Volhoudbaar is het Zuid-Afrikaanse woord voor duurzaam. In deze rubriek worden de activiteiten besproken van de werkgroep ‘Volhoudbare Zeehelden’ die streeft naar een goede en milieuvriendelijke leefomgeving.

Wij mensen wonen graag in een schone wijk. Maar waar laat je al je rommel?

  • Als het goed is, zijn inmiddels de meeste ORAC’s in de wijk geplaatst. Daar kun je het restafval in kwijt.
  • Verder staan in de wijk afvalcontainers om glas (wit of bont), papier, kleding en schoenen, plastic/blikjes/drinkpakken en elektrische apparaten/batterijen apart in te zamelen. Op de voorpagina van ZeeheldenNieuws maart 2017 stond een kaart waarop te zien was waar de containers staan.
  • Vind je het leuk om te zien wat er gebeurt nadat je al je zooi gescheiden hebt ingeleverd? Op TV West zijn de herhalingen van het programma ‘Johan gaat Scheiden’ te zien. Hij duikt de wereld van afvalverwerking en recycling in. Wist je bijvoorbeeld dat er van jouw pak sap een wc-rol gemaakt kan worden? Mooi om te zien waar het heengaat en wat er van zooi nog gemaakt kan worden.
  • Gemeente Den Haag heeft een digitale huisvuilkalender. Vul postcode en huisnummer in en zie direct wat er wanneer opgehaald gaat worden. In het ZeeheldenKwartier wordt elke 4 weken het oud papier ingezameld. Wij willen graag een app laten ontwikkelen samen met de gemeente. Je kunt dan bijvoorbeeld instellen dat je een herinnerings-sms wilt: denk eraan, morgen wordt het papier opgehaald. Of je ziet meteen de dichtstbijzijnde container voor glas. Heb je verstand van het ontwikkelen van apps? Is het een leuke stage opdracht voor op school? Heb je tips? Wij horen graag van je. Stuur een mail naar: Secretariaat@groene-eland.nl onder vermelding van ‘Volhoudbare Zeehelden’.

Méér WijkNieuws uit: het "Zeeheldenkwartier"

Meerderheid gemeenteraad wil parkeergarage De Zeeheld niet redden

Vanuit het Zeeheldenkwartier komen er verontrustende signalen over toenemende verdichting en een schreeuwend tekort aan parkeerplaatsen. Het is bizar dat een meerderheid van de raad geen gehoor wil geven aan die signalen en het doodleuk toelaat dat er door de sloop van parkeergarage De Zeeheld, de enige openbare parkeergarage in het Zeeheldenkwartier, bijna 200 parkeerplaatsen worden onttrokken aan de buurt.

Villa Paulowna

Villa Paulowna aan de van de Spiegelstraat 12 is in 1876 gebouwd als een vrijstaand herenhuis en heeft o.a. gediend als kantoor van de Kamer van Koophandel, de Staatsloterij en PBLQ, en als een kinderdagverblijf.

BBOZ, een wijkorganisatie met pit

U ziet ze vast en zeker wel eens door de wijk rijden, de wagentjes van BBOZ. Maar wie of wat doen ze hier eigenlijk en wat voor een organisatie is BBOZ?

Snapt u het nog?

Op de hoek van de Hugo de Grootstraat en de Jacob van der Doesstraat is een merkwaardige verkeerssituatie ontstaan.

Volhoudbare Zeehelden

Volhoudbaar is het Zuid-Afrikaanse woord voor duurzaam. In deze rubriek worden de activiteiten besproken van de werkgroep ‘Volhoudbare Zeehelden’ die streeft naar een goede en milieuvriendelijke leefomgeving.

Help de Zeeheldentuin overleven

Donateurs en vrijwilligers gezocht. Wijkbewoners houden van de Zeeheldentuin. Maar de stadstuin in de Tasmanstraat wordt met sluiting bedreigd, door financiële problemen. Helaas staat er geen geldboom in de tuin. Het bestuur zoekt naar wegen om te overleven.