ZeeheldenKwartier De Groene Eland) zijn erg trots op wat er is bereikt met en door onze bewoners.

Met z’n allen op een kluitje?

Het ZeeheldenKwartier is een gewilde wijk en vooral bij jongeren populair. Een plek aan de rand van het stadscentrum met alle voorzieningen binnen handbereik. Maar de wijk is volgebouwd. Ontwikkelaars hebben daar iets op gevonden en zo wordt ieder plekje in de wijk benut om vol te bouwen met veelal piepkleine appartementen.

ZeeheldEnDaad

Als alles volgens plan verloopt zal komende week het eerste project van de ZeeheldEnDaad uitgevoerd zijn. De kerstboom op het Prins Hendrikplein zal onze wijk weer warm verlichten.

Volhoudbare Zeehelden: EnergyParty

Op een EnergyParty ontdek je onder begeleiding van 070Energiek, welke mogelijkheden er zijn om jouw energieverbruik te verlagen door slim te besparen, samen duurzame energie in te kopen en op te wekken.