Tekst en foto Reinout Barth

Door nieuwbouw en woningsplitsingen komen er elk jaar honderden extra bewoners bij in het ZeeheldenKwartier. Mensen wonen steeds dichter op elkaar, waardoor de leefbaarheid onder druk komt te staan. Volgens Ludo Geukers van bewonersorganisatie De Groene Eland is de wijk niet ingericht op zoveel bewoners.

Achter het monument aan de Van der Spiegelstraat 12 komt een appartementencomplex met mogelijk enkele tientallen appartementen. Dit bevestigt de architect van het project, Bureau Kroner architecten, na een vraag van de redactie van het ZeeheldenNieuws. Het was al bekend dat er 60 nieuwe appartementen gepland staan aan de Prins Hendrikstraat en 13 woningen aan de Crispijnstraat. Ook is er een verbouwingsplan in ontwikkeling om 10 appartementen aan het begin van de Elandstraat en Piet Heinstraat te realiseren.

Dichtstbevolkte stad

Dit is zomaar een greep uit de geplande nieuwe woningen in de wijk. Elk jaar komen er in het ZeeheldenKwartier tientallen tot zelfs honderden woningen bij. In 2016 waren dat er maar liefst 206, waaronder de 153 nieuwe woningen in het appartementencomplex aan de Kortenaerkade. Bij de overige 53 ging het veelal om woningsplitsingen en om kantoor- of winkelpanden die een woonbestemming kregen. Inmiddels bestaat 85 procent van de woningen in onze wijk uit appartementen.

Door al deze ontwikkelingen groeit de bevolking van het ZeeheldenKwartier. In 2016 groeide de bevolking met 326 naar 11.518 bewoners. Met dik 6.400 mensen per vierkante kilometer is Den Haag de dichtstbevolkte stad van ons land. Het Zeeheldenkwartier is met 13.810 personen per vierkante kilometer twee keer zo dicht bevolkt als het gemiddelde van onze stad. De gemeente verwacht dat onze wijk nog doorgroeit en in 2018 zo’n 12.000 inwoners heeft.

Maar daarmee zijn we er nog niet. Volgens de gemeente Den Haag moet de stad de komende 25 jaar groeien met 50.000 tot 80.000 inwoners. De gemeente heeft in oktober vorig jaar het plan ‘Agenda Ruimte voor de Stad’ gepresenteerd om deze groei mogelijk te maken. Toverwoord in dit plan is ‘verdichting’: verdichting van bestaande wijken zodat een ‘compacte stad’ ontstaat. De gemeente richt zich daarbij met name op ‘studenten, starters, expats, stedelijke gezinnen en de ondernemende middenklasse.’ Het proces van meer appartementen en meer verdichting zal, als het aan het gemeentebestuur ligt, dan ook nog verder door gaan.

Protest

Bewonersorganisatie De Groene Eland is niet te spreken over deze ontwikkeling en gelooft niet in het nog compacter maken van woonwijken. “Als er veel mensen in de stad willen wonen, zal de stad gewoon groter moeten worden”, zegt voorzitter Ludo Geukers. Geukers mist elke samenhang in de plannen van de gemeente. “De parkeerdruk is inmiddels zo groot dat horecagelegenheden geen terrassen meer mogen plaatsen, maar de 200 plekken in de naastgelegen Zeeheldengarage mogen wel worden gesloopt voor 60 nieuwe studentenwoningen. Doe meer met het openbaar vervoer zegt de gemeente, maar vervolgens wordt er gesproken over het opheffen van de tramlijn door de wijk.” Geukers vindt dat de gemeente de bewoners niet serieus neemt bij nieuwe plannen. “De gemeente overlegt met de projectontwikkelaars over de plannen, en de bewoners en ondernemers worden er pas bij betrokken als de zaak beklonken is. Maar het is wel onze wijk en niet die van de gemeenteambtenaar of projectontwikkelaar.” Geukers maakt zich zorgen omdat hij meent dat met de snelle toename van bewoners de leefbaarheid onder druk komt te staan. De openbare ruimte wordt steeds voller, er is te weinig groen en de voorzieningen voor parkeren, fietsen en openbaar vervoer zijn er niet op ingericht.

Verantwoordelijk wethouder Wijsmuller (Haagse Stadspartij) had het naar eigen zeggen te druk om te reageren op vragen van het ZeeheldenNieuws. Het plan ‘Agenda Ruimte voor de Stad’ is in oktober 2016 op voorstel van Wijsmuller door het gemeentebestuur aangenomen. Er moeten circa 2000 tot 2500 woningen in de stad per jaar bij komen, waarvan ook een deel in het ZeeheldenKwartier zal worden gerealiseerd. Om ruimte te maken voor wonen wil de wethouder het verkeer, het parkeren en de fietsenstallingen ‘vaker ondergronds organiseren’.

Het ZeeheldenNieuws houdt u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen

Méér WijkNieuws uit: het "Zeeheldenkwartier"

Meerderheid gemeenteraad wil parkeergarage De Zeeheld niet redden

Vanuit het Zeeheldenkwartier komen er verontrustende signalen over toenemende verdichting en een schreeuwend tekort aan parkeerplaatsen. Het is bizar dat een meerderheid van de raad geen gehoor wil geven aan die signalen en het doodleuk toelaat dat er door de sloop van parkeergarage De Zeeheld, de enige openbare parkeergarage in het Zeeheldenkwartier, bijna 200 parkeerplaatsen worden onttrokken aan de buurt.

Villa Paulowna

Villa Paulowna aan de van de Spiegelstraat 12 is in 1876 gebouwd als een vrijstaand herenhuis en heeft o.a. gediend als kantoor van de Kamer van Koophandel, de Staatsloterij en PBLQ, en als een kinderdagverblijf.

BBOZ, een wijkorganisatie met pit

U ziet ze vast en zeker wel eens door de wijk rijden, de wagentjes van BBOZ. Maar wie of wat doen ze hier eigenlijk en wat voor een organisatie is BBOZ?

Snapt u het nog?

Op de hoek van de Hugo de Grootstraat en de Jacob van der Doesstraat is een merkwaardige verkeerssituatie ontstaan.

Volhoudbare Zeehelden

Volhoudbaar is het Zuid-Afrikaanse woord voor duurzaam. In deze rubriek worden de activiteiten besproken van de werkgroep ‘Volhoudbare Zeehelden’ die streeft naar een goede en milieuvriendelijke leefomgeving.

Volhoudbare Zeehelden

Volhoudbaar is het Zuid-Afrikaanse woord voor duurzaam. In deze rubriek worden de activiteiten besproken van de werkgroep ‘Volhoudbare Zeehelden’ die streeft naar een goede en milieuvriendelijke leefomgeving.

Help de Zeeheldentuin overleven

Donateurs en vrijwilligers gezocht. Wijkbewoners houden van de Zeeheldentuin. Maar de stadstuin in de Tasmanstraat wordt met sluiting bedreigd, door financiële problemen. Helaas staat er geen geldboom in de tuin. Het bestuur zoekt naar wegen om te overleven.