Volhoudbaar is het Zuid-Afrikaanse woord voor duurzaam. In deze rubriek worden de activiteiten besproken van de werkgroep ‘Volhoudbare Zeehelden’ die streeft naar een goede en milieuvriendelijke leefomgeving.

Wij mensen wonen graag in een schone wijk. Maar waar laat je al je rommel?

  • Als het goed is, zijn inmiddels de meeste ORAC’s in de wijk geplaatst. Daar kun je het restafval in kwijt.
  • Verder staan in de wijk afvalcontainers om glas (wit of bont), papier, kleding en schoenen, plastic/blikjes/drinkpakken en elektrische apparaten/batterijen apart in te zamelen. Op de voorpagina van ZeeheldenNieuws maart 2017 stond een kaart waarop te zien was waar de containers staan.
  • Vind je het leuk om te zien wat er gebeurt nadat je al je zooi gescheiden hebt ingeleverd? Op TV West zijn de herhalingen van het programma ‘Johan gaat Scheiden’ te zien. Hij duikt de wereld van afvalverwerking en recycling in. Wist je bijvoorbeeld dat er van jouw pak sap een wc-rol gemaakt kan worden? Mooi om te zien waar het heengaat en wat er van zooi nog gemaakt kan worden.
  • Gemeente Den Haag heeft een digitale huisvuilkalender. Vul postcode en huisnummer in en zie direct wat er wanneer opgehaald gaat worden. In het ZeeheldenKwartier wordt elke 4 weken het oud papier ingezameld. Wij willen graag een app laten ontwikkelen samen met de gemeente. Je kunt dan bijvoorbeeld instellen dat je een herinnerings-sms wilt: denk eraan, morgen wordt het papier opgehaald. Of je ziet meteen de dichtstbijzijnde container voor glas. Heb je verstand van het ontwikkelen van apps? Is het een leuke stage opdracht voor op school? Heb je tips? Wij horen graag van je. Stuur een mail naar: Secretariaat@groene-eland.nl onder vermelding van ‘Volhoudbare Zeehelden’.

Méér WijkNieuws uit: het "Zeeheldenkwartier"

ZeeheldEnDaad

Het pilotproject waarbij de gemeente Den Haag €50.000 beschikbaar stelde en waarbij de bewoners van het ZeeheldenKwartier zelf voor de invulling en uitvoering zorgden, is bijna voltooid. De vijf organiserende vrijwilligersorganisaties (Ondernemers Zeeheldenkwartier BIZZ, Stichting Rondom Anna, Stichting De Zeeheldentuin, Stichting Buurtbeheer en –ontwikkeling ZeeheldenKwartier en de Bewonersorganisatie ZeeheldenKwartier De Groene Eland) zijn erg trots op wat er is bereikt met en door onze bewoners.

Met z’n allen op een kluitje?

Het ZeeheldenKwartier is een gewilde wijk en vooral bij jongeren populair. Een plek aan de rand van het stadscentrum met alle voorzieningen binnen handbereik. Maar de wijk is volgebouwd. Ontwikkelaars hebben daar iets op gevonden en zo wordt ieder plekje in de wijk benut om vol te bouwen met veelal piepkleine appartementen.

ZeeheldEnDaad

Als alles volgens plan verloopt zal komende week het eerste project van de ZeeheldEnDaad uitgevoerd zijn. De kerstboom op het Prins Hendrikplein zal onze wijk weer warm verlichten.

Volhoudbare Zeehelden: EnergyParty

Op een EnergyParty ontdek je onder begeleiding van 070Energiek, welke mogelijkheden er zijn om jouw energieverbruik te verlagen door slim te besparen, samen duurzame energie in te kopen en op te wekken.

Zeeheld: Rob Vreeswijk

“Jarenlang hebben deze kastanjes gestáán aan de Veenkade. Nu rusten ze zacht, aan de rand van het water.” In twee zinnen schetst Rob Vreeswijk, architect en meubelmaker en tot voor kort bewoner van het Zeeheldenkwartier, de ontstaansgeschiedenis van ‘zijn’ bankjes.

Elandkerk: Een klein stukje Parijs

Eind dit jaar bestaat ons kerkgebouw dus 125 jaar en dat willen we vieren, samen met U! Op initiatief van een groep betrokken parochianen is een werkgroep gevormd. Deze groep is bezig
met voorbereidingen voor een feestelijk najaar.

Villa Paulowna

Op 31 augustus j.l. heeft de Gemeente ingestemd met de sloop van een deel van de villa en inmiddels zijn bouwplannen gepresenteerd om op bijna 1000m2 meter vrije terrein een ondergrondse parkeergarage te bouwen en een appartementencomplex van 16 meter breed, 16 meter diep en 15 meter hoog.

125 jaar Elandstraatkerk

Eind dit jaar bestaat ons kerkgebouw dus 125 jaar en dat willen we vieren, samen met U! Op initiatief van een groep betrokken parochianen is een werkgroep gevormd. Deze groep is bezig
met voorbereidingen voor een feestelijk najaar.