Motie behoud parkeergarage De Zeeheld in de Prins Hendrikstraat.

Raadslid Richard de Mos: ‘Bizar dat D66, Haagse Stadspartij, PvdA en de PVV het Zeeheldenkwartier willen opzadelen met een nóg hogere parkeerdruk’

Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad is ernstig teleurgesteld in de meerderheid van raadsleden die donderdag tegen de motie ‘behoud parkeergarage De Zeeheld in de Prins Hendrikstraat’ stemden.

“Vanuit het Zeeheldenkwartier komen er verontrustende signalen over toenemende verdichting en een schreeuwend tekort aan parkeerplaatsen. Het is bizar dat een meerderheid van de raad geen gehoor wil geven aan die signalen en het doodleuk toelaat dat er door de sloop van parkeergarage De Zeeheld, de enige openbare parkeergarage in het Zeeheldenkwartier, bijna 200 parkeerplaatsen worden onttrokken aan de buurt.Ik vind dat met name triest van grote partijen D66, de Haagse Stadspartij, de PvdA en de PVV, die altijd zeggen op te komen voor de belangen van het Zeeheldenkwartier” , aldus Richard de Mos, die ook geen hoogte kan krijgen van het college. “Deze motie had het stadsbestuur juist kunnen helpen als drukmiddel naar de ontwikkelaar. In plaats van ambtelijke druk zetten, kijken of er bestemmingsplantechnisch iets te ondernemen valt of zelfs die garage kopen, gaf men niet thuis.

Stemverhouding

Voor: Groep de Mos, SP, VVD, CDA, Islam Democraten en Groep Van der Helm
Tegen: D66, PvdA, Haagse Stadspartij, PVV, GroenLinks, CU/SGP, Partij van de Dieren, Groep Okcuoglu

Motie behoud parkeergarage De Zeeheld in de Prins Hendrikstraat

Constaterende dat men voornemens is om parkeergarage De Zeeheld, de enige openbare parkeergarage in het Zeeheldenkwartier, te slopen in een wijk met een gigantische parkeerdruk,

Voorts constaterende dat de inpassing van nieuwe brede trams mogelijke leiden tot een verlies van parkeerplaatsen in de Zoutmanstraat, hetgeen de parkeerdruk in het Zeeheldenkwartier verder verhoogt;

Van mening dat:

  • het onwenselijk is dat er bijna 200 parkeerplaatsen worden onttrokken in een buurt met een enorme parkeerdruk;
  • de parkeergarage – bijvoorbeeld als bicyclette – ook een oplossing kan bieden voor het fietsparkeerprobleem in de wijk;
  • bestaande parkeerplaatsterrassen door de oplopende parkeerdruk in het geding kunnen komen en de oplopende parkeerdruk in de Prins Hendrikstraat leidt tot een ongelijk speelveld waarbij de ene horeca-ondernemer wel en de andere horeca-ondernemer geen vergunning krijgt voor een parkeerplaatsterras;
  • Verzoekt het college alles op alles te zetten om de parkeergarage De Zeeheld voor de buurt te behouden en de raad over de uitkomsten te informeren;

En gaat over tot de orde van de dag,

De Mos

Fractievoorzitter Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag

www.groepdemos.nl

Volg De Mos op:

Twitter: www.twitter.com/RicharddeMos

Facebook: www.facebook.com/groepdemos

 Lokale politieke standpunten in Den Haag

HSP: Maak sociale huurwoningen weer betaalbaar!

Het aantal mensen dat van een minimum inkomen moet rondkomen in de stad groeit. Terwijl het aantal goedkope huurwoningen in rap tempo afneemt. Om toch betaalbare woningen te kunnen bouwen legt Den Haag daarop geld toe en draagt zij ook bij aan een lage grondprijs. Toch blijven de huren in de sociale nieuwbouw vaak te hoog voor mensen met een minimum inkomen.