Eind mei presenteerde de gemeente Den Haag vol trots het Actieprogramma Binnenwater 2017 – 2020. Doel van het plan is de ‘belevingswaarde’ van het water in Den Haag te verbeteren en recreatie, toerisme en commercieel gebruik van het binnenwater te bevorderen. Wat betekent dit voor het Zeeheldenkwartier?

Hemsterhuisbrug op de schop?

Een van de laagste bruggen over de Haagse grachten is de Hemsterhuisbrug. De monumentale gietijzeren brug uit 1885 ligt in het verlengde van de Hemsterhuisstraat en verbindt de Veenkade met de Noordwal. Het actieplan geeft aan dat de fundering van de brug momenteel wordt onderzocht en waarschijnlijk aan vervanging toe is. Dan zou ook de ‘doorvaarbaarheid’ bekeken kunnen worden. Vinger aan de pols dus.

Pretpark Veenkade?

Tot grote schrik van de bewoners van de Veenkade, wordt hun straat in het actieplan aangeduid als ‘zoekgebied’ voor sloepenverhuur. Maar liefst drie bedrijven blijken zich gemeld te hebben bij de gemeente als gegadigden voor de verhuur van bootjes. Onder meer op de Veenkade gaat de gemeente nu op zoek naar mogelijkheden. Het eerste deel van de Veenkade mag dan een horecabestemming hebben, verderop is de kade vooral een woonstraat. De gemeente benadrukt dat er nog met omwonenden overlegd zal worden, de bewoners maken zich toch zorgen. Zij zitten, na jaren in een bouwput te hebben gewoond, niet te wachten op de volgende overlastgever. Het gaat om ‘fluisterbootjes’, schrijft de gemeente. De ervaring leert echter dat het bootje dan wel mag fluisteren, maar de inzittenden niet altijd. Bovendien vragen de bewoners zich af wat commerciële bootverhuur betekent voor de parkeerdruk in hun straat en voor praktische zaken zoals sanitaire voorzieningen, oplaadpunten, enzovoort.

Gracht open op het Piet Heinplein?

In het actieplan wordt het niet genoemd, maar in de publiciteit maakte wethouder Revis er geen geheim van dat hij van het Piet Heinplein het liefst weer een gracht zou maken. Het plein werd in 1900 ‘overkluisd’, toen ook de brug naar de Elandstraat gemaakt werd. Inmiddels is die brug dringend aan vervanging toe. Een eerdere peiling wees uit dat ook de inwoners van het Zeeheldenkwartier het zouden toejuichen als de gracht hier weer openging. De wethouder geeft aan dat hij dit graag wil, maar dat er nog geen geld beschikbaar is.

Wie weet in de toekomst…

Gemeente Den Haag Berichten

Veenkade: werkzaamheden kademuur vangen aan

Nu de juridische procedure is afgesloten is de aannemer gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de vervanging van de kademuur aan de Veenkade. Vanaf 7 november 2016 begint het plaatsen van de damwanden. Naar verwachting is de vernieuwing van de kademuur in oktober 2017 klaar.