Volhoudbaar is het Zuid-Afrikaanse woord voor duurzaam. In deze rubriek worden de activiteiten besproken van de werkgroep ‘Volhoudbare Zeehelden’ die streeft naar een goede en milieuvriendelijke leefomgeving.

Wij mensen wonen graag in een schone wijk. Maar waar laat je al je rommel?

  • Als het goed is, zijn inmiddels de meeste ORAC’s in de wijk geplaatst. Daar kun je het restafval in kwijt.
  • Verder staan in de wijk afvalcontainers om glas (wit of bont), papier, kleding en schoenen, plastic/blikjes/drinkpakken en elektrische apparaten/batterijen apart in te zamelen. Op de voorpagina van ZeeheldenNieuws maart 2017 stond een kaart waarop te zien was waar de containers staan.
  • Vind je het leuk om te zien wat er gebeurt nadat je al je zooi gescheiden hebt ingeleverd? Op TV West zijn de herhalingen van het programma ‘Johan gaat Scheiden’ te zien. Hij duikt de wereld van afvalverwerking en recycling in. Wist je bijvoorbeeld dat er van jouw pak sap een wc-rol gemaakt kan worden? Mooi om te zien waar het heengaat en wat er van zooi nog gemaakt kan worden.
  • Gemeente Den Haag heeft een digitale huisvuilkalender. Vul postcode en huisnummer in en zie direct wat er wanneer opgehaald gaat worden. In het ZeeheldenKwartier wordt elke 4 weken het oud papier ingezameld. Wij willen graag een app laten ontwikkelen samen met de gemeente. Je kunt dan bijvoorbeeld instellen dat je een herinnerings-sms wilt: denk eraan, morgen wordt het papier opgehaald. Of je ziet meteen de dichtstbijzijnde container voor glas. Heb je verstand van het ontwikkelen van apps? Is het een leuke stage opdracht voor op school? Heb je tips? Wij horen graag van je. Stuur een mail naar: Secretariaat@groene-eland.nl onder vermelding van ‘Volhoudbare Zeehelden’.

Méér WijkNieuws uit: het "Zeeheldenkwartier"

ZeeheldEnDaad

Als alles volgens plan verloopt zal komende week het eerste project van de ZeeheldEnDaad uitgevoerd zijn. De kerstboom op het Prins Hendrikplein zal onze wijk weer warm verlichten.

Volhoudbare Zeehelden: EnergyParty

Op een EnergyParty ontdek je onder begeleiding van 070Energiek, welke mogelijkheden er zijn om jouw energieverbruik te verlagen door slim te besparen, samen duurzame energie in te kopen en op te wekken.

Zeeheld: Rob Vreeswijk

“Jarenlang hebben deze kastanjes gestáán aan de Veenkade. Nu rusten ze zacht, aan de rand van het water.” In twee zinnen schetst Rob Vreeswijk, architect en meubelmaker en tot voor kort bewoner van het Zeeheldenkwartier, de ontstaansgeschiedenis van ‘zijn’ bankjes.

Elandkerk: Een klein stukje Parijs

Eind dit jaar bestaat ons kerkgebouw dus 125 jaar en dat willen we vieren, samen met U! Op initiatief van een groep betrokken parochianen is een werkgroep gevormd. Deze groep is bezig
met voorbereidingen voor een feestelijk najaar.

Villa Paulowna

Op 31 augustus j.l. heeft de Gemeente ingestemd met de sloop van een deel van de villa en inmiddels zijn bouwplannen gepresenteerd om op bijna 1000m2 meter vrije terrein een ondergrondse parkeergarage te bouwen en een appartementencomplex van 16 meter breed, 16 meter diep en 15 meter hoog.

125 jaar Elandstraatkerk

Eind dit jaar bestaat ons kerkgebouw dus 125 jaar en dat willen we vieren, samen met U! Op initiatief van een groep betrokken parochianen is een werkgroep gevormd. Deze groep is bezig
met voorbereidingen voor een feestelijk najaar.

Is de rust terug aan de kade?

Na jaren van protest en een jaar vol werkzaamheden, mag hij er weer zijn: de Veenkade. Op donderdag 12 oktober vierden de omwonenden een klein feestje op hun vernieuwde kade. Eregasten waren een paar oude bewoners: kastanjebomen die, verzaagd tot bankjes, opnieuw een plek vonden aan de kade.

Ruim 120 ideeën ingediend voor ZeeheldEnDaad

Er zijn in het totaal het geweldige aantal van ruim 120 ideeën ingediend. Een veel groter aantal dan we verwacht en op gehoopt hebben. Dat geeft maar weer eens aan dat de bewoners van het ZeeheldenKwartier zeer met hun wijk betrokken zijn. Hierbij willen wij jou bedanken voor het inzenden van je idee.