Volhoudbaar is het Zuid-Afrikaanse woord voor duurzaam. In deze rubriek worden de activiteiten besproken van de werkgroep ‘Volhoudbare Zeehelden’ die streeft naar een goede en milieuvriendelijke leefomgeving.

Wij mensen wonen graag in een schone wijk. Maar waar laat je al je rommel?

  • Als het goed is, zijn inmiddels de meeste ORAC’s in de wijk geplaatst. Daar kun je het restafval in kwijt.
  • Verder staan in de wijk afvalcontainers om glas (wit of bont), papier, kleding en schoenen, plastic/blikjes/drinkpakken en elektrische apparaten/batterijen apart in te zamelen. Op de voorpagina van ZeeheldenNieuws maart 2017 stond een kaart waarop te zien was waar de containers staan.
  • Vind je het leuk om te zien wat er gebeurt nadat je al je zooi gescheiden hebt ingeleverd? Op TV West zijn de herhalingen van het programma ‘Johan gaat Scheiden’ te zien. Hij duikt de wereld van afvalverwerking en recycling in. Wist je bijvoorbeeld dat er van jouw pak sap een wc-rol gemaakt kan worden? Mooi om te zien waar het heengaat en wat er van zooi nog gemaakt kan worden.
  • Gemeente Den Haag heeft een digitale huisvuilkalender. Vul postcode en huisnummer in en zie direct wat er wanneer opgehaald gaat worden. In het ZeeheldenKwartier wordt elke 4 weken het oud papier ingezameld. Wij willen graag een app laten ontwikkelen samen met de gemeente. Je kunt dan bijvoorbeeld instellen dat je een herinnerings-sms wilt: denk eraan, morgen wordt het papier opgehaald. Of je ziet meteen de dichtstbijzijnde container voor glas. Heb je verstand van het ontwikkelen van apps? Is het een leuke stage opdracht voor op school? Heb je tips? Wij horen graag van je. Stuur een mail naar: Secretariaat@groene-eland.nl onder vermelding van ‘Volhoudbare Zeehelden’.

Méér WijkNieuws uit: het "Zeeheldenkwartier"

Zeeheld: Guine Moerman

Sinds april 2017 zit Guine Moerman in het bestuur en is zij secretaris van Stichting Wijkbestuur De Groene Eland. In het dagelijks leven is zij getrouwd, moeder van drie kinderen en fulltime beleidsmedewerker bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

TRAM 16, de aorta van het ZeeheldenKwartier

Lijn 16, die vanaf Wateringen met ruim achtendertig haltes, via station Hollands Spoor en het Centraal Station onze wijk doorkruist, is van cruciaal en vitaal belang voor het ZeeheldenKwartier. Het openbaar vervoer is, naast de fiets en de benenwagen, het perfecte middel om je snel en praktisch door de stad te verplaatsen.

Feestelijke opening van de solarzitbank en jeu de boules baan!

Vorig jaar kwam er een oproep in de wijkkrant het Zeeheldennieuws om een idee in te brengen hoe € 50.000 te besteden voor het Zeeheldenkwartier. Ideeën ter verbetering van de sociale en fysieke leefbaarheid van de wijk. Van de ruim 120 inzendingen (!) zijn er 7 ideeën uitgekozen. Op 15 maart willen wij de jeu de boules baan en de solarzitbank feestelijk en muzikaal openen.

ZeeheldEnDaad

Het pilotproject waarbij de gemeente Den Haag €50.000 beschikbaar stelde en waarbij de bewoners van het ZeeheldenKwartier zelf voor de invulling en uitvoering zorgden, is bijna voltooid. De vijf organiserende vrijwilligersorganisaties (Ondernemers Zeeheldenkwartier BIZZ, Stichting Rondom Anna, Stichting De Zeeheldentuin, Stichting Buurtbeheer en –ontwikkeling ZeeheldenKwartier en de Bewonersorganisatie ZeeheldenKwartier De Groene Eland) zijn erg trots op wat er is bereikt met en door onze bewoners.

Met z’n allen op een kluitje?

Het ZeeheldenKwartier is een gewilde wijk en vooral bij jongeren populair. Een plek aan de rand van het stadscentrum met alle voorzieningen binnen handbereik. Maar de wijk is volgebouwd. Ontwikkelaars hebben daar iets op gevonden en zo wordt ieder plekje in de wijk benut om vol te bouwen met veelal piepkleine appartementen.

ZeeheldEnDaad

Als alles volgens plan verloopt zal komende week het eerste project van de ZeeheldEnDaad uitgevoerd zijn. De kerstboom op het Prins Hendrikplein zal onze wijk weer warm verlichten.

Volhoudbare Zeehelden: EnergyParty

Op een EnergyParty ontdek je onder begeleiding van 070Energiek, welke mogelijkheden er zijn om jouw energieverbruik te verlagen door slim te besparen, samen duurzame energie in te kopen en op te wekken.